1937

1937-38-də  güllələnən (həbs olunan) şəxslər — (əlavə 570 adam)

 

                            Tərtibçi: Ədalət TAHİRZADƏ
* Bu işarə güllələnmə tarixini bildirir.1.    Abadov Hacırəhim Xəlil oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
2.    Abbasəli Durmuş oğlu (14.1.1938*, 68 yaş)
3.    Abbasquluyev Şahlar Şıxəli oğlu (1.3.1938*, 35 yaş)
4.    Abbasov Abbas Mehdi oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
5.    Abbasov (Məşədi) Abbas Namaz oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
6.    Abbasov Abdulla Abbas oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
7.    Abbasov (Quluyev) (Məşədi) Abuzər Mehdi oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
8.    Abbasov Ağa Ağalar oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
9.    Abbasov Ağamalı Abbas oğlu (21.3.1938*, 43 yaş)
10.    Abbasov (Kərbəlayı) Aslan Əbdülqasım oğlu (1.3.1938*, 68 yaş)
11.    Abbasov Balaş (Molla) Şahmar oğlu (21.3.1938*, 33 yaş)
12.    Abbasov Dadaş Abdulla oğlu (20.11.1937*, 40 yaş)
13.    Abbasov Eynulla Fəti oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
14.    Abbasov Əbdülxalıq (Hacı) İsmayıl oğlu (1878-16.3.1938*, 60 yaş)
15.    Abbasov (Seyid) Əhəd (Seyid) Nəsir oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
16.    Abbasov Əkbər Məhəmmədbağır oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
17.    Abbasov Əli Qəhrəman oğlu (22.3.1938*, 24 yaş)
18.    Abbasov Əliəkbər Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
19.    Abbasov Əsəd Balakişi oğlu (29.11.1937*, 39 yaş)
20.    Abbasov Fərman Həsən oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
21.    Abbasov Güləsər Əbdülbağı oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
22.    Abbasov (Molla) Hacıağa Hüseyn oğlu (1877-20.1.1938*)
23.    Abbasov Hüseyn Astan oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
24.    Abbasov Xəlil Əli oğlu (8.1.1938*)
25.    Abbasov İsgəndər Azay oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
26.    Abbasov İslam (Molla) Rəşid oğlu (29.3.1938*, 43 yaş)
27.    Abbasov Mehbalı Niftalı oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
28.    Abbasov Mədəd Abbas oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
29.    Abbasov Məhəmməd Cabbar oğlu (29.10.1937*, 33 yaş)
30.    Abbasov Məhi Nəsrulla oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
31.    Abbasov (Molla) Məhiş Abbasqulu oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
32.    Abbasov Mirzəcan Məhəmmədəli oğlu (22.3.1938*, 55 yaş)
33.    Abbasov Misir Dadaş oğlu (4.1.1938*)
34.    Abbasov (Kərbəlayı) Mürsəl Abdulla oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
35.    Abbasov Namulla (?) Abbasəli oğlu (26.3.1938*, 69 yaş)
36.    Abbasov Osman Xıdır oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
37.    Abbasov Poladxan Qubad oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
38.    Abbasov (Seyid) Rəsul (Seyid) Nəsir oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
39.    Abbasov Rza (Kərbəlayı Molla) İsa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
40.    Abbasov Rza Müseyib oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
41.    Abbasov Sultan Əliheydər oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
42.    Abbasov Şükürəli Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 58 yaş)
43.    Abbasov (Məşədi) Tarıverdi (Hacı) Rəhim oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
44.    Abbasov Teymur İsmayıl oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
45.    Abbasov Üzeyir (Məşədi) Qara oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
46.    Abdı Abdı oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
47.    Abdinbəyov Əhməd bəy Süleyman bəy oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
48.    Abdinov (Molla) Dünyamalı Rəşid oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
49.    Abdiyev Yunus Musa oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
50.    Abdulağa Cavad oğlu (29.10.1937*, 34 yaş)
51.    [Qazı] Abdulxalıq əfəndi Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 90 yaş)
52.    Abdulxanov Fanrislan (?) Abdulla oğlu (3.1.1938*)
53.    Abdulkərimov Fətulla Abdulqədir oğlu (9.9.1937*, 53 yaş)
54.    Abdulkərimov (Kərbəlayı) Həmid Yusif oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
55.    Abdulkərimov Şihabəddin (Hacı) Kərim oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
56.    Abdulla Əhməd (Nəcəf) oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
57.    Abdullabəyov İman bəy Tərlan bəy oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
58.    Abdullayev Abbas Ağasəf oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
59.    Abdullayev Abbas Namaz oğlu (26.8.1937*, 51 yaş)
60.    Abdullayev Abdulla Nuru oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
61.    Abdullayev Abdulla Rüstəm oğlu (21.3.1938*, 35 yaş)
62.    Abdullayev Abdulla Teymur oğlu (14.10.1937*)
63.    Abdullayev Aman Abdulla oğlu (1900-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.252-253)
64.    Abdullayev Bahadır Abdulla oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
65.    Abdullayev Bəxti Hümbət oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
66.    Abdullayev Bəylər bəy Fətulla bəy oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
67.    Abdullayev (Hacı) Cəlal Qulaməli oğlu (11.3.1938*, 70 yaş)
68.    Abdullayev Əbdül Əhməd Bala oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
69.    Abdullayev Əbdül Xəlil oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
70.    Abdullayev Əbdüləziz Hafiz əfəndi oğlu (29.11.1937*, 24 yaş)
71.    Abdullayev Əhməd Nəsib oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
72.    Abdullayev Əliəkbər Abdul oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
73.    Abdullayev Əliəkbər Qulaməli oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
74.    Abdullayev Əli Fətulla oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
75.    Abdullayev Əliheydər Mirzə oğlu (1895-31.12.1937*)
76.    Abdullayev (Şahnigarov) Əli Yolçu oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
77.    Abdullayev Əmir Abbas oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
78.    Abdullayev Əmir İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
79.    Abdullayev Əmrulla Abdulla oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
80.    Abdullayev Əşrəf Cəfər oğlu (1888-11.3.1938*)
81.    Abdullayev Fərəc Müzəffər oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
82.    Abdullayev Hacıağa bəy Mirzəməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
83.    Abdullayev Hüseyn Qasım oğlu (1.3.1938*, 43 yaş)
84.    Abdullayev Hüseyn Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 38 yaş)
85.    Abdullayev Xəlil Abbas oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
86.    Abdullayev Xəzər Xudaverdi oğlu (22.3.1938*, 57 yaş)
87.    Abdullayev İsa bəy Mahmud bəy oğlu (27.9.1937*, 42 yaş)
88.    Abdullayev İsmayıl Nurəhməd oğlu (27.9.1937*, 47 yaş)
89.    Abdullayev Kazım İbrahim oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
90.    Abdullayev (Məşədi) Qara Səfiyar oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
91.    Abdullayev (Molla) Qasım Əbdülmanaf oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
92.    Abdullayev Qəhrəman Yusub oğlu (16.11.1937*, 31 yaş)
93.    Abdullayev Qəni Əhəd oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
94.    Abdullayev Qoçu İsfəndiyar oğlu (22.3.1938*, 38 yaş)
95.    Abdullayev Maqsud Abdulla oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
96.    Abdullayev Mehdi (Hacı) Fərzulla oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
97.    Abdullayev Mehralı (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
98.    Abdullayev Məcid Əlipaşa oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
99.    Abdullayev Məhəmməd Hafiz əfəndi oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
100.    Abdullayev (Molla) Məhəmməd Hidayət oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
101.    Abdullayev (Molla) Məhyəddin Abdulla əfəndi oğlu (1885-11.3.1938*)
102.    Abdullayev Məhəmməd Mütəllib oğlu (20.8.1937*, 21 yaş)
103.    Abdullayev (Kərbəlayı) Məhəmmədhüseyn (Hacı) Maqsud oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
104.    Abdullayev Mənsur Səməd oğlu (11.3.1938*, 40 yaş)
105.    Abdullayev Mirəhməd Mirfəttah oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
106.    Abdullayev Miri Mirseyid oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
107.    Abdullayev Mirsəməd Mirhadı oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
108.    Abdullayev Mövsüm Məhəmməd oğlu (6.1.1938*)
109.    Abdullayev Muxtar Şəfi oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
110.    Abdullayev Muxtar Nağı oğlu (13.10.1937*)
111.    Abdullayev Rəşid İsgəndər oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
112.    Abdullayev Salman Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
113.    Abdullayev Seyidxəlil Şükür oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
114.    Abdullayev Sadulla Beydulla oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
115.    Abdullayev Sadulla bəy Nurulla bəy oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
116.    Abdullayev Sədyar Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
117.    Abdullayev Şahnəzər İman oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
118.    Abdullayev Şahverən Rəsul oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
119.    Abdullayev Şamil Abbasqulu oğlu (3.7.1938*)
120.    Abdullayev Şirin bəy Əbdüsalam oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
121.    Abdullayev Şükür (Hacı) Abdulla oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
122.    Abdullayev Tağı Qardaşəli oğlu (26.6.1938*, 58 yaş)
123.    Abdullayev Talıb bəy İsmixan bəy oğlu (15.5.1938*, 51 yaş)
124.    Abdullayev Umud Həmid oğlu (3.8.1937*, 70 yaş)
125.    Abdullayev Veysəl (Yüzbaşı) Bəndalı oğlu (27.11.1937*, 70 yaş)
126.    Abdullayev Yəhya Həsən oğlu (29.3.1938*, 47 yaş)
127.    Abdullayev (Molla) Yunus Gülməhəmməd oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
128.    Abdullayev Yusif Fətulla oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
129.    Abdullayev (Molla) Zəkəriyyə (Molla) Qurban oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
130.    Abdulov Kərim Yəhya oğlu (12.10.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.103)
131.    Abidov (?) Hüseyn Paşa oğlu (29.3.1938*, 30 yaş)
132.    Abidov (?) Lətif Paşa oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
133.    Abışov Gülmalı Şirəli oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
134.    Abışov Məhəmmədhüseyn Əbdülhüseyn oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
135.    Abışov Musa Abdulla oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
136.    Abışov (Kərbəlayı) Mürsəl Süleyman oğlu (21.3.1938*, 64 yaş)
137.    Abıtalıbov Abıtalıb Əliəkbər oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
138.    Abıyev Qasım (Hacı) Əsədulla oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
139.    Abudov Qüdrət Sədrəddin oğlu (27.11.1937*, 35 yaş)
140.    Abudov Meybulla Adıgözəl oğlu (1.3.1938*, 55 yaş)
141.    Abukov Şamil Kaşifoviç (1.9.1937*, 35 yaş)
142.    Abulov Feyzulla Abdulla oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
143.    Abusəlimov Zakir Siracəddin oğlu (13.10.1937*)
144.    Abusəlimov Balamirzə Cəbrayıl oğlu (14.1.1938*, 61 yaş)
145.    Abutalıbov Məşədi Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 57 yaş)
146.    Abuzər Kərim oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
147.    Acigitov Feyzi Usmanoviç (30.7.1937*, 22 yaş)
148.    Adıgözəlbəyov Mikayıl bəy Əsgər bəy oğlu (15.5.1938*, 26 yaş)
149.    Adıgözəlbəyov (Rüstəmov) Cəfər bəy Mustafa bəy oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
150.    Adıgözəlov (Kərbəlayı) Cəlil (Məşədi) Qəmbərəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
151.    Adıgözəlov Əsgər bəy Kazım bəy oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
152.    Adıgözəlov Hümbət Adıgözəl oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
153.    Adıgözəlov Xələf Məcid oğlu (29.10.1937*, 51 yaş)
154.    Adıgözəlov Xəlil (Məşədi) Qəmbərəli oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
155.    Adıgözəlov İbadullah Cəfərəli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
156.    Adıgözəlov Qəzənfər Cəfər[əli] oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
157.    Adıgözəlov Mədət Rəhim oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
158.    Adıgözəlov Nadir (Yüzbaşı) Yusub oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
159.    Adi(l)xanov (?) Pərviz xan Məhəmməd xan oğlu (28.9.1937*, 59 yaş)
160.    Adilov Əmir Cünnüt oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
161.    (Kərbəlayı) Ağabəy Ağakişi oğlu (8.11.1937*, 58 yaş)
162.    Ağabəyov Abbas Mehdi oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
163.    Ağabəyov Rüstəm bəy Cavad bəy oğlu (26..3.1938*, 45 yaş)
164.    Ağaəliyev Məcid Dadaş oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
165.    Ağaəliyev Məhərrəm Həbib oğlu (16.3.1938*, 47 yaş)
166.    Ağaəliyev (Molla) Mövlud Aşur bəy oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
167.    Ağakişiyev Ağakişi Babaş oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
168.    Ağakişiyev Ağakişi Nuru oğlu (30.7.1937*, 45 yaş)
169.    Ağa[ki]şiyev Xanış Əmikişi oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
170.    Ağakişiyev (Məşədi) Məhəmməd Əkbər oğlu (21.3.1938*, 70 yaş)
171.    Ağakişiyev (Molla) Muqum Kukov oğlu (15.5.1938*, 61 yaş)
172.    Ağakişiyev Paşa (Kərbəlayı) Paşa oğlu (6.3.1938*, 30 yaş)
173.    Ağakişiyev Süleyman Əlikişi oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
174.    Ağakişiyev Şıxsadıq Nəcəf oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
175.    Ağalarov Miriş Mirnağı oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
176.    Ağamalıyev Hacıağa Dünyamalı oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
177.    Ağamalıyev Məhərrəm Əkbər oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
178.    Ağamalıyev Misir Abdulla oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
179.    Ağaməhəmmədov Babakişi (Məşədi) Sadıq oğlu (20.1.1938*, 37 yaş)
180.    Ağaməhəmmədov Əbdülkərim Qurban oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
181.    Ağaməhəmmədov (Molla) Əlif Hacı oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
182.    Ağaməhəmmədov (Molla) Məhəmmədəli Əbdüləli oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
183.    Ağaməhəmmədov Rəhim (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
184.    Ağamirov Fəttah Məhəmməd oğlu (1.3.1938*, 40 yaş)
185.    Ağamirov Mirməcid [Hüseyn oğlu] (27.7.1937*, 39 yaş)
186.    Ağamirov Mütəllib Səttar oğlu (1.3.1938*, 34 yaş)
187.    Ağamirov Seyidcəfər Mirfəttah oğlu ((21.3.1938*, 47 yaş)
188.    Ağamirov Seyidhəbib Seyidəhməd oğlu (1.3.1938*, 50 yaş)
189.    Ağamirov Seyidibrahim Mehdi oğlu (26.3.1938*, 49 yaş)
190.    Ağamuradov Məşədi Teymur oğlu (26.3.1938*, 46 yaş)
191.    Ağanəzərov Əbdüləli Mirzə oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
192.    Ağarazi Nəbi oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
193.    Ağasıyev Ağakərim Ağarza oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
194.    Ağasultan Əbusalam oğlu (14.1.1938*, 72 yaş)
195.    Ağaşirinov Əlif Mirzəbala oğlu (21.3.1938*, 35 yaş)
196.    Ağaverdi Əliəkbər oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
197.    Ağaverdiyev Hüseynbala Ağaverdi oğlu (1890-13.10.1937*) – Azərb. SSR XTNS keçmiş sədri, xalq yerli sənaye komissarı
198.    Ağaverdiyev Sultan Ağaverdi oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
199.    Ağayev Abdulla Məhəmmədrza oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
200.    Ağayev Abış bəy Qasım bəy oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
201.    Ağayev Abuş bəy Cabbar bəy oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
202.    Ağayev Ağakişi Əlisultan oğlu (14.1.1938*, 22 yaş)
203.    Ağayev Ağəmi Rüstəm oğlu (21.3.1938*, 29 yaş)
204.    Ağayev Arun Ağanəzər oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
205.    Ağayev Babaş (Kərbəlayı) Şıxı oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
206.    Ağayev (Məşədi) Baxış Ağamoğlan oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
207.    Ağayev Balaş Əliş oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
208.    Ağayev Bəhram Cavad oğlu (1884; 17.12.1936-da 5 il iş verilib)
209.    Ağayev Cahangir Musa oğlu (9.9.1937*, 43 yaş)
210.    Ağayev Cəbrayıl İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
211.    Ağayev Cəmil Ağakişi oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
212.    Ağayev Əhəd Ağa oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
213.    Ağayev Əlipənah Muxtar oğlu (22.3.1938*, 38 yaş)
214.    Ağayev Əmrulla Hacıağa oğlu (14.1.1938*, 77 yaş)
215.    Ağayev Əziz Əkbər oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
216.    Ağayev Fərrux bəy Məhəmməd bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
217.    Ağayev Haman Qulu oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
218.    Ağayev Hənifə Əli oğlu (26.6.1938*, 42 yaş)
219.    Ağayev Həsən bəy Ağa bəy oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
220.    Ağayev Həsən Həsən oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
221.    Ağayev Xasay bəy Cabbar bəy oğlu (1939*, 33 yaş)
222.    Ağayev Qəhrəman bəy Həmid bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
223.    Ağayev Qoçu Süleyman oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
224.    Ağayev Qulu Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
225.    Ağayev Qüdrət Ağaəli oğlu (26.3.1938*, 33 yaş)
226.    Ağayev Mahmud Səfər oğlu (3.1.1938*)
227.    Ağayev Məcnun Muxtar oğlu (22.3.1938*, 35 yaş)
228.    Ağayev (Məşədi) Məhəmməd Həsən oğlu (29.11.1937*, 77 yaş)
229.    Ağayev Məhəmməd Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
230.    Ağayev (Hacı) Məhəmməd Fətulla oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
231.    Ağayev Məhəmməd Hüseyn oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
232.    Ağayev Məhəmməd bəy Qasım bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
233.    Ağayev Məhəmməd Əzim oğlu (27.7.1937*, 24 yaş)
234.    Ağayev (Məşədi) Novruzəli İbadulla oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
235.    Ağayev Mikayıl Ağa oğlu (14.10.1937*)
236.    Ağayev Mirəşrəf Mirhadı oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
237.    Ağayev Mustafa Göyüş oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
238.    Ağayev Müslüm Osman oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
239.    Ağayev Nağı bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
240.    Ağayev (Məşədi) Novruzəli İbadulla oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
241.    Ağayev Ramazan ağa Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
242.    Ağayev Sadıq Ağa oğlu (16.11.1937*, 51 yaş)
243.    Ağayev Salman Əhməd oğlu (21.3.1938*, 62 yaş)
244.    Ağayev Sultanməcid Şahkərim oğlu (1.3.1938*, 45 yaş)
245.    Ağayev Süleyman Əhməd oğlu (21.3.1938*, 55 yaş)
246.    Ağayev Süleyman bəy Qasım bəy oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
247.    Ağayev Şəmsəddin Həmid oğlu (1.3.1938*, 37 yaş)
248.    Ağayev Umar Usmanoviç (14.1.1938*, 40 yaş)
249.    Ağayev Uruf Şükürəli oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
250.    Ağazadə Ağamir Bağır oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
251.    Ağcayev Maşı Əhməd oğlu (21.3.1938*, 28 yaş)
252.    Ağəliyev Müzaim Şükürəli oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
253.    Axundov Abdulla Mirzə oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
254.    Axundov Abdulla bəy (Hacı) Rəcəbəli bəy oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
255.    Axundov Ağasadıq Mövsüm oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
256.    Axundov Ağa Əbdülxalıq oğlu (21.3.1882-26.10.1949) — 16.4.1939-da 15 il iş alıb
257.    Axundov Böyükkişi Məhəmmədəli oğlu (8.1.1938*)
258.    Axundov (Kərbəlayı) Cabbar Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
259.    Axundov (Molla) Cəfər (Molla) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 76 yaş)
260.    Axundov Cəlal Məhəmməd bəy (8.11.1937*, 48 yaş)
261.    Axundov Əbasəlt Ağarazi oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
262.    Axundov Əbdüləhəd Teymur oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
263.    Axundov Əbdülhüseyn (Molla) Qazı oğlu (21.9.1937*, 38 yaş)
264.    Axundov/Məhəmmədov Əliş (Molla) İsmayıl oğlu (22.3.1938*, 50 yaş)
265.    Axundov Əsəd bəy Nəsir bəy oğlu ([19.4.]1939*, 46 yaş) – Azərnəşrin direktoru
266.    Axundov (Məşədi) Həmzə Mirzə oğlu (6.3.1938*, 51 yaş)
267.    Axundov (Hacı Molla) Həsən Əsəd oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
268.    Axundov (Şeyx Molla) Həsən Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
269.    Axundov (Hacı Molla) Həsən (Molla) İsmayıl oğlu (26.3.1938*, 68 yaş)
270.    Axundov (Molla) Kamyab Fətulla oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
271.    Axundov Maksim Dadaş oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
272.    Axundov (Molla) Mehbalı (Molla) Mikayıl oğlu (29.11.1937*, 42 yaş)
273.    Axundov (Molla) Məhəmməd (Molla) Həsənalı oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
274.    Axundov Məhəmməd İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
275.    Axundov Məhəmməd (Molla) İsmayıl oğlu (22.3.1938*, 53 yaş)
276.    Axundov Məhəmmədəli Muxtar oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
277.    Axundov (Mirzəyev) (Molla) Məhəmmədhüseyn Sadıq oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
278.    Axundov Məhəmmədsadıq Əliyas oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
279.    Axundov/Quluyev (Məşədi) Məhərrəm Həsən oğlu (29.3.1938*, 64 yaş)
280.    Axundov Miriş bəy Hadı bəy oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
281.    Axundov (Molla) Nemətulla Ağamirzə oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
282.    Axundov (Molla) Nəcəfəli Məmun oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
283.    Axundov Ruhulla Əli oğlu (13.1.1897, Bakı-21.4.1938, Moskva) — EA Az. F Rəyasət Heyətinin sədri (həbsi: 17.12.1936)
284.    Axundov Süleyman Cəfər oğlu (26.6.1938*, 48 yaş)
285.    Axundov Tağı Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 48 yaş)
286.    Axundov (Kərbəlayı) Yusif (Məşədi) Əbülqasım oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
287.    Axundov Zeynalabdin Tağı oğlu (26.6.1938*, 39 yaş)
288.    Axundov (Molla) Zülfüqar Mustafa oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
289.    Axundzadə Əhməd Cavad Məhəmməd oğlu (1892-13.10.1937*) (həbsi: 4.6.1937)
290.    Axundzadə Şükriyyə Süleyman qızı (1902-?) (9.12.1937-də 8 il iş alıb; 1.12.1955-də bəraət) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, ss.42-45)
291.    Akçurin İdris Osmanoviç (14.1.1938*, 52 yaş)
292.    Akçurin Xasay İksanoviç (həbs edilib) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.46)
293.    Akçurin Yunus Osmanoviç (8.11.1937*, 62 yaş)
294.    Akimov AğaƏliəsgər Mehdi oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
295.    Alxanov (Məşədi) Əhməd Məhərrəm oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
296.    Alxasov Fətağa Ağaəhməd oğlu (1886-11.3.1938*)
297.    Alxazov (Şeyx) Əbdüləhəd (Şeyx) İbrahim oğlu (27.7.1937*, 55 yaş)
298.    Alxazov Mirzə Ağaməhəmməd (Mirzəağa Məhəmməd?) oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
299.    Alıməhəmmədov (Əhmədov) Qara (Oruc) Vəli (Sarı) oğlu (29.10.1937*, 25 yaş)
300.    Alıməhəmmədov (Əhmədov) Əliyar (İsgəndər) Vəli (Sarı) oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
301.    Alışev Allahverdi Cəfər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
302.    Allahquluyev Basay Canıbəy oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
303.    Allahquluyev Musa Əliağa oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
304.    Allahquluyev Sarı Canıbəy oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
305.    Allahverdiyev Allahverdi Yusif oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
306.    Allahverdiyev Bəhram – ASSR heyvandarlıq idarəsinin rəisi
307.    Allahverdiyev Cəmil Kərim oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
308.    Allahverdiyev Dadaş Cəfər oğlu (27.7.1937*, 60 yaş)
309.    Allahverdiyev (Məşədi) Əbdül Astan oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
310.    Allahverdiyev Əhmədəli Cəvzəli (20.11.1937*, 70 yaş)
311.    Allahverdiyev Əli Mahar oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
312.    Allahverdiyev Əliverdi (Məşədi) Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
313.    Allahverdiyev Gəray Qulu oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
314.    Allahverdiyev Gülməhəmməd Səmməd oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
315.    Allahverdiyev (Molla) Haqverdi Omuxan (?) oğlu (26.6.1938*, 55 yaş)
316.    Allahverdiyev Həsənqulu Məhəmmədhəsən oğlu (29.3.1938*, 80 yaş)
317.    Allahverdiyev Həşim (Hacı) Qara oğlu (1.3.1938*, 41 yaş)
318.    Allahverdiyev Hüseyn əfəndi Əli oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
319.    Allahverdiyev İsrafil Manaf oğlu (21.3.1938*, 44 yaş)
320.    Allahverdiyev Qəni Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 23 yaş)
321.    Allahverdiyev Mehdiqulu Sadıq oğlu (1.3.1938*, 31 yaş)
322.    Allahverdiyev Mehrəli Qasım oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
323.    Allahverdiyev Məhəmməd Adətulla oğlu (1.9.1937*, 37 yaş)
324.    Allahverdiyev Məhəmmədfərəc Rza oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
325.    Allahverdiyev Məhəmmədxan Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 70 yaş)
326.    Allahverdiyev Məlik Xəlil oğlu (27.9.1937*, 52 yaş)
327.    Allahverdiyev Nəsib Əliəkbər oğlu (18.3.1938*, 68 yaş)
328.    Allahverdiyev Oruc Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
329.    Allahverdiyev Rəhim (Seyid) Kərim oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
330.    Allahverdiyev (Molla) Seyfəddin (Molla) İsa oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
331.    Allahverdiyev Səttar Xaspolad oğlu (21.3.1938*, 39 yaş)
332.    Allahverdiyev (Molla) Süleyman Salman oğlu (8.11.1937*, 59 yaş)
333.    Allahverdiyev Teyyub Qulu oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
334.    Allahverdiyev Vəliağa Əliəkbər oğlu (29.10.1937*, 59 yaş)
335.    Allahverdiyev (Molla) Zal Sadıq oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
336.    Allahverənov Bəyalı Mustafa oğlu (26.8.1937*, 40 yaş)
337.    Allahyarbəyov Mustafa bəy Sultan bəy oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
338.    Allahyarov (Molla) Atakişi Qəmbər oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
339.    Allahyarov (Kərbəlayı) Şəfi (Kərbəlayı) Piri oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
340.    Almasov İsmayıl Almas oğlu (15.5.1938*, 64 yaş)
341.    Almasov İsrail İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
342.    Almazov Müseyib Musa oğlu (16.9.1937*, 46 yaş)
343.    Altunbayev Süleyman Qəni oğlu (1888-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.49-50)
344.    Anfinogenov Aleksandr Zaxaroviç (12.10.1937*)
345.    Anfinogenov Viktor Zaxaroviç (1906-31.12.1937*) (2.11.1937)
346.    Asanov Allahverən Hüseyn oğlu (29.8.1937*, 26 yaş)
347.    Asayev Baba Mövlud oğlu (16.9.1937*, 73 yaş)
348.    (Molla) Aslan (Kərbəlayı) Canmirzə oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
349.    Aslanov Ağaməhəmməd Hüseyn oğlu (1904-30.12.1937*) («Kommunist» qəzetinin redaktoru olub) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.52)
350.    Aslanov Aslan Mirabdin oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
351.    Aslanov Əcdər bəy Mirəli bəy oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
352.    Aslanov Əli Məhəmməd Hüseyn oğlu (31.12.1937*)
353.    Aslanov Xeyri Atababa oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
354.    Aslanov İbrahim Əmircan oğlu (3.8.1937*, 42 yaş)
355.    Aslanov (Molla) Qulamhüseyn (Məşədi) Məhəmmədəli oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
356.    Aslanov Mədət Allahverdi oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
357.    Aslanov Məhəmməd İsgəndər oğlu (26.3.1938*, 78 yaş)
358.    Aslanov/İbayev Nuru/Eldar/Nəbi Aslan oğlu (15.5.1938*, 26 yaş)
359.    Aslanzadə Əliheydər Əsədulla oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
360.    (Məşədi) Astan Cəfər oğlu (29.11.1937*, 59 yaş)
361.    Astanov Sadıq Qubad oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
362.    Aşur Qeyna (?) oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
363.    Aşurbəyov Əziz bəy (Hacı) Cəbi oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
364.    Aşurbəyov İsgəndər Məhəmməd bəy oğlu (16.11.1937*, 41 yaş)
365.    Aşurov Bəkir Bəşir oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
366.    Aşurov İbrahim Polad oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
367.    Aşurov İlyas İbrahim oğlu (1.9.1937*, 23 yaş)
368.    Aşurov Mansur Mahmud oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
369.    Aşurov Sarı (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
370.    Aşurov Şəmşad (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
371.    Atakişiyev Atakişi Əhmədsadıq oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
372.    Atakişiyev (Molla) Əmiraslan Atakişi oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
373.    Atakişiyev (Məşədi) Həşim Oruc oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
374.    Atakişiyev (Kərbəlayı) Pirməhəmməd Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
375.    Atakişiyev Yusif Əkbər oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
376.    Atamoğlanov Baba Tarverdi oğlu (22.8.1937*, 32 yaş)
377.    Atayev Əliqulu (Molla) Eldar oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
378.    Atayev Əlirza Əsgər oğlu (1898-1962)– doktor
379.    Atayev Məhəmməd (Hacı) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
380.    Atayev Musa Eti (?) oğlu (15.5.1938*, 51 yaş)
381.    Aydəmirov Əhməd Hacı oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
382.    Aydəmirov İlabaxış Xalıq oğlu (16.11.1937*, 74 yaş)
383.    Aydəmirov Rahab Vəli bəy oğlu (29.11.1937*, 29 yaş)
384.    Aydəmirov (Molla) Tomraz Daşdəmir oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
385.    Ayzatulin Seyfulla Bəbir oğlu (1881-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.56-57)
386.    Azay Vəlixan oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
387.    Azaybəyov Azay bəy Abal bəy oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
388.    Babaxanov Xalıqverdi Vəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
389.    Babaxayev Həsənbala Hacıbala oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
390.    Babakişiyev (Məşədi) Mövsüm Balaca oğlu (16.9.1937*, 72 yaş)
391.    Babayev (Kərbəlayı) Abbas Əliəsgər oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
392.    Babayev Abdin Baba oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
393.    Babayev Abdin Tərlan oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
394.    Babayev Abdulla Əhəd oğlu (26.6.1938*, 37 yaş)
395.    Babayev Ağababa Hüseynbaba oğlu (29.8.1937*, 45 yaş)
396.    Babayev Ağarəşid Kazım oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
397.    Babayev Ağasəf Qəmbər oğlu (27.11.1937*, 26 yaş)
398.    Babayev Aqil Məşədi oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
399.    Babayev Aman Qafur oğlu (29.10.1937*, 43 yaş)
400.    Babayev Ataxan Balakişi oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
401.    Babayev Atamoğlan Paşa oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
402.    Babayev Atakişi Abbasəli oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
403.    Babayev Aydın Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
404.    Babayev Baba İdris oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
405.    Babayev (Molla) Baxış Muxtar oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
406.    Babayev Balabəy (1895-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.59-60)
407.    Babayev Babaxan Paşa oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
408.    Babayev Dadaş Məhəmmədəli oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
409.    Babayev Dadaş Məhərrəm oğlu  (21.3.1938*, 29 yaş)
410.    Babayev Dilavər Muxtar oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
411.    Babayev Əbdül Məhəmmədhətəm oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
412.    Babayev Əbdüləhəd Paşa oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
413.    Babayev Əbülfəz Əliəsgər oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
414.    Babayev (Muxtarov) Əbülfəz Hacımuxtar oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
415.    Babayev Əhməd Məhəmməd oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
416.    Babayev Əlibaba Baba oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
417.    Babayev Əlihüseyn Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 63 yaş)
418.    Babayev Əliyoldaş Şahvələd oğlu (26.3.1938*, 34 yaş)
419.    Babayev Əlövsət Zərbalı oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
420.    Babayev (Kərbəlayı) Əşrəf Abuzər oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
421.    Babayev Fərhad Əmirəhməd oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
422.    Babayev Fərhad Məhəmmədəli oğlu (4.1.1938*)
423.    Babayev Fərzi Səfərqulu oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
424.    Babayev Heydər Alxaz oğlu (6.3.1938*, 36 yaş)
425.    Babayev (Orucov) Həsən Novruz oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
426.    Babayev Xanqulu Oruc oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
427.    Babayev İsi Hüseyn oğlu (21.3.1938*, 30 yaş)
428.    Babayev (Məşədi) İsmayıl Baba oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
429.    Babayev İsmayıl Məmiş oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
430.    Babayev İsmayıl Tanrıverdi oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
431.    Babayev İsmayıl Zahid oğlu (1886-20.1.1938*)
432.    Babayev Kamal Balakişi oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
433.    Babayev Kamil Kərim oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
434.    Babayev Kərim Atakişi oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
435.    Babayev Qarabəy Hacıbayram oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
436.    Babayev Qurban Məmiş oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
437.    Babayev Mahmud Məhəmmədrza oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
438.    Babayev Məhəmməd Babaəli oğlu (21.9.1937*, 67 yaş)
439.    Babayev Məhəmməd Böyükkişi oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
440.    Babayev Məhəmmədkərim Əzizəli oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.57)
441.    Babayev Miriş Paşa oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
442.    Babayev Mizi Cavad oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
443.    Babayev Muxtar Əliəsgər oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
444.    Babayev Muxtar bəy Feyzi bəy oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
445.    Babayev Murad Cəbrayıl oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
446.    Babayev Musa Baba oğlu (1910-3.1938*)
447.    Babayev Nəsib Mehdi oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
448.    Babayev Novruz(əli) (Həsən)əli oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
449.    Babayev Novruz Oruc oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
450.    Babayev Nüsrət Paşa oğlu (21.3.1938*, 40 yaş)
451.    Babayev Rəhim Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
452.    Babayev (Molla) Rəşid (Molla) Məhəmməd oğlu (11.3.1938*, 60 yaş)
453.    Babayev (Kərbəlayı) Salah Allahqasım oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
454.    Babayev (Molla) Süleyman Əliəkbər oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
455.    Babayev (Molla) Tahir (Molla) Qafar oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
456.    Babayev Yusif Ağaverdi oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
457.    Babazadə Rza Hacıbaba oğlu (6.3.1938*, 28 yaş)
458.    Bağırbəyov Talış bəy (Kərbəlayı) Heydər bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
459.    Bağırlı Qəhrəman Səməd oğlu (8.1.1938*)
460.    Bağırov (Kərbəlayı) Abbas Həmzə oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
461.    Bağırov Abdulla (Kərbəlayı) Kərim oğlu  (21.3.1938*, 45 yaş)
462.    Bağırov Adıgözəl Abbas oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
463.    Bağırov Ağabağır bəy Əbülfət bəy oğlu (9.9.1937*, 57 yaş)
464.    Bağırov Balaoğlan Əbdülbağı oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.63)
465.    Bağırov Cavad Fərman oğlu (1908-1974) – dilçi (8 il Sibirdə olub)
466.    Bağırov Cəfər Abbas oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
467.    Bağırov (Məşədi) Cümşüd bəy Əliəkbər bəy oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
468.    Bağırov Əbdülqasım Cəfər oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
469.    Bağırov (Molla) Əhməd (Molla) Fəttah oğlu (27.7.1937*, 55 yaş)
470.    Bağırov (Molla) Əhməd (Molla) Murtuz oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
471.    Bağırov Əlisəməd Sərdar oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
472.    Bağırov Əşrəf bəy Əliəkbər bəy oğlu (1910-20.1.1938*)
473.    Bağırov Heybət Bağır oğlu (14.1.1938*, 75 yaş)
474.    Bağırov Heydər bəy Şəfi bəy oğlu (16.9.1938*, 65 yaş)
475.    Bağırov Həbib Məhərrəm oğlu (29.11.1937*, 37 yaş)
476.    Bağırov Xanmurad Sərdar oğlu (20.11.1937*, 67 yaş)
477.    Bağırov Xəlfəli Məhəmmədbağır oğlu (1911-4.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.63)
478.    Bağırov İdris Yaqub oğlu (3.7.1938*)
479.    Bağırov İrəvan Məhəmmədbağır oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
480.    Bağırov (Molla) İsmayıl Əbdürrəhim oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
481.    Bağırov Kərim (Məşədi) Muxtar oğlu  (21.3.1938*, 47 yaş)
482.    Bağırov Qulam Kərim oğlu (1904-1986) – EA Az. F Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun direktor müavini, sonralar professor
483.    Bağırov Məhəmməd Mahmud oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
484.    Bağırov Mirməcid Mirbağır oğlu (26.3.1938*, 78 yaş)
485.    Bağırov Mirzə Abbas Qulu oğlu (21.3.1938*, 48 yaş)
486.    Bağırov Mustafa Ağababa oğlu (1922-20.1.1938*, 16 yaş)
487.    Bağırov Nağı Əliisgəndər/Əliəsgər oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.65)
488.    Bağırov (Kərbəlayı) Nəcəfqulu Əkbər oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
489.    Bağırov Rəsul İbrahimxəlil oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
490.    Bağırov Yusif Əli oğlu (4.1.1938*)
491.    Bağırov Yusif Məhəmmədhüseyn oğlu (11.3.1938*, 40 yaş)
492.    Bağıyev Nağı Ağa oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
493.    Bağırov Sultan Ağaverdi oğlu (29.3.1938*, 30 yaş)
494.    Bağırov Şərif bəy Mürsəl bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
495.    Baharlı (Vəlili) Məhəmmədhəsən Nəcəfqulu bəy oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
496.    Baxşəlibəyov Baxşəli bəy Cavad bəy oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
497.    Baxşəlibəyov Cümşüd bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
498.    Baxşəlibəyov Firidun bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
499.    Baxşəlibəyov Gəray bəy Mehralı bəy oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
500.    Baxşəlibəyov Paşa bəy Cavad bəy oğlu (29.10.1937*, 23 yaş)
501.    Baxşəliyev Əli Həsən oğlu (3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.67)
502.    Baxşəliyev Hacılar Yusif oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
503.    Baxşəliyev Məhərrəm Rza oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
504.    Baxşəliyev Məhərrəm Şirin oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
505.    Baxşıyev Ağababa Bəybala oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
506.    Baxşıyev Atababa Abdal oğlu (20.11.1937*, 32 yaş)
507.    Baxşıyev Baxış Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
508.    Baxşıyev Fərman Dayanəli (?) oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
509.    Baxşıyev Həsənpaşa Baxış oğlu (26.3.1938*, 66 yaş)
510.    Baxşıyev (Molla) Muradəli Zülfəli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
511.    Bakıxanov Balaxan Məlik oğlu (1880-1.4.1938) (10 il kəsilib)
512.    Bakıxanov Şəst (?) bəy Ağabala bəy oğlu (20.11.1937*, 56 yaş)
513.    Bakinski Məhərrəm Paşa oğlu (3.7.1938*)
514.    Bakkayev Musa (Hacı) Əli oğlu (1.9.1937*, 76 yaş)
515.    Bakkayev Nəcməddin Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 24 yaş)
516.    Bakkayev Ömərxan (Hacı) Bilal oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
517.    Balabəy Uluxan oğlu (21.9.1937*, 65 yaş)
518.    Balabəyov Yusif bəy (Hacı) Bəhərçin bəy oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
519.    Balagədə (Kərbəlayı) Rəhim oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
520.    Balaxlinski Zaxar Romanoviç (Zəkəriyyə Ramazan oğlu) (1898-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.69)
521.    Balakişi Ağamirzə oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
522.    Balaməhəmmədov Yusif Səlim oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
523.    Balayev (Məşədi) Ağa Əlibəndə oğlu (16.11.1937*, 47 yaş )
524.    Balayev Həsənağa Əsəd oğlu (20.8.1937*, 36 yaş)
525.    Balayev Rəsul Hacıbala oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
526.    Bantalov İsrafil Əhməd oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
527.    Baratov Həmid Barat oğlu (6.3.1938*, 61 yaş)
528.    Baratzadə (Hacı Molla) Yaqub Məhəmmədqulu oğlu (1861-3.1938*, 77 yaş)
529.    (Molla) Bayram (Molla) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 78 yaş)
530.    (Kərbəlayı) Bayram Abış oğlu (11.3.1938*, 66 yaş)
531.    (Hacı) Bayram Qurban oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
532.    Bayramov (Kərbəlayı) Abbas Atakişi oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
533.    Bayramov Adil (Yüzbaşı) Mustafa oğlu (20.11.1937*, 59 yaş)
534.    Bayramov Ağaqulu Salman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
535.    Bayramov Bayram Əliəkbər oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
536.    Bayramov Bəhram Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
537.    Bayramov (Məşədi) Eyvaz (Molla) Əliabbas oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
538.    Bayramov Əliəkbər Cəfər oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
539.    Bayramov Əlinəzər Qafar oğlu (1.3.1938*, 50 yaş)
540.    Bayramov Əmrah Kərim oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
541.    Bayramov (Molla) Heydər (Axund) Rəhim oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
542.    Bayramov Həsən Hacıkərim oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
543.    Bayramaov Xalıqverdi Niftalı oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
544.    Bayramov Qara (Kərbəlayı) Cəfər Fərəc (?) oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
545.    Bayramov Mənsur Ağaməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
546.    Bayramov Molla Məhəmməd Dəmir oğlu (26.8.1937*, 64 yaş)
547.    Bayramov Möhsüm Əlidadaş oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
548.    Bayramov Muxtar (Molla) Murtuz oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
549.    Bayramov Mürsəl (Molla) Əliabbas oğlu (9.9.1937*, 48 yaş)
550.    Bayramov (Hacı) Rəhim Əmiraslan oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.77)
551.    Bayramov Saat İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
552.    Bayramov Salman Qurban oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
553.    Bayramov Salman Şirin oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
554.    Bayramov Səfərəli Şükür oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
555.    Bayramov Səməd Xanəli oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
556.    Bayramov Süleyman Kərim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
557.    Bayramaov Şəmistan Babakişi oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
558.    Bayramov Zülfüqar Kazım oğlu (26.3.1938*, 33 yaş)
559.    Behbudov Əli bəy Rəhim bəy oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
560.    Behbudov Xanlar Namaz oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
561.    Behbudov Mirzəli bəy Rəhim oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
562.    Behbudov Musa Abbasqulu oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
563.    Behbudov Sərdar İldar oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
564.    Bəbirxanov Məhəmməd Xəlil oğlu (22.3.1938*, 50 yaş)
565.    Bəbirov Ruf (?) Səməd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
566.    Bəbiyev Sarı Məhərrəm oğlu (6.1.1938*)
567.    Bədəlbəyov Müseyib Xosrov oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
568.    Bədəlov (Məşədi) Abbas (Hacı) İrzaqulu oğlu (1905-9.3.1938*)
569.    Bədəlov (Kərbəlayı) Abuzər Baxış oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
570.    Bədəlov Ağakərim Məhəmmədrəhim oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
571.    Bədəlov Allahverdi Qasıməli oğlu (1.9.1937*, 48 yaş)
572.    Bədəlov Bədəl Əmrah oğlu (3.8.1937*, 47 yaş)
573.    Bədəlov (Məşədi) Bədəl Məhəmməd oğlu (1878-9.3.1938*)
574.    Bədəlov Əbülfəz Məhəmməd oğlu (31.12.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.74)
575.    Bədəlov Əhməd Abbas oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
576.    Bədəlov Əkbər Mahmud oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
577.    Bədəlov Hacıməhəmməd Koroğlu oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
578.    Bədəlov (Məşədi) Hüseyn (Hacı) İrzaqulu oğlu (1904-9.3.1938*)
579.    Bədəlov (Məşədi) İsa (Hacı) İrzaqulu oğlu (1890-9.3.1938*)
580.    Bədəlov Qulu Hacıverdi oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
581.    Bədəlov Məhəmməd Cəbi oğlu (22.3.1938*, 58 yaş)
582.    Bədəlov Murtuz Məcid oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
583.    Bədəlov Rüstəm Xudu oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
584.    Bədəlov Surxay (Məşədi) Yusif oğlu (16.3.1938*, 41 yaş)
585.    Bədəlov Süleyman Mustafa oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
586.    Bədirbəyov Abbas Süleyman oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
587.    Bədirbəyov Adıgözəl bəy Musa bəy oğlu (29.3.1938*, 38 yaş)
588.    Bədirbəyov Əbil bəy Süleyman bəy oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
589.    Bədirbəyov Əşrəf bəy Süleyman bəy oğlu (26.8.1937*, 62 yaş)
590.    Bədirbəyov Hüseyn bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
591.    Bədirbəyov Xanismayıl bəy Süleyman bəy oğlu (26.8.1937*, 62 yaş)
592.    Bədirbəyov Məcid bəy Əbülfət bəy oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
593.    Bədirbəyov Şamil bəy Baxış bəy oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
594.    Bədirbəyov Zilli bəy İbrahim bəy oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
595.    Bədirov Rəhim Cuma yüzbaşı oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
596.    Bəhlul Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 31 yaş)
597.    Bəhramzadə Mirzə Rəhim Sadıq oğlu (9.1.1938*)
598.    Bəkirov Qarakişi Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
599.    Bəkirov Məhəmmədbağır Həsən oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
600.    Bəndəliyev Bəndəli Qasım oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
601.    Bəndəliyev Nüsrət İmamqulu oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
602.    Bənənyarski (Hüseynov) Babalı bəy (Hacı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
603.    Bənənyarski Qəmbərəli Şirəli oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
604.    Bəşirov Bəşir Sadıq oğlu (16.3.1938*, 43 yaş)
605.    Bəşirov Məhəmməd Əlibala oğlu (16.3.1938*, 70 yaş)
606.    Bəyalıyev (Kərbəlayı) Nifti Feyzi oğlu (21.3.1938*, 40 yaş)
607.    Bəydəmirov Mövsüm Məzahir oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
608.    Bəylərbəyov Əli bəy Şahqulu oğlu (3.1.1938*)
609.    Bəylərbəyov Firidun bəy Aslan bəy oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
610.    Bəylərov Şirəli Xanəli oğlu (26.3.1938*, 78 yaş)
611.    Biləndərli Hüseynəli Süleyman oğlu (1905-12.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun baş elmi işçisi, ADU-nun tarix müəllimi (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.83)
612.    Biləndərzadə – ASSR Xalq Torpaq Komissarlığı atçılıq idarəsinin rəisi
613.    (Məşədi) Binnət Həsən oğlu (20.1.1938*, 63 yaş)
614.    Binnətov Hüseyn (Hacı) Məhəmmədhüseyn oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
615.    Binyadov Əmiraslan Nəzər oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
616.    Binyətov Sərdar Fətulla oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
617.    Böyükağa Əli oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
618.    Buçaxlar (?) Əhməd Qarakişi oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
619.    Buğluyev Zeynalabid Qurban oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
620.    Bukşpan Aleksandr Semyonoviç (1898-12.10.1937*) – EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun əməkdaşı, Bakı ali məktəblərinin müəllimi, professor. (Sınmayıb!).
621.    (Hacı) Bulac (Hacı) Bədir oğlu (21.9.1937*, 75 yaş)
622.    Bulayev İsmayıl Əhəd oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
623.    Buludxanov Bəkir Əli oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
624.    Bünyadbəyov Abuzər Şəfi oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
625.    Bünyadov Ağa Ağamoğlan oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
626.    Bünyadov Hafiz Xankişi oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
627.    Bünyadov Qəmbər Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
628.    Bünyadov Sekretar Hümbət oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
629.    *Bünyadzadə Dadaş Xoca oğlu (1886-24.4.1938*) – Azərb. SSR XKŞ keçmiş sədri, ZSFSR xalq torpaq komissarı
630.    Bünyadzadə Daşdəmir Əli oğlu (1904-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.85)
631.    Bünyadzadə Mahmud Alxas oğlu (31.12.1937*)
632.    Cabbarbəyov Qəhrəman Paşa oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
633.    Cabbarov Ağapaşa Cəlil oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
634.    Cabbarov Əkbər Musa oğlu (1.9.1937*, 42 yaş)
635.    Cabbarov (Hacı) Əli Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
636.    Cabbarov Əlican/Əlidost Kərim oğlu (1880-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.86)
637.    Cabbarov (Molla) Əmirəhməd Məhəmmədhəsən oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
638.    Cahangirov Əliş Əziz oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
639.    Cahangirov Həmid (Hacı) Molla oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
640.    Cahangirov Hüseyn Vəli oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
641.    Cahangirov Təhmasib Gərşasif oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
642.    Cahangirov Zöhrab Kazım oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
643.    Camalbəyov İsmayıl Abbasqulu oğlu (1883-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.86)
644.    Camalbəyov Qasım bəy Abbasqulu bəy oğlu (1881-9.1.1938*)
645.    Camalov (Hacı) Osman Camal oğlu (16.9.1937*, 83 yaş)
646.    Cananov (?) Xanəli Rəcəb oğlu (26.3.1938*, 37 yaş)
647.    Canıbəyov Kərim Rəfi oğlu (1.9.1937*, 37 yaş)
648.    Carçıyev Qurban Əli oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
649.    Carçıyev Musa Abbas oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
650.    Carçıyev Mustafa (Məşədi) Əsgər oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
651.    Cavad Namaz oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
652.    Cavadov Cabbar İbrahim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
653.    Cavadov Cavad Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
654.    Cavadov Hadı Həşim oğlu (22.3.1938*, 37 yaş)
655.    Cavadov Xanbaba Qasım oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
656.    Cavadov İsa Qubad oğlu (29.3.1938*, 28 yaş)
657.    Cavadov Qəni Qurban oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
658.    Cavadov Mayor Nüsrət oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
659.    Cavadov Mehdi bəy Cavad bəy oğlu (8.11.1937*, 51 yaş)
660.    Cavadov Məhəmməd Baladadaş oğlu (20.8.1937*, 26 yaş)
661.    Cavadov Məhəmmədtağı Hüseynxan oğlu (28.9.1937*, 78 yaş)
662.    Cavadov Məşi Şahpələng oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
663.    Cavadov (Molla) Mirzəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
664.    Cavadov Sərdar Fətulla oğlu (6.1.1938*)
665.    Cavadov Sərxan Qubad oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
666.    Cavadov Şərif Əlibaxış oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
667.    Cavadov Ziyadxan Məlik oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
668.    Cavanşir Əbülfət ağa Süleyman ağa oğlu (14.1.1938*, 44 yaş)
669.    Cavanşir Qubad ağa Süleyman ağa oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
670.    Cavanşir Rəşid ağa Azad ağa oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
671.    Cəbiyev Ağahüseyn Ağabala oğlu (27.9.1937*, 27 yaş)
672.    Cəbiyev Bəhmən Dadaş oğlu (22.3.1938*, 40 yaş)
673.    Cəbiyev (Molla) Cəbrayıl Mustafa oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
674.    Cəbiyev Cəbrayıl bəy Şeyda bəy oğlu (29.10.1937*, 56 yaş)
675.    Cəbiyev Xanməhəmməd Əhməd oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
676.    Cəbrayılov Baba Zəki oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
677.    Cəbrayılov Cahangir Şirəli oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
678.    Cəbrayılov (Hacı) Əyyub Nurəli oğlu (1851-16.9.1937*, 86 yaş)
679.    Cəbiyev (Kərbəlayı) Abı (Hacı) Rəcəb oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
680.    Cəbiyev Fərəc Xəlil oğlu (27.11.1937*, 55 yaş)
681.    Cəbiyev Hacıbaba Murad oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
682.    Cəbiyev Həbib Pircan oğlu (1893-1938)
683.    Cəbiyev Polad Musa oğlu (29.11.1937*, 56 yaş)
684.    Cəbiyev Rza (Kərbəlayı) Yusif oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
685.    Cəbrayılov Böyükkişi Mikayıl oğlu (16.11.1937*, 35 yaş )
686.    Cəbrayılov Həbib Əbdürrəzaq oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
687.    Cəbrayılov İsgəndər Əliəsgər oğlu (28.9.1937*, 69 yaş)
688.    Cəbrayılov Kazım Cəfər oğlu (26.8.1937*, 23 yaş)
689.    Cəbrayılov Məhəmmədhüseyn Rüstəm oğlu (1900-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.87)
690.    Cəbrayılov Muradxan Həsən oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
691.    Cəbrayılov Musa Eynulla oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
692.    Cəbrayılov Zəkəriyyə Nəğdəli oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
693.    Cəfərbəyov Hüseyn bəy Musa bəy oğlu (26.8.1937*, 67 yaş)
694.    Cəfərbəyov Məhəmmədhüseyn bəy Əsəd bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
695.    Cəfəri Bağı Cəfər oğlu (1870-12.12.1937*)
696.    Cəfərov (Molla) Abbas (Molla) Nəsib oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
697.    Cəfərov Abdulla Səfiyar oğlu  (21.3.1938*, 41 yaş)
698.    Cəfərov Allahverdi Nuru oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
699.    Cəfərov (Kərbəlayı) Baba (Hacı) Əliabbas oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
700.    Cəfərov (Kərbəlayı) Bağır Mövsüm oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
701.    Cəfərov Bəhmən (Məşədi) Səməd oğlu  (21.3.1938*, 36 yaş)
702.    Cəfərov Cəbrayıl Xanhüseyn oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
703.    Cəfərov Cəfər Cəbrayıl oğlu (11.3.1938*, 53 yaş)
704.    Cəfərov Cəfər Mustafa oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
705.    Cəfərov Eyyub Hüseyn oğlu (15.5.1938*, 32 yaş)
706.    Cəfərov (Molla) Əbdül Lətif oğlu (16.3.1938*, 59 yaş)
707.    Cəfərov (Seyid) Əkbər Mirağa oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
708.    Cəfərov (Məşədi) Əliəkbər (Kərbəlayı) Baxşəli oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
709.    Cəfərov Ələş Həsən oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
710.    Cəfərov (Molla) Əli Abbasəli oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
711.    Cəfərov Əli (Məşədi) Dadaş oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
712.    Cəfərov Əli (Məşədi) Əmiraslan oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
713.    Cəfərov (Məşədi) Əli (Kərbəlayı) Məmi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
714.    Cəfərov Əliyusif Abutalıb oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.305)
715.    Cəfərov Əmir Abış oğlu (16.3.1938*, 33 yaş)
716.    Cəfərov (Molla) Hacı Ağakişi oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
717.    Cəfərov Hacıbaba Heydər oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
718.    Cəfərov (Kərbəlayı) Heydər (Hacı) Abdulla oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
719.    Cəfərov Həmid Vəliağa oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
720.    Cəfərov Həsən (Hacı) Cəfər oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
721.    Cəfərov Həsən Əmirxəlil oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
722.    Cəfərov Höcət Məhəmmədbağır oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
723.    Cəfərov Xasməhəmməd Hacı oğlu (26.8.1937*, 52 yaş)
724.    Cəfərov Xudaş Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
725.    Cəfərov İbrahim Abbas oğlu (1905-14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.95)
726.    Cəfərov İbrahim Əli oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
727.    Cəfərov İmanxan Məmiş oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
728.    Cəfərov (Kərbəlayı) İsgəndər Cəfər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
729.    Cəfərov İsgəndər Nadir oğlu (20.8.1937*, 19 yaş)
730.    Cəfərov İsmayıl (Kərbəlayı) Qara oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
731.    Cəfərov Kərim İmran oğlu (16.11.1937*, 41 yaş)
732.    Cəfərov Kərim İsa oğlu (9.9.1937*, 52 yaş)
733.    Cəfərov (Kərbəlayı) Qafar (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
734.    Cəfərov Qədir çələbi Cəfər oğlu (16.3.1938*, 69 yaş)
735.    Cəfərov Qulu Ə(lə)kbər oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.93)
736.    Cəfərov (Məşədi) Məhəmməd (Məşədi) Əziz oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
737.    Cəfərov Məhəmməd İbrahim oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
738.    Cəfərov Məhəmməd İsmayıl oğlu (8.1.1938*)
739.    Cəfərov Məhəmmədcəfər Cəfər oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
740.    Cəfərov Məhəmmədəli Dadaş oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
741.    Cəfərov Mircəfər Mirbağır oğlu (26.3.1938*, 49 yaş)
742.    Cəfərov Mirməhəmməd Manaf oğlu (29.10.1937*, 34 yaş)
743.    Cəfərov Mirzəağa (Mirzə Ağa oğlu?) (27.7.1937*, 28 yaş)
744.    Cəfərov (Molla) Mövsüm (Molla) Əbdül oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
745.    Cəfərov Muxtar Abduləli oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.94)
746.    Cəfərov Musa Hümbət oğlu (16.9.1937*, 49 yaş)
747.    Cəfərov Mürvət Rzakərim oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
748.    Cəfərov Nəzər Cəfər oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
749.    Cəfərov Polad Dıni (?) oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
750.    Cəfərov Ramazan İsmayıl oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
751.    Cəfərov Səfər Adıgözəl oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
752.    Cəfərov (Molla) Səfərəli Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 61 yaş)
753.    Cəfərov (Məşədi) Səməd Cəfər oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
754.    Cəfərov (Hacı) Şirməhəmməd (Hacı) İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
755.    Cəfərov Tapdıq Ziyadəli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.91)
756.    Cəfərov (Məşədi) Təhməz (Kərbəlayı) Zeynalabdin oğlu (18.3.1938*, 78 yaş)
757.    Cəfərov Tosu Mirzəli oğlu (16.3.1938*, 26 yaş)
758.    Cəfərov Vahab Səlimxan oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
759.    Cəfərov Yunus (Hacı) Cəfər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
760.    Cəfərov Yunus Əlisgəndər oğlu (26.8.1937*, 25 yaş)
761.    Cəfərov Yusif Ağabala oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
762.    Cəfərov Zaman Zeynal oğlu (1879-16.9.1937*)
763.    Cəlalov Bayram Abbas oğlu (11.3.1938*, 62 yaş)
764.    Cəlalov Sərxan Baxış oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
765.    Cəlilov Ağacan Rza oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
766.    Cəlilov Cumar Nəsrulla oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
767.    Cəlilov İmanqulu Bibiqulu oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
768.    Cəlilov Nüsrət Miriş oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
769.    Cəlilov (Seyid) Məhəmməd (Seyid) Səyyad oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
770.    Cəmillinski Geniş (Göyüş?) bəy Kamal [bəy] oğlu (16.11.1937*, 43 yaş)
771.    Cəmil(lin)ski Məhəmməd bəy Cəmil bəy oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
772.    Cəmillinski Səməd bəy Cəlal [bəy] oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
773.    Cənnət Bayram oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
774.    Cibişov Abduləzim Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
775.    Cumayev Xəlil Hacımurad oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
776.    Cuvarlinski Gülmalı Rzaqulu oğlu (1902-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.95)
777.    Cuvarlinski Məhəmməd İsmayıl oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərb. SSR keçmiş xalq maarif komissarı, Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi
778.    Cümşüdov Fətəli Qurban oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
779.    Çələbiyev Məhəmməd Mütəllib oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
780.    Çələbiyev (Molla) Rəhman Əbdürrəhman oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
781.    Çələbiyev Sultan İsmayıl oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
782.    Çələbizadə Əhməd əfəndi Əbdürrəhim oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
783.    Çiçikalov Anatoli Xaritonoviç (12.10.1937*)
784.    (Kərbəlayı) Çoban İsmayıl oğlu (28.9.1937*, 51 yaş)
785.    Çobanov Qubad İsrafil oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
786.    Çobanzadə Bəkir Vahab oğlu (15.5.1893-13.10.1937*) – EA Az. F –nın baş elmi işçisi, ADU və APİ-nin dil-ədəbiyyat kafedrasının müdiri, professor (həbsi: 28.1.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.96)
787.    Çopurov Qulam Allahverən oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
788.    Çopurov Mahmud (Aşıq) Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
789.    Çopurov Mahmud Mustafa oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
790.    Dadaşov Abış Dadaş oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
791.    Dadaşov Ağadadaş Ağakişi oğlu (27.7.1937*, 49 yaş)
792.    Dadaşov Ağakərim Cəfər oğlu (6.7.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.97-98)
793.    Dadaşov Balazahir Ağadadaş oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
794.    Dadaşov Əhməd Dadaş oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
795.    Dadaşov Əlibala Hacı Paşa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
796.    Dadaşov Əlihüseyn Ağahüseyn oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
797.    Dadaşov Əliyoldaş Bala oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
798.    Dadaşov Əzim Asəf oğlu (9.1.1938*)
799.    Dadaşov Hüseyn Dadaş oğlu (1894-20.1.1938*)
800.    Dadaşov Qulamhəsən (Hacı) İbrahim oğlu (14.1.1938*, 63 yaş)
801.    Dadaşov Qulu İbad oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
802.    Dadaşov Məhərrəm Qəhrəman oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
803.    Dadaşov Mirislam Əsgər oğlu  (21.3.1938*, 35 yaş)
804.    Dadaşov Mustafa Dadaş oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
805.    Dadaşov Müseyib Həşim oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
806.    Dadaşov (Kərbəlayı) Nağdəli Ağadadaş oğlu (27.7.1937*, 70 yaş)
807.    Dadaşov Namaz Əlimirzə oğlu (6.1.1938*)
808.    Dadaşov Sadıq Dadaş oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
809.    Dadaşov Seyfəddin Dadaş oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
810.    Dadaşov (Molla) Turab (Molla) Nurəhməd oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
811.    Dadaşov Yadulla Əhədulla oğlu (1908-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.98)
812.    Dadaşov Zeynalabdin bəy Dadaş bəy oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
813.    Dadayev Canbaxış Xuadmurad oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
814.    Darmasov (?) Surxay Abbasəli oğlu  (21.3.1938*, 45 yaş)
815.    Daşdəmirov Dərgahqulu İsgəndər oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
816.    Daşdəmirov Əliəsgər Balaəhməd oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
817.    Daşdəmirov («Saqqal») Məhəmməd Daşdəmir oğlu (21.9.1937*, 88 yaş)
818.    Daşdəmirov Ramazan Əli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
819.    Daşdəmirov Vidi Abbas oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
820.    Davud bəy (Hacı) Məhəmməd bəy oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
821.    Davidbəyov Sultan Girey (1895-?) (qumuqdur) – mühəndis (2.11.1937-də tutulub, heç nə boynunu almayıb, 5.10.1940-da azad edilib)
822.    Davudov (Usta) Əbdürrəhman Gerov oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
823.    [Davudov] Gerov Rəcəb oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
824.    Davudov Şahmurad Şeydabəy oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
825.    Davudov Umud Tağı oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
826.    Dəmirçiyev Paşa Yusif oğlu (20.11.1937*, 35 yaş)
827.    Dəmirqaya Həsən Məhərrəm oğlu (6.3.1938*, 54 yaş)
828.    Dəmirov Abdin Məzahir oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
829.    Dəmirov (Kərbəlayı) Abış (Hacı) Qəhrəman oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
830.    Dəmirov Bəbir Cəbi oğlu (29.8.1937*, 55 yaş)
831.    Dəmirov Bəylər Zülfüqar oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
832.    Dəmirov Comərd Qərib oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
833.    Dəmirov Əhməd Qədir oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
834.    Dəmirov Əmiralı Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
835.    Dəmirov Həmid (Məşədi) Hadış oğlu  (21.3.1938*, 40 yaş)
836.    Dəmirov Qara İbrahim oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
837.    Dəmirov Məhərrəm Əliəsgər oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
838.    Dəmirov (Molla) Ramazan Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
839.    Dəniyev (Molla) Murtuzəli Osman oğlu (21.9.1937*, 76 yaş)
840.    Dərgahquluyev Misir (Hacı) Bayram oğlu (29.3.1938*, 46 yaş)
841.    Dərgahquluyev Nəcəf İsgəndər oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
842.    Dərgahov/Dərgahquluyev Baba (Hacı) Bayram oğlu (29.3.1938*, 36 yaş)
843.    Dəştiyev Ağayar Səfərəli oğlu (27.11.1937*, 31 yaş)
844.    Dibirov Əliağa Məhəmmədəli oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
845.    Dibirov (Molla) Muquma Maquma oğlu (1.9.1937*, 74 yaş)
846.    Dilbazov Osman ağa Əbdürrəhman ağa oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
847.    Dimiçev (?) İsmayıl Yəhya oğlu (26.3.1938*, 27 yaş)
848.    Dostəliyev Ağaxan Musa oğlu (9.9.1937*, 57 yaş)
849.    Dostuyev Dostu Bəşir oğlu (16.3.1938*, 65yaş)
850.    Dostuyev Hüseyn Cəfərqulu oğlu (20.11.1937*, 26 yaş)
851.    Dövlətgəldiyev Nəsrulla Qaliyeviç (1894-13.10.1937*)
852.    Dövlətov Əhməd Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
853.    Dövlətov Mehralı Mehdi oğlu  (21.3.1938*, 32 yaş)
854.    Durayev Maqoma Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
855.    Dünyamalıyev Fərid Məhəmmədəli oğlu  (21.3.1938*, 45 yaş)
856.    (Molla) Eldar Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
857.    Eldarov Şirməhəmməd İmaməli oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
858.    Eyvazbəyov Sadatqulu bəy Hüseyn bəy oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
859.    Eyvazov (Məşədi) Abdulla Sadıq oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
860.    Eyvazov Bahadır
861.    Eyvazov Eynal Şahbaz oğlu  (26.6.1938*, 34 yaş)
862.    Eyvazov Eyvaz Şükür oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
863.    Eyvazov (Əli)əsgər İbrahim oğlu (1901-22.4.1938*) – Azərb. SSR XKŞ sədrinin müavini, ASSR Dövlət Plan Komitəsinin sədrinin müavini, sədri (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.264)
864.    Eyvazov Həsənağa Məhəmmədəmin oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
865.    Eyvazov Hüseyn Cavad oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
866.    Eyvazov Xəlil Cəlil oğlu (27.9.1937*, 27 yaş)
867.    Eyvazov İbrahim Paşa oğlu (22.3.1938*, 38 yaş)
868.    Eyvazov İmanxan Balaş oğlu (21.3.1938*, 28 yaş)
869.    Eyvazov İsa Nəzər oğlu (22.3.1938*, 40 yaş)
870.    Eyyubov Eyyub Mahmud oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
871.    Eyyubov Eyyub Teymur oğlu (1894-11.3.1938*)
872.    Eyyubov Səttar Müzəffər oğlu (8.11.1937*, 46 yaş)
873.    Eyyubov Şəmistan Mahmud oğlu (1895-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.104)
874.    Əbdüləzim Nəsib oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
875.    Əbdülhüseynov İmanxan Gülməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 54 yaş)
876.    Əbdülxalıq Ağadadaş oğlu (20.8.1937*, 60 yaş)
877.    Əbdülxalıqov Məhyəddin Məcid oğlu (1.3.1938*, 43 yaş)
878.    Əbdülxəlilov Yarməhəmməd Hacı oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
879.    Əbdülkərimov Əbdülmanaf Abdulla oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
880.    Əbdülkərimov Hacıbaba Cabbar oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
881.    *Əbdülov Kərim Yəhya oğlu (13.10.1937*) – Əli Bayramlı RİK sədri
882.    Əbdülov Mirzə Qulaməli oğlu (20.11.1937*, 68 yaş)
883.    Əbdülzadə Əbdül Abbas oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
884.    Əbdürrəhim Cəfər oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
885.    Əbdürrəhimov Haqverdi Şahverdi oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
886.    Əbdürrəhmanov (Məşədi) Mehdi Abdulla oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
887.    Əbdürrəhmanov Molla Musa oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
888.    Əbdürrəhmanov Sarı Seyid oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
889.    Əbdürrzayev (Molla) Feyzulla Ağamalı oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
890.    Əbdüssalam Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
891.    Əbilov Əmir bəy Rüstəm bəy oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
892.    Əbilov Əşrəf Paşa oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
893.    Əbilov Qurban Qulu oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
894.    Əbilov (Kərbəlayı) Şirin İman oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
895.    Əbilov Vəli Mövsüm oğlu (9.9.1937*, 33 yaş)
896.    Əbilov Yavər Zöhrə oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
897.    Əbiyev Dədəkişi Şıxəhməd oğlu (1.3.1938*, 49 yaş)
898.    Əbiyev Əmrah Əsgər oğlu (18.3.1938*, 34 yaş)
899.    Əbiyev Fərman Nəriman oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
900.    Əbiyev Məhəmməd Süleyman oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
901.    Əbiyev Mirzə Musa oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
902.    Əbüləsədov Molla (?) İsgəndər oğlu (28.9.1937*, 75 yaş)
903.    Əfəndiyev Bala İbrahim oğlu (1893-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.106)
904.    Əfəndiyev Bəhlul [Behcət] əfəndi Mustafa oğlu (1869-22.3.1938*, 69 yaş) (son həbsi: 23.7.1937)
905.    Əfəndiyev Cəmi (Molla) Məhyəddin oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
906.    Əfəndiyev (Molla) Əbdürrəhim Hacıbaba oğlu (9.9.1937*, 84 yaş)
907.    Əfəndiyev/Abdullayev (Molla) Əbdürrəhman Məhəmməd əfəndi oğlu (11.3.1938*, 48 yaş)
908.    Əfəndiyev Əhməd Sədrəddin oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.108)
909.    Əfəndiyev (Molla) Fazil Əziz oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
910.    Əfəndiyev (Molla) Həsən (Molla) Qəni oğlu (29.10.1937*, 58 yaş)
911.    Əfəndiyev Əli Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 27 yaş)
912.    Əfəndiyev (Molla) İbrahim Ağa oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
913.    Əfəndiyev (Qara) İbrahim Nəsib oğlu (20.1.1938*, 78 yaş)
914.    Əfəndiyev İbrahim Səfi oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
915.    Əfəndiyev İmad Əfəndi oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
916.    Əfəndiyev (Molla) Qazıəli Hacıəli əfəndi oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
917.    Əfəndiyev Mahmud Rəhim oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
918.    Əfəndiyev (Molla) Məhəmməd (Molla) Abdulla oğlu (18.3.1938*, 69 yaş)
919.    Əfəndiyev Məhəmməd əfəndi (Molla) Mahmud oğlu (16.3.1938*, 80 yaş)
920.    Əfəndiyev Məhəmmədşərif (Molla) Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
921.    Əfəndiyev Məhyəddin Hacıxəlil oğlu (27.11.1937*, 29 yaş)
922.    Əfəndiyev Məhəmmədrüşti Mehralı oğlu (16.9.1937*, 39 yaş)
923.    Əfəndiyev (Molla) Mövlud Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
924.    Əfəndiyev (Molla) Mövmin Yusif oğlu (1.9.1937*, 42 yaş)
925.    Əfəndiyev Mürsəl Osman oğlu (1907-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.106)
926.    Əfəndiyev (Molla) Ömər ağa Abuzər oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
927.    Əfəndiyev (Molla) Yusif əfəndi Əbdürrəhim oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
928.    *Əfəndiyev Sultanməcid Məcid oğlu (1886-21.4.1938*) – Azərb. MİK sədri (24.6.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.109)
929.    Əfəndiyev (Molla) Şıxəli (Molla) Əfəndi oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
930.    Əfəndiyev Təmraz Əfəndi oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
931.    Əfəndiyev Şirin (Molla) Yəhya oğlu (21.9.1937*, 66 yaş)
932.    Əfəndiyev (Molla) Vəli (Molla) Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
933.    Əfəndiyev Zəbişah Həmdulla əfəndi oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
934.    Əfəndiyev (Molla) Zəki əfəndi – Nəzirməhəmmədov (Molla) Zəki əfəndi’yə bax
935.    Əfəndizadə (Molla) Veysəl Fərzəli oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
936.    Əhədov Əlif Nemət oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
937.    Əhədov Mikayıl Cavad oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
938.    Əhməd Astan oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
939.    Əhməd Cavad – Axundzadə Əhməd Cavad Məhəmməd oğlu’na bax
940.    Əhməd (Hacı) Murad oğlu (26.8.1937*, 52 yaş)
941.    Əhməd Nəhməd oğlu (28.9.1937*, 28 yaş)
942.    Əhmədbəyov Əhməd bəy Ağa bəy oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
943.    Əhmədbəyov İsgəndər bəy Nəsrulla bəy oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
944.    Əhmədbəyov Mikayıl bəy Məhəmməd bəy oğlu (16.9.1938*, 50 yaş)
945.    Əhmədəliyev (Kərbəlayı) Əliheydər Sərdar oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
946.    Əhmədxanov Heybət əfəndi Zöhrab oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
947.    Əhmədxanov Hüseyn Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
948.    Əhmədov Abbas Cavad oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
949.    Əhmədov Ağaəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
950.    Əhmədov Ağakişi Dadaş oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
951.    Əhmədov Ağamirzə Cəbi oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
952.    Əhmədov Allahverdi Kərim oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
953.    Əhmədov Amil Süleyman oğlu (16.9.1937*, 28 yaş)
954.    Əhmədov Babaş (Hacı) Ömər oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
955.    Əhmədov Balaoğlan Zal oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
956.    Əhmədov Bəbir İslam oğlu (22.3.1938*, 43 yaş)
957.    Əhmədov (Kikilbəyov) Bəhram bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
958.    Əhmədov Bəylər Novruz oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
959.    Əhmədov Cahangir Bəhrəm oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
960.    Əhmədov Cəbi Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
961.    Əhmədov (Hacı) Dadaş Əhməd oğlu (29.3.1938*, 66 yaş)
962.    Əhmədov Dəmir Məhəmməd oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
963.    Əhmədov (Molla) Əbdül Əhməd oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
964.    Əhmədov Əbdürrəhman Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 67 yaş)
965.    Əhmədov Əbil Əhməd (Məhəmməd) oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
966.    Əhmədov Əhməd bəy Abdulla bəy oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
967.    Əhmədov (Hacı) Əhməd Bəşir oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
968.    Əhmədov Əhməd Əliəkbər oğlu (8.1.1938*)
969.    Əhmədov Əhməd Əli oğlu (1904-13.10.1937*) – AK(b)P Maştağa RK I katibi, eyni zamanda: EA AzF Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru (11.7.1937; 12.5.1956).
970.    Əhmədov (Məşədi) Əhməd (Hacı) İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
971.    Əhmədov Əliəkbər Əhməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
972.    Əhmədov Əli Səməd oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
973.    Əhmədov Əlixan Hacıqədir oğlu (1.9.1937*, 51 yaş)
974.    Əhmədov Əlikişi İmamverdi oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
975.    *Əhmədov Əmin Abid Mütəllib oğlu (1898-21.10.1938*) (həbsi: 26.6.1938) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.113-114)
976.    Əhmədov Əmrulla Bəşir oğlu (14.1.1938*, 66 yaş)
977.    Əhmədov Əziz Hüseyn oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
978.    Əhmədov Fəxri bəy İsgəndər bəy oğlu (8.11.1937*, 32 yaş)
979.    Əhmədov Fəti Abdulla oğlu (15.5.1938*, 50 yaş)
980.    Əhmədov Güləhməd Seyfulla oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
981.    Əhmədov Həbibulla çələbi Əziz əfəndi oğlu (27.7.1937*, 44 yaş)
982.    Əhmədov Həsən Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
983.    Əhmədov Həsən Həsrət oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
984.    Əhmədov Hümbət Əliəkbər (Əliəsgər) oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
985.    Əhmədov («Tos») Hüseyn Əhməd oğlu (21.9.1937*, 50 yaş)
986.    Əhmədov Hüseyn bəy Hacımurad bəy oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
987.    Əhmədov Xanbaba Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
988.    Əhmədov (Molla) Xəlil (Molla) Məhəmmədkərim oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
989.    Əhmədov (Hacıyev) İbiş (Hacı) Əhməd oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
990.    Əhmədov İmamqulu Əliqulu oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
991.    Əhmədov İbrahim İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 26 yaş) (27.9.1937*, 60 yaş)
992.    Əhmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
993.    Əhmədov (Molla) İsmayıl Məhərrəm oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
994.    Əhmədov (Məşədi) İsmayıl Yusif oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
995.    Əhmədov Kərim Məhəmməd oğlu (6.1.1938*)
996.    Əhmədov Qeybulla Lətif oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
997.    Əhmədov (Molla) Qurban Aslan oğlu (27.9.1937*, 71 yaş)
998.    Əhmədov (Məşədi) Qurban Əliqulu oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
999.    Əhmədov Lətif çələbi Əziz əfəndi oğlu (26.8.1937*, 66 yaş)
1000.    Əhmədov («Altıbarmaq») Məhəmməd Əli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1001.    Əhmədov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (29.3.1938*, 53 yaş)
1002.    Əhmədov Mənsur Əbil oğlu (22.3.1938*, 60 yaş)
1003.    Əhmədov Miri Paşa oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
1004.    Əhmədov Mirzəmurad Əhməd oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
1005.    Əhmədov Musa bəy Adil bəy oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
1006.    Əhmədov Musa Ağca oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
1007.    Əhmədov Mustafa (Hacı) Balaməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
1008.    Əhmədov Nazir Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
1009.    Əhmədov Rəhim Vəli oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
1010.    Əhmədov Rəhman Ağa oğlu (29.10.1937*, 69 yaş)
1011.    Əhmədov Rəsul Cərullah oğlu (1.3.1938*, 32 yaş)
1012.    Əhmədov Rüstəm Usub oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
1013.    Əhmədov Salah Əhməd oğlu (6.1.1938*)
1014.    Əhmədov Şəmməd Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1015.    Əhmədov Uğurlu Kərim oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
1016.    Əhmədov Yaqub Abdulkərim oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.111)
1017.    Əhmədov Zahir Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
1018.    Əkbərov Astan Qurban oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
1019.    Əkbərov Əlibala Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 64 yaş)
1020.    Əkbərov Fazil Müseyib oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
1021.    Əkbərov (Molla) Qüdrət Əliəsgər oğlu (22.3.1938*, 52 yaş)
1022.    Əkbərov Məhəmməd Bağır oğlu (1895-20.1.1938*)
1023.    Əkbərov Şirin Piriş oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
1024.    Ələkbərli Məhəmmədkazım Əliəkbər oğlu (12.9.1905-13.10.1937*) – Azpartizdat’ın müdiri (həbsi: 5.8.1937)
1025.    Ələkbərov Abdulla Məhəmməd(rəsul) oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
1026.    Ələkbərov Ağadadaş (Dərviş) Hənifə oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
1027.    Ələkbərov Arzuman Rüstəm oğlu (27.7.1937*, 31 yaş)
1028.    Ələkbərov Camal Əsgər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
1029.    Ələkbərov Əkbər İbrahim oğlu (22.3.1938*, 42 yaş)
1030.    Ələkbərov Əliəkbər Cavad oğlu (26.3.1938*, 44 yaş)
1031.    Ələkbərov Əliəkbər Qəhrəman oğlu (1.3.1938*, 35 yaş)
1032.    Ələkbərov Əliəkbər Tarıverdi oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
1033.    Ələkbərov Firidun Mirzəhüseyn oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
1034.    Ələkbərov Həmzəxan (Əhmədxan) (27.7.1937*, 25 yaş)
1035.    Ələkbərov Həsən (Hacı) Qurban oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
1036.    Ələkbərov (Məşədi) Həsənəli Səfər oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1037.    Ələkbərov Hilal Əbdüləli oğlu (29.3.1938*, 44 yaş)
1038.    Ələkbərov İsa Səfər oğlu (18.3.1938*, 67 yaş)
1039.    Ələkbərov Qəhrəman Ruhəddin oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
1040.    Ələkbərov Mehdi Qəmbər oğlu (26.3.1938*, 54 yaş)
1041.    Ələkbərov (Məşədi) Məhəmməd Əli oğlu (29.10.1937*, 53 yaş)
1042.    Ələkbərov Məhəmməd(əli) Allahverdi oğlu (1903-20.1.1938*)
1043.    Ələkbərov Misir Süleyman oğlu (29.11.1937*, 32 yaş)
1044.    Ələkbərov Rahib Əliəkbər oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
1045.    Ələkbərov Vəli Vəli oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1046.    Ələsgərov Cəbrayıl Həsən oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
1047.    Ələsgərov Eyyub Salman oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
1048.    Ələsgərov Əli Qurban oğlu (16.3.1938*, 42 yaş)
1049.    Ələsgərov Əlibala Əsədulla oğlu (20.8.1937*, 28 yaş)
1050.    Ələsgərov Əlif Mirzə bəy oğlu (29.10.1937*, 69 yaş)
1051.    Ələsgərov Heydər Əbdüləli oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
1052.    Ələsgərov (Kəlbə) Həşim Əbdüləzim oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
1053.    Ələsgərov Kazım – Siyasi ədəbiyyat nəşriyyatının direktoru
1054.    Ələsgərov Qəni Mahmud oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
1055.    Ələsgərov Məhəmməd Əliyar oğlu (21.3.1938*, 55 yaş)
1056.    Ələsgərov Məhəmməd Əsgər oğlu (16.9.1937*, 49 yaş)
1057.    Ələsgərov Məhəmmədcəfər Paşa oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
1058.    Ələsgərov Mövlud (Hacı) Hüseynəli oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1059.    Əli Həsən oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1060.    Əli Murtuzəli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
1061.    Əliabbas Mirzəbaba oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1062.    Əliağa Barat oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1063.    Əlibala Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 22 yaş)
1064.    Əlibəy Qəni oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1065.    Əlibəyov Qara bəy Hüseynqulu bəy oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
1066.    Əlibəyov Əliabbas Lütfəli oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
1067.    Əlibəyov Əli Əhməd oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.120)
1068.    Əlibəyov Əmrəli Həzrəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1069.    Əlibəyov Həmzət oğlu (?) (1.9.1937*, 30 yaş)
1070.    Əlibəyov Həsən – «Qaraçala» sovxozunun direktoru
1071.    Əliəsgər Əliəkbər oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
1072.    Əlif Nəsir oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
1073.    Əlifov Əziz Baba oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
1074.    Əlixanov İsmayıl (Hacı) Mahmud oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
1075.    Əlixanov Nurəddin İsaq oğlu (9.9.1937*, 71 yaş)
1076.    Əlikərimov Hüseyn (Məşədi) Allahverən loğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
1077.    Əlikram Aşur oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
1078.    Əliquluyev (Kərbəlayı) Bağır (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
1079.    Əliquluyev (Məşədi) Əliqulu (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
1080.    Əliquluyev İbrahim (Hacı) Heydər oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
1081.    Əliquluyev/Şıxəliyev (Məşədi) Musa Şıxəli oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
1082.    Əliquluyev Mürsəl Əmrulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1083.    Əliməhəmmədov Bəhram Hüseyn oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1084.    Əlimərdanov Əsgər(Məşədi) Muxtar oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
1085.    Əlisəfərov Hüseyn Əliastan oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
1086.    Əlisultanov Şahmurad Hacımurad oğlu (30.7.1937*, 65 yaş)
1087.    Əliş Ramazan oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1088.    Əliyarov Məhəmmədbağır Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
1089.    Əliyev Abbas Həsən (Həmzə) oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
1090.    Əliyev Abbasqulu Əli oğlu (21.3.1938*, 62 yaş)
1091.    Əliyev Abdulla Mirzəli oğlu (16.9.1937*, 31 yaş)
1092.    Əliyev Abdulla Piri oğlu (15.5.1938*, 41 yaş)
1093.    Əliyev (Hacı) Abutalıb Əli oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
1094.    Əliyev Abuzər Nəsib oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
1095.    Əliyev Adil Səfiqulu oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
1096.    Əliyev Ağabala Manaf oğlu (1900-20.1.1938*)
1097.    Əliyev Ağacan Aslan oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.141)
1098.    Əliyev Ağaəli (Kərbəlayı) Məhəmmədəli oğlu (20.1.1938*, 30 yaş)
1099.    Əliyev Ağahəsən Xanəli oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
1100.    Əliyev Ağahüseyn (Zeynal) Süleyman oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
1101.    Əliyev Ağakərim Hacıqasım oğlu (14.1.1938*, 29 yaş)
1102.    Əliyev Ağakişi Əli oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
1103.    Əliyev Ağaqulu Əli oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
1104.    Əliyev Ağalar Allahverdi oğlu (21.3.1938*, 61 yaş)
1105.    Əliyev Ağarəhim Zeynalabdin oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
1106.    Əliyev Alxas Xanəli oğlu (21.3.1938*, 63 yaş)
1107.    Əliyev Alı Əliməhəmməd oğlu (21.3.1938*, 64 yaş)
1108.    Əliyev (Molla) Alış Hüseyn oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
1109.    Əliyev Alış Nəhmət oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
1110.    Əliyev Ayəddin Nuru oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
1111.    Əliyev Baba Əliyoldaş oğlu (1877-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.143)
1112.    Əliyev Babakişi Həmzə oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
1113.    Əliyev (Seyid) Bağır Mirbəşir oğlu (9.9.1937*, 66 yaş)
1114.    Əliyev Baxış İmaməli oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
1115.    Əliyev (Kərbəlayı) Baxşəli (Hacı) Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
1116.    Əliyev Barxudar Əliverdi oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1117.    Əliyev Bayandur bəy Paşa bəy oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
1118.    Əliyev Bəbir Cəfərqulu oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
1119.    Əliyev Bədəlağa Balahacı oğlu (29.11.1937*, 47 yaş)
1120.    Əliyev Bəhram İmamqulu oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
1121.    Əliyev Bəyəli Güləli oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1122.    Əliyev (Rzayev) Bəylər Əli oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
1123.    Əliyev Cahangir Alışan oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
1124.    Əliyev Camal Əsgər oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
1125.    Əliyev Cavanşir Əli oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
1126.    Əliyev Cəfər İmaməli oğlu (11.3.1938*, 38 yaş)
1127.    Əliyev Cəfər Zeynalabdin oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
1128.    Əliyev Cəfərəli (Kərbəlayı) Qəhrəman oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
1129.    Əliyev Cəfərqulu Baxşəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1130.    Əliyev Cəlil Əli oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
1131.    Əliyev Cəlil Paşa oğlu (1905-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.135)
1132.    Əliyev Çərkəz Atakişi oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.127)
1133.    Əliyev Çoban Xasməhəmməd oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1134.    Əliyev Əbdürrəhman Xalıqverdi oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
1135.    Əliyev Əbülfət Abdulla oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
1136.    Əliyev Əhməd Nəsir oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
1137.    Əliyev (Molla) Əhməd Səfər oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
1138.    Əliyev Əcdər Dəmirqaya oğlu (6.1.1938*)
1139.    Əliyev (Molla) Əli Bayraməli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1140.    Əliyev Əli Qulu (oğlu?) (27.7.1937*, 33 yaş)
1141.    Əliyev Əli (Məşədi) Qasım oğlu (1906-5.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.125)
1142.    Əliyev Əli çələbi (Hacı) Qasım çələbi oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1143.    Əliyev (Molla) Əli Məhəmmədvəli oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
1144.    Əliyev Əli Məhərrəm oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1145.    Əliyev Əliabbas Zeynalabdin oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
1146.    Əliyev Əliağa Məhəmməd oğlu (26.6.1938*, 41 yaş)
1147.    Əliyev (Kərbəlayı) Əlibaba Məhərrəm oğlu (29.3.1938*, 60yaş)
1148.    Əliyev Əlibala (Hacı) İsmayıl oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
1149.    Əliyev Əlican Əliəsgər oğlu (29.11.1937*, 20 yaş)
1150.    Əliyev Əliəkbər Bayram oğlu (16.3.1938*, 56 yaş)
1151.    Əliyev Əliəkbər Əli oğlu (3.7.1938*)
1152.    Əliyev Əliqulu Əli oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
1153.    Əliyev Əlikişi Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
1154.    Əliyev Əliməhəmməd Xəlil oğlu (14.1.1938*, 65 yaş)
1155.    Əliyev (Molla) Əlimirzə (Molla) Talıb oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
1156.    Əliyev Əliş Ağakişi oğlu (21.3.1938*, 68 yaş)
1157.    Əliyev Əliyoldaş Allahverdi oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
1158.    Əliyev Əmir Şirin oğlu (1904-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.137)
1159.    Əliyev (Məşədi) Ənnağı Əliəsgər oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
1160.    Əliyev Əsəd Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 68 yaş)
1161.    Əliyev Əsgər Məhəmmədhəsən oğlu (1.9.1937*, 27 yaş)
1162.    Əliyev Əşrəf Ağaəli oğlu (1900-1937)
1163.    Əliyev (Məşədi) Əyyub Cabbar oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
1164.    Əliyev Əziz Nemət oğlu (30.7.1937*, 50 yaş)
1165.    Əliyev Fərhad Qara oğlu (1.3.1938*, 54 yaş)
1166.    Əliyev Fərman Cavad oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1167.    Əliyev Gəncəli Səməd oğlu (1.3.1938*, 42 yaş)
1168.    Əliyev Hacı (Məşədi) Namazəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1169.    Əliyev Hacıağa Əliağa oğlu (1879-16.3.1938*)
1170.    *Əliyev Hacı(əli) (Rza)əli oğlu (1906-13.10.1937*) – AK(b)P Maştağa RK 2-ci katibi (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.134)
1171.    Əliyev (Molla) Heybət Fərman oğlu (1.9.1937*, 83 yaş)
1172.    Əliyev Heydər Əsgər oğlu (26.3.1938*, 31 yaş)
1173.    Əliyev (Məşədi) Həmdulla Əli oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
1174.    Əliyev Həmid Məcid oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
1175.    Əliyev (Molla) Həmid Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
1176.    Əliyev Həmid Məhəmməd oğlu (20.11.1937*, 40 yaş)
1177.    Əliyev Həsən Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
1178.    Əliyev Həsən Hümbət oğlu (21.3.1938*, 59 yaş)
1179.    Əliyev Həsənəli Əliəkbər oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1180.    Əliyev Həşim Hüseyn oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.127)
1181.    Əliyev (Məşədi) Hüseyn Bayraməli oğlu(16.9.1937*, 75 yaş)
1182.    Əliyev Hüseyn Hacıəli oğlu (29.10.1937*)
1183.    Əliyev Hüseyn İsgəndər oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
1184.    Əliyev Hüseyn (Kərbəlayı) Rəcəb oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
1185.    Əliyev Hüseyn Rəfi oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
1186.    Əliyev Hüseyn Rüstəm oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1187.    Əliyev Hüseyn Tağı oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
1188.    Əliyev Hüseynəli Əbdüləli oğlu (11.3.1938*, 55 yaş)
1189.    Əliyev Hüseynəli Şükür oğlu (1873-11.3.1938*, 65 yaş)
1190.    Əliyev (Kazımov) (Məşədi) Hüseynqulu (Məşədi) Əli oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1191.    Əliyev Hüseynqulu Həsənqulu oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1192.    Əliyev Hüseynqulu Rza oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
1193.    Əliyev Xanəhməd Nurəli oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1194.    Əliyev Xanəli İmamvəli oğlu (29.3.1938*, 74 yaş)
1195.    Əliyev Xasay Miri oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1196.    Əliyev (Molla) Xəlil Həsən oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
1197.    Əliyev Xudaverdi Əliverdi oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
1198.    Əliyev İbadulla Ağaməli oğlu (Əliyev İbad Əli oğlu) (1.1879-7.1.1938*) — Azərb. SSR Xalq Yüngül Sənaye Komissarlığı təchizat-satış bölümünün rəisi (25.7.1937)
1199.    Əliyev İdris (Məşədi) Abbas oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
1200.    Əliyev İnşallah Əbdürrəhim oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1201.    Əliyev (Molla) İsa Hacıməhəmməd oğlu (27.9.1937*, 54 yaş)
1202.    Əliyev İsfəndiyar bəy Cabbar bəy oğlu (8.11.1937*, 53 yaş)
1203.    *Əliyev İsgəndər Əli oğlu (30.8.1941-də 10 il iş alıb)
1204.    Əliyev İsgəndər Məhəmmədtağı oğlu (3.1.1938*)
1205.    Əliyev İslam Səfərəli oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1206.    Əliyev (Məşədi) İsmayıl Əli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1207.    Əliyev İsmayıl Qurban oğlu (1.3.1938*, 55 yaş)
1208.    Əliyev İsmayıl Siyabaxış oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
1209.    Əliyev İsmayıl Şirin oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
1210.    Əliyev İsrafil Nəbi oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
1211.    Əliyev Qara Əsgər oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1212.    Əliyev Qaraxan Atakişi oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
1213.    Əliyev Qaraş (Hüseyn) (Hacı) Qasım oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
1214.    Əliyev Qazı İbrahimxəlil oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
1215.    Əliyev Qənbər Babaəli oğlu (30.7.1937*, 25 yaş)
1216.    Əliyev Qiyas (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 61 yaş)
1217.    Əliyev Qulam (Məşədi) Dostəli oğlu (15.5.1938*, 42 yaş)
1218.    Əliyev Quluş Dadaş oğlu (21.3.1938*, 48 yaş)
1219.    Əliyev (Molla) Qurban Vəli oğlu (8.11.1937*, 70 yaş)
1220.    Əliyev Lətif Mehdi oğlu (4.1.1938*)
1221.    Əliyev Maşallah Əbdürrəhim oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
1222.    Əliyev (Həyatov) Mehdi Aslan oğlu (21.3.1938*, 53 yaş)
1223.    Əliyev Meydan Əli oğlu (29.10.1937*, 57 yaş)
1224.    Əliyev Məcid Balaoğlan oğlu (26.3.1938*, 37 yaş)
1225.    Əliyev Məcnun Cəbrayıl oğlu (16.9.1937*, 43 yaş)
1226.    Əliyev Məhəmməd Əli oğlu (4.1.1938*)
1227.    Əliyev (Məşədi) Məhəmməd (Məşədi) Əli oğlu (26.3.1938*, 63 yaş)
1228.    Əliyev Məhəmməd Əziz oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
1229.    Əliyev Məhəmməd Kazım oğlu (16.3.1938*, 77 yaş)
1230.    Əliyev Məhəmməd Qurban oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
1231.    Əliyev Məhəmməd Manaf oğlu (15.5.1938*, 45 yaş)
1232.    Əliyev Məhəmməd Məlikqasım oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1233.    Əliyev Məhəmmədəli Mustafa oğlu (14.1.1938*, 43 yaş)
1234.    Əliyev Məhəmmədəli Zülfəli oğlu (20.11.1937*, 37 yaş)
1235.    Əliyev Məhərrəm (Hacı) Əşrəf oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.130)
1236.    Əliyev Məlikəcdər Məlikəli oğlu (11.3.1938*, 76 yaş)
1237.    Əliyev Mənsum (1887-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.133)
1238.    Əliyev Mənsurxan İsgəndər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
1239.    Əliyev Məstan Paşa oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
1240.    Əliyev Məşdi Mustafa oğlu (14.1.1938*, 26 yaş)
1241.    Əliyev Məzlum Abdul oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1242.    Əliyev Mirsadıq bəy Həşim bəy oğlu (15.5.1938*)
1243.    Əliyev Mirzə Əbdül oğlu (1.9.1937*, 63 yaş)
1244.    Əliyev Mirzəhəsən bəy Əli bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
1245.    Əliyev (Məşədi) Mirzəli Alıverdi oğlu (28.9.1937*, 48 yaş)
1246.    Əliyev (Molla) Muxtar Əbdülhey oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
1247.    Əliyev (Molla) Muxtar Əli oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1248.    Əliyev Muxtar Kəlbalı oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1249.    Əliyev Muradəli Həmzə oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1250.    Əliyev Muradəli Seyidəli oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1251.    Əliyev Musa Cavad oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1252.    Əliyev (Molla) Mustafa Nəsrulla oğlu (26.3.1938*, 46 yaş)
1253.    Əliyev Mustafa Yusifəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1254.    Əliyev Müseyib Abdulla oğlu (6.1.1938*)
1255.    Əliyev Müseyib Niftalı oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
1256.    Əliyev Müzəffər Museyib oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
1257.    Əliyev (Hacı) Nadir (Hacı) Əbdüləli oğlu (29.10.1937*, 51 yaş)
1258.    Əliyev (Məşədi) Nağı Heydər oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1259.    Əliyev Nəcəf Qulu oğlu (1903-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.144)
1260.    Əliyev Nəcəfqulu Əhməd oğlu (27.11.1937*, 63 yaş)
1261.    Əliyev Nəzər Məmiş oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1262.    Əliyev Niftulla İman oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
1263.    Əliyev Niyaz Muxtar oğlu (1904-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.133)
1264.    Əliyev Novruz Nəcəfqulu oğlu (29.10.1937*, 72 yaş)
1265.    Əliyev Novruzəli Qasıməli oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
1266.    Əliyev Nuru Qasım oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
1267.    Əliyev Nuru bəy Oruc oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
1268.    Əliyev Osman Qasım oğlu (8.11.1937*, 38 yaş)
1269.    Əliyev (Həsənov) Rəfi (Molla) Xəlil oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1270.    Əliyev Rəhman Ağaverdi oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
1271.    Əliyev Rəsul Qurban oğlu (21.3.1938*, 62 yaş)
1272.    Əliyev Rizvan Rəsul oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
1273.    Əliyev Ruhulla Ağakişi oğlu (21.3.1938*, 68 yaş)
1274.    Əliyev Rüstəm Cahangir oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
1275.    Əliyev Rza (Hacı) Rəhman oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
1276.    Əliyev (Məşədi) Sadıq (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1277.    Əliyev (Seyid) Sadıq (Seyid) İbad oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1278.    Əliyev Salah Yarəli oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1279.    Əliyev Salman Baxşəli oğlu (27.7.1937*, 51 yaş)
1280.    Əliyev (Molla) Seyfi Əbülfət oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
1281.    Əliyev/Məhəmmədov Seyidrza Əli oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
1282.    Əliyev (Molla) Səfi Qurbanəli oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
1283.    Əliyev (Məşədi) Səlim (Hacı) Qasım oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1284.    Əliyev Sultan Salah oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1285.    Əliyev Sultan Şükür oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
1286.    Əliyev Sübhi Məhəmməd oğlu (1905-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.126)
1287.    Əliyev (Molla) Süleyman Rüstəmzal oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
1288.    Əliyev Şalam/Şalap (?) Fərrux oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.128)
1289.    Əliyev Şükür Əliabbas oğlu (6.3.1938*, 68 yaş)
1290.    Əliyev Tanrıverdi Məhəmmədrza oğlu (21.3.1938*, 64 yaş)
1291.    Əliyev (Molla) Vəli Mustafa oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
1292.    Əliyev Yumru Əsəd oğlu (28.9.1937*, 56 yaş)
1293.    Əliyev Yunis Əli oğlu (21.3.1938*, 58 yaş)
1294.    Əliyev Yunis Mövsüm öğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
1295.    Əliyev Yusif Həsən oğlu (1914-3.1938*, 24 yaş)
1296.    Əliyev Yusif Zeynalabdin oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
1297.    Əliyev Zaman Əlirza oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
1298.    Əliyev Zeynalabdin bəy Hacağa bəy oğlu (1894-1.9.1937*, 51 yaş)
1299.    Əliyusif Ağarəhim oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
1300.    Əlizadə (Molla) Kərim Söyünəli oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
1301.    Əlizadə Qara Əli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
1302.    Əlizadə Süleyman Pirqulu oğlu (27.7.1937*, 48 yaş)
1303.    (Molla) Əlman (Əhliman?) Şaban oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
1304.    Əminbəyli İbrahim Abdulla oğlu (1894-13.10.1937*) – Mətbuatda dövlət sirlərini qoruyan baş idarənin – Qlavlitin rəisi (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.104)
1305.    Əminov Ağahüseyn Əlibəy oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
1306.    Əminov Əliənsər Əmin oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
1307.    Əminov Mirəhməd Seyid oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
1308.    (Molla) Əmir Nəsrulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1309.    Əmiraslan Məhərrəm oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
1310.    (Məşədi) Əmiraslan Novruz oğlu (1872-20.1.1938*)
1311.    Əmiraslanov Abid İslam oğlu (8.1.1938*)
1312.    Əmiraslanov Cəlil Əmirhəmzə oğlu (1.12.1938*)
1313.    Əmiraslanov Əli bəy Əliəkbər oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1314.    Əmiraslanov Əmiraslan Baba oğlu (21.3.1938*, 26 yaş)
1315.    Əmirbəyov İsmayıl Dadaş oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.146)
1316.    Əmirəliyev Əhməd (Kərbəlayı) Novruz oğlu (1.3.1938*, 67 yaş)
1317.    Əmirxanov Əlimirzə Hüseynəli oğlu (20.11.1937*, 53 yaş)
1318.    Əmirxanov Hüseyn Qurban oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
1319.    Əmirxanov (Hacı) Mənsur Xamməd oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
1320.    Əmirxanov Musarza Qədir oğlu (1868-20.1.1938*)
1321.    Əmirxanov Ramazan Hacıbala oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
1322.    Əmirquluyev Hacıqulu Həbib oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
1323.    Əmirquluyev (Məşədi) Seyib (Hacı) Camal oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
1324.    Əmirov Bağır bəy Nadir bəy oğlu (1901-6.3.1938*)
1325.    Əmirov Bahadur Həsənxan oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
1326.    Əmirov Əliş Cəfərqulu oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
1327.    Əmirov Qubad (Hacı) Həmzə oğlu (29.10.1937*, 54 yaş)
1328.    Əmirov (Molla) Məhəmməd (Molla) İdris oğlu (1.9.1937*, 44 yaş)
1329.    Əmirov Mirzəxan Məşədi Yusif oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
1330.    Əmirov Mövsüm Hacıhəmzə oğlu (1899-29.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.147)
1331.    Əmirov Osman Əmir oğlu (27.9.1937*, 66 yaş)
1332.    Əmirov Teymur Əmir oğlu(14.1.1938*, 59 yaş)
1333.    Əmirov Teymur (Kömür) Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 23 yaş)
1334.    Əmirov Zakir [Molla] İdris oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
1335.    Əmrah Abdulla oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1336.    Əmrahov Əbdülhüseyn Xankişi oğlu (14.1.1938*, 38 yaş)
1337.    Əmrahov Əbdürrəhman Yunis oğlu (3.8.1937*, 23 yaş)
1338.    Əmrahov Əbi Muxtar oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
1339.    Əmrahov Hilal Əliş oğlu (6.3.1938*, 33 yaş)
1340.    Əmrahov Müslüm Rza oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.149)
1341.    Əmrahov Nəbi Ağaməsi oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1342.    Əmrahov Sərdar Heydər oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
1343.    Ərdış Məhəmməd (1912-16.9.1937*)
1344.    Ərəbxanov Hacı Dadaşbala oğlu (1.9.1937*, 85 yaş)
1345.    Ərəbov (Seyid) Mirmahmud (Seyid) Mirhüseyn oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1346.    Əsədov Balağa Vahab oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
1347.    Əsədov Bayram Pənah oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
1348.    Əsədov Böyükağa Sadıq oğlu (20.1.1938*, 32 yaş)
1349.    Əsədov Davud bəy İbrahimxəlil bəy oğlu (9.9.1937*, 42 yaş)
1350.    Əsədov Elxan Qəmbər oğlu (1.3.1938*, 58 yaş)
1351.    Əsədov Əhməd Baba oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
1352.    Əsədov Əliş Həsənəli oğlu (1.3.1938*, 37 yaş)
1353.    Əsədov Əsəd Bayraməli oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
1354.    Əsədov Heydər Namaz oğlu (20.8.1937*, 21 yaş)
1355.    Əsədov (Həmid)imam Məhəmməd oğlu (30.7.1937*, 17 yaş)
1356.    Əsədov Həmid bəy Şükür bəy oğlu (21.9.1937*, 42 yaş)
1357.    Əsədov Hüseyn (Hacı) Abbas oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1358.    Əsədov Hüseyn Əsəd oğlu (9.1.1938*)
1359.    Əsədov Mehdi Atamalı oğlu (1909-20.1.1938*)
1360.    Əsədov Sadıq Əsəd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
1361.    *Əsədullayev İbrahim Muxtar oğlu (1902-?) – ASSR daxili ticarət komissarı
1362.    Əsgər Babakişi oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1363.    (Molla) Əsgər Əbdürrəhman oğlu (21.9.1937*, 72 yaş)
1364.    (Molla) Əsgər Kərim oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1365.    Əsgərxanov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (16.3.1938*, 54 yaş)
1366.    Əsgərli (Molla Axund Mirzə) Əlisultan Mahmud oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
1367.    Əsgərov Adil Qara oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
1368.    Əsgərov Aslan Ağababa oğlu (26.8.1937*, 36 yaş)
1369.    Əsgərov Baba – Partiya Tarixi İnstitutunun əməkdaşı
1370.    Əsgərov Baba Əbi oğlu (12.10.1937*)
1371.    Əsgərov Bəhlul Hümbətəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
1372.    Əsgərov Böyükkişi Musa oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
1373.    Əsgərov Budu Aslan oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
1374.    Əsgərov Cəbi Ağakişi oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
1375.    Əsgərov Cəfər Bədəl oğlu (16.9.1937*, 34 yaş)
1376.    Əsgərov Eyvaz Əsgərəli oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
1377.    Əsgərov Əbdül(cəlil) Həmzə oğlu (12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.151)
1378.    Əsgərov Əcdər İsgəndər oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
1379.    Əsgərov Əliəkbər Zülfəli oğlu (29.3.1938*, 57 yaş)
1380.    Əsgərov (Hacı) Əliəsgər Əli oğlu (6.3.1938*, 66 yaş)
1381.    Əsgərov (Kərbəlayı) Əli (Məşədi) Sarı oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1382.    Əsgərov Əliheydər Abbasqulu oğlu (26.6.1938*, 67 yaş)
1383.    Əsgərov (Molla) Əlövsət (Molla) Əsgər oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
1384.    Əsgərov (Məşədi) Əlövsət (Məşədi) Nəcəf oğlu (1867-1.3.1938*)
1385.    Əsgərov Əsgər Allahverdi oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
1386.    Əsgərov Əsgər Dəmir oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1387.    Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu (30.7.1937*, 50 yaş)
1388.    Əsgərov Əsgər Qəmbərəli oğlu (21.3.1938*, 40 yaş)
1389.    Əsgərov Əsgər Nəsir oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
1390.    Əsgərov Firudin Əsgər oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1391.    Əsgərov Hacıbala Rüstəm oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
1392.    Əsgərov (Məşədi) Heydər (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (15.5.1938*, 61 yaş)
1393.    Əsgərov Hacı Həsən (Axund) Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
1394.    Əsgərov/Ağamalıyev Həmid (Hacı) Əsgər oğlu (20.1.1938*, 63 yaş)
1395.    Əsgərov Həsən Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 28 yaş)
1396.    Əsgərov Həsənağa Bala oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1397.    Əsgərov Hidayət Yusub oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
1398.    Əsgərov Hüseyn (Kərbəlayı) Əsgər oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
1399.    Əsgərov Huseyn Yəhya oğlu (29.11.1937*, 58 yaş)
1400.    Əsgərov Xanbala Camu oğlu (1.3.1938*, 36 yaş)
1401.    Əsgərov Xudayar Şirin oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
1402.    Əsgərov Kənan (Məşədi) Əli oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
1403.    Əsgərov Qaçay Həzrətqulu oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
1404.    Əsgərov Qafar Babakişi oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
1405.    Əsgərov Məhəmməd (Molla) Əhməd oğlu (28.9.1937*, 25 yaş)
1406.    Əsgərov (Molla) Məhəmmədqulu (Molla) İsgəndər oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
1407.    Əsgərov Mirhəbib Qədir oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
1408.    Əsgərov Tanqa (?) Mirzəli oğlu (27.11.1937*, 27 yaş)
1409.    Əsgərov Uğurlu Kiçikağa oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1410.    Əsgərov Usub Abbas oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
1411.    Əsgərzadə Salman Mümtaz (Məşədi) Məhəmmədəmin oğlu (1884-1941) – EA Az.F  Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi. (Sınmayıb!)
1412.    Əşrəfov Həsənpaşa İbrahim (Həsən Paşaibrahim?) oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1413.    Əyyub Vəli oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
1414.    Əyyubov Köçəri İbrahim oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
1415.    Əzimbala Səməd oğlu (3.1.1938*)
1416.    Əzimov Əzim Vəli oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1417.    Əzimov Xudaverdi Şahnamaz oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
1418.    Əzimov Salman Ağakərim oğlu (9.9.1937*, 69 yaş)
1419.    Əzimov Uğurlu Məhəmmədrəhim oğlu (30.7.1937*, 25 yaş)
1420.    Əzizxan Bayram oğlu (22.3.1938*, 27 yaş)
1421.    Əzizov (Hacı) Balaəhməd (Hacı) Əziz oğlu (11.3.1938*, 61 yaş)
1422.    Əzizov Əfras Əziz oğlu (21.3.1938*, 38 yaş)
1423.    Əzizov Əlvan Əlibala oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
1424.    Əzizov Əzim Əbdüləziz oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1425.    Əzizov Həşim Əziz oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1426.    Əzizov Gözəl Zakir oğlu (9.9.1937*, 44 yaş)
1427.    Əzizov Xalıq Səməd oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1428.    Əzizov Xanlar Usub oğlu (21.3.1938*, 46 yaş)
1429.    Əzizov İnsaf Muxtar oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
1430.    Əzizov (Məşədi) Qurban Həsən oğlu (14.1.1938*, 37 yaş)
1431.    Əzizov Mircanı Mircəlal oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1432.    Əzizov Muxtar Əziz oğlu (29.3.1938*, 75 yaş)
1433.    Əzizov Nəcəf Hüseynqulu oğlu (29.3.1938*, 38 yaş)
1434.    Əzizov (Məşədi) Şirin (Kərbəlayı) Camal oğlu (21.3.1938*, 70 yaş)
1435.    Feyzullabəyli Xəlil [bəy] Əli [bəy] oğlu (1901-27.7.1937*) – Azərbaycan Su Təsərrüfatı İdarəsinin texniki
1436.    Feyzullayev (Molla) Mirsiracəddin əfəndi Miryunis əfəndi oğlu (16.11.1937*, 76 yaş)
1437.    Feyzullayev Rizvan Səməd oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1438.    Fələkzadə Ağabala (9.9.1937*, 65 yaş)
1439.    Fərəcov (Məşədi) Bəhlul Ağabəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
1440.    Fərəcov Əli (Kəlbə) Səfiqulu oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
1441.    Fərəcov Fərəc Nəsir oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
1442.    Fərəcov Həbib Əmənulla oğlu (9.3.1938*, 48 yaş)
1443.    Fərəcov Həsənqulu Nəcəfqulu oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
1444.    Fərəcov Muxtar Fərəc oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
1445.    Fərəcov Rufulla Hacı oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1446.    *Fərəczadə Əsgər Məhəmməd oğlu (1898-22.4.1938*) – Bakı Plan Komitəsinin sədri (250 nəfərin adını verib)
1447.    Fərhadov Cavad (Kərbəlayı) Əsəd oğlu (8.1.1938*)
1448.    Fərzəliyev Ağamirzə Zeynalabdin oğlu (22.3.1938*, 44 yaş)
1449.    Fərzəliyev Çoban Qurban oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
1450.    Fərzəliyev Elçin Şükürəli oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1451.    Fərzəliyev Hacı Hacıməhəmməd oğlu (16/26.3.1938*, 61/62 yaş)
1452.    Fərzəliyev Hacıbala Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1453.    Fərzəliyev Xəzər Məstəli oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
1454.    Fərzəliyev İbrahim Bayram oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
1455.    Fərzəliyev Rza Tapdıq oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
1456.    Fərzəliyev Sahab Dostəli oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
1457.    Fərzəliyev Şamil İbad oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
1458.    Fərzəliyev Vahid Hacıməhəmməd oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
1459.    Fətəlibəyov Fətəli bəy Böyük bəy oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
1460.    Fətəlibəyov Rəşid bəy Fətəli bəy oğlu (29.10.1937*, 38 yaş)
1461.    Fətəliyev Abdulla İsmayıl oğlu (16.3.1938*, 39 yaş)
1462.    Fətəliyev Adışirin Adıgözəl oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1463.    Fətəliyev Əsəd Xeyrulla oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1464.    Fətəliyev Qulaməli Allahqulu oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
1465.    Fətəliyev Mehdi Fətəli oğlu (16.9.1937*, 43 yaş)
1466.    Fətəliyev Məlik Şıxməhəmməd oğlu (22.3.1938*, 55 yaş)
1467.    Fətəliyev (Kərbəlayı) Rəhim İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 63 yaş)
1468.    Fətəliyev Seyfəli Mehbəli oğlu (1876-6.3.1938*, 62 yaş)
1469.    Fətəliyev Tohid Əhməd oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.162)
1470.    Fətəliyev Şirin bəy Əsəd bəy oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1471.    Fəttahov Ağakərim Abutalıb oğlu (27.11.1937*, 38 yaş)
1472.    Fətullayev Dostu Fətulla oğlu (21.3.1938*, 44 yaş)
1473.    Gedakoq (Molla) Məhəmməd Muquma oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
1474.    Gəncəliyev Maqsud Ağamirzə oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
1475.    Gəncəliyev Murtuzəli Əli oğlu (1.9.1937*, 35 yaş)
1476.    Gərayxanov Əlibutay Sərdar oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
1477.    Gərayov Əyyub Hacıağa oğlu (22.3.1938*, 58 yaş)
1478.    Giriyev Balaqadaş Baba oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1479.    Gözəlov Firudin Səməd oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
1480.    Gözəlov Şıxabbas Adıgözəl oğlu (29.11.1937*, 67 yaş)
1481.    Güləhmədov İnayət Kazım oğlu (8.1.1938*)
1482.    Güləliyev Xudbəddin Məcid oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
1483.    Güliyev İbrahimxəlil Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
1484.    (Hacı) Güləli Xanəli oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
1485.    Güllücinski Saleh Teymur oğlu (3.1.1938*) — Azərb. K(b)P MK yanında Kənd Təsərrüfatı Məktəbinin rektoru
1486.    Güllüyev Məcid Əziz oğlu (27.11.1937*, 51 yaş)
1487.    Gülməhəmməd Əhməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
1488.    Gülməhəmmədli İmamcan Vəlican oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1489.    Gülməhəmmədov Abbasqulu Tağı oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
1490.    Gülməhəmmədov Əhməd Əhməd oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
1491.    Gülməhəmmədov Gülməhəmməd Əhməd oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
1492.    Gülməhəmmədov Zöhrab Əbil oğlu (29.10.1937*, 68 yaş)
1493.    Gülmuradov Fətulla Aman oğlu (29.10.1937*, 66 yaş)
1494.    Gülümcanov Oruc Abdulla oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
1495.    Gülüşov Babaş Abbas oğlu  (21.3.1938*, 48 yaş)
1496.    Gülüşov Balasər Abbas oğlu  (21.3.1938*, 49 yaş)
1497.    Gülüşov Əlidost Əli oğlu  (21.3.1938*, 65 yaş)
1498.    Gülüşov Əsədulla Abbas oğlu  (21.3.1938*, 44 yaş)
1499.    (Günəşli) Məhəmməd Əhməd oğlu (30.7.1937*, 36 yaş)
1500.    Hacıbəylinski Rza Mehdi oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
1501.    Hacıbəyov Əlisahab Ağabəy oğlu (8.11.1937*, 27 yaş)
1502.    Hacıbəyov (Hacıyev) Qədir Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
1503.    Hacıbəyov Səlim bəy Səfərəli bəy oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
1504.    Hacıeyvazov (Məşədi) Əliəsgər Rəsul oğlu  (21.3.1938*, 38 yaş)
1505.    Hacıəzizov (Molla) Yusif Həsən çələbi oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1506.    Hacıhəsənov (Məşədi) Həsən (Hacı) Əhməd oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
1507.    Hacıisrafilov Səfər İsa oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1508.    Hacıqasımov Rəhim bəy Paşa bəy oğlu (26.8.1937*, 68 yaş)
1509.    Hacıqeysəddinov (Molla) Məhəmməd Hacıqeysəddin oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1510.    Hacıqulaməliyev Xasməhəmməd Hacıməhəmməd oğlu (15.5.1938*, 67 yaş)
1511.    Hacıməlikov Mollaməhəmməd Əlisultan oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
1512.    Hacımov Zahid Bəxşi oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
1513.    Hacımuradov İlyas Süleyman oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
1514.    Hacınski Əhməd bəy Süleyman bəy oğlu (27.7.1937*, 40 yaş) (Camo Hacınskinin qardaşı)
1515.    Hacıorucov Əsəd Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
1516.    Hacırəhimbəyov İsmayıl bəy Məhəmmədqasım bəy oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
1517.    Hacıyev Abbas Hüseynəli oğlu (9.9.1937*, 32 yaş)
1518.    Hacıyev Adil (Kərbəlayı) Qəmbər oğlu (20.11.1937*, 52 yaş)
1519.    Hacıyev Ağakərim Qulu oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
1520.    Hacıyev Alı (Hacı) Əliəsgər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1521.    Hacıyev Allahverdi (Hacı) Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
1522.    Hacıyev Aşur Rəşid oğlu (14.1.1938*, 27 yaş)
1523.    Hacıyev Baba bəy (Hacı) Qədir bəy oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
1524.    Hacıyev Baba (Hacı) Ömər oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
1525.    Hacıyev Baxış Baxşəli oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
1526.    Hacıyev Bəkir İsbəndiyar oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
1527.    Hacıyev (Molla) Bəkir (Molla) Məhəmmədəli oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
1528.    Hacıyev Böyükağa bəy Abdul bəy oğlu (27.7.1937*, 44 yaş)
1529.    Hacıyev Cəfər Məhəmməd oğlu  (21.3.1938*, 50 yaş)
1530.    Hacıyev Eyyub Əhməd oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.177)
1531.    Hacıyev Əbdüləzim Qurban oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
1532.    Hacıyev Əhməd Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 42 yaş)
1533.    Hacıyev Əkbər Bayram oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1534.    Hacıyev Ələmdar Novruzqulu oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
1535.    Hacıyev Əli bəy Abdul bəy oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
1536.    Hacıyev Əli (Məşədi) Əhməd oğlu (16.9.1937*, 38 yaş)
1537.    Hacıyev (Kərbəlayı) Əli Muxtar oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
1538.    Hacıyev Əmir Hacı oğlu (1899-5.7.1938) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.181)
1539.    Hacıyev Fərrux İsbəndiyar oğlu (16.3.1938*, 27 yaş)
1540.    Hacıyev Hacı Əsgər oğlu (9.9.1937*, 25 yaş)
1541.    Hacıyev Hacı Şükür oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
1542.    Hacıyev Hacımuqum Mollamuqum oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
1543.    Hacıyev Hacısoltan Murad oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1544.    Hacıyev Həmid Həsən oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
1545.    Hacıyev Həsən (Hacı) Abbas oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
1546.    Hacıyev Həsən Burcua oğlu (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.190)
1547.    Hacıyev Həsrət Salman oğlu (22.3.1938*, 26 yaş)
1548.    Hacıyev (Məşədi) Hüseyn (Hacı) Eyvaz oğlu  (21.3.1938*, 65 yaş)
1549.    Hacıyev Xanlar Abdulhüseyn oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.176)
1550.    Hacıyev Xəlil çələbi Cəfər çələbi oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
1551.    Hacıyev İldırım bəy Feyzulla bəy oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
1552.    Hacıyev İmamqulu Hacı oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
1553.    Hacıyev İslam Abdul oğlu (1881-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.180)
1554.    Hacıyev/Ərəbov İsmayıl Hacı oğlu  (21.3.1938*, 71 yaş)
1555.    Hacıyev İsmayıl Zülfüqar oğlu (18.3.1938*, 33 yaş)
1556.    Hacıyev Kamal İsmayıl oğlu (26.3.1938*, 70 yaş)
1557.    Hacıyev Kazım Həzrətqulu oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
1558.    Hacıyev Qədir Süleyman oğlu (29.11.1937*, 29 yaş)
1559.    Hacıyev Qəhrəman Əbdürrəhman oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1560.    Hacıyev Qoca Baxşəli oğlu (6.3.1938*, 36 yaş)
1561.    Hacıyev Qulu Baba oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1562.    Hacıyev (Molla) Qurban Nurməhəmməd oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
1563.    Hacıyev Mehralı Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 46 yaş)
1564.    Hacıyev Məcid Ramazan oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
1565.    Hacıyev Məhəmməd Məhəmmədəli oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
1566.    Hacıyev Məhəmmədəli Əsədulla oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1567.    Hacıyev Məhəmmədəmin (Hacı) Manaf oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
1568.    Hacıyev Misir (Hacı) İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
1569.    Hacıyev Murtuzəli Əhməd oğlu (20.11.1937*, 57 yaş)
1570.    Hacıyev Musa İsmayıl oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1571.    Hacıyev Musa Polad oğlu (20.8.1937*, 35 yaş)
1572.    Hacıyev Müsəllim Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
1573.    Hacıyev (Məşədi) Nəsrulla (Hacı) Əli oğlu (16.3.1938*, 73 yaş)
1574.    Hacıyev Piri (Hacı) Məhərrəm oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
1575.    Hacıyev Sadıq (Hacı) Əliəkbər oğlu (29.3.1938*, 61 yaş)
1576.    Hacıyev Səlim Bəbir oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
1577.    Hacıyev Surxay Musaxan oğlu  (21.3.1938*, 56 yaş)
1578.    Hacıyev Şamil Adıgözəl oğlu (1902-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.182)
1579.    Hacıyev (Məşədi) Şükür Cəfər oğlu (15.5.1938*, 51 yaş)
1580.    Hacıyev Şükür Nağı oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
1581.    Hacıyev Talıb Əli oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
1582.    Hacıyev Talıb Həsənqulu oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1583.    Hacıyev Teymur (Məşədi) İbrahim oğlu (8.11.1937*, 31 yaş)
1584.    Hacıyev Yusif Camal oğlu (26.3.1938*, 28 yaş)
1585.    Hacıyev (Hacı) Yüzbaşı Mehdi oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
1586.    Hacıyev Zaman Dostməhəmməd oğlu (1893-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.177)
1587.    Hacıyev Ziyadxan Əli oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
1588.    Hadıyev Mirhüseyn (Hacı) Süleyman oğlu (21.3.1938*, 46 yaş)
1589.    Hadıyev Vəzirxan Atababa oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1590.    Hacızadə Cabbar İsmayıl oğlu (3.1.1938*)
1591.    Haqverdiyev (Molla) Böyükağa Əli oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
1592.    Haqverdiyev Cəmil bəy Alış bəy oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1593.    Haqverdiyev Həsən Allahverdi oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
1594.    Haqverdiyev Hüseyn İman oğlu (21.3.1938*, 57 yaş)
1595.    Haqverdiyev İsmayıl Süleyman oğlu (29.10.1937*, 76 yaş)
1596.    Haqverdiyev Qara Qasım oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1597.    Haqverdiyev Mədət Kərim oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
1598.    Haqverdiyev Nurəli Qurban oğlu (1.3.1938*, 68 yaş)
1599.    Haqverdiyev (Molla) Rəhim Soltan oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
1600.    Haqverdiyev Vahab (Molla) İsgəndər oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
1601.    Haşımlı (Mir)ələm Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1602.    Haşımov Alışan Amanqulu oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1603.    Haşımov Bəybala Əsgər oğlu (18.3.1938*, 25 yaş)
1604.    Haşımov Eynulla Hacı oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
1605.    Haşımov Həmid bəy Rüstəm bəy oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1606.    Haşımov Hüseyn Həzi oğlu (26.8.1937*, 26 yaş)
1607.    Haşımov (Kərbəlayı) Xalıq (Məşədi) Həsən oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1608.    Haşımov Qəhrəman Məhəmmədhüseyn oğlu (30.7.1937*, 29 yaş)
1609.    Haşımov Məhəmməd Mahmud oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1610.    Haşımov Novruz Nəcməddin oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
1611.    Haşımzadə Mirkazım Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
1612.    Haşımzadə Şamil Tacəddin oğlu (27.7.1937*, 27 yaş)
1613.    Heybətov (Molla) Heybət Həsrət oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
1614.    Heybətov Şükür Heybətəli oğlu (11.3.1938*, 55 yaş)
1615.    Heydərxanov Qasım bəy (26.8.1937*, 90 yaş)
1616.    Heydərli Əliəkbər – Azpartizdat’ın müdiri
1617.    Heydərli Qasım Heydər oğlu – Heydərxanov Qasım bəy’ə bax
1618.    Heydərov Əbdül Malı oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
1619.    Heydərov Heydər (Molla) Məhəmməd oğlu (1900-9.3.1938*)
1620.    Heydərov Hümbət Əsədulla oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
1621.    Heydərov (Kərbəlayı) Hüseyn Heydər oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1622.    Heydərov Qurban Əli oğlu (1903-20.1.1938*)
1623.    Heydərov (Molla) Məhəmməd Heydər oğlu (1876-9.3.1938*)
1624.    Heydərov Məhəmmədəli Məhəmməd oğlu (29.3.1938*, 56 yaş)
1625.    Heydərov Məşədi Qəmbər oğlu (26.3.1938*, 74 yaş)
1626.    Heydərov Musa Cəbi oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
1627.    Heydərov Şaban Molla oğlu (21.9.1937*, 31 yaş)
1628.    Heydərov Şahhüseyn Məstəli oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
1629.    Həbib Allahhüseyn oğlu (26.8.1937*, 34 yaş)
1630.    Həbibov Xosrov Qaraş oğlu  (21.3.1938*, 38 yaş)
1631.    Həbiyev (?) Bürcəli Tağı oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
1632.    Həkimov Əbdürrəhman Həkim oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
1633.    (Molla) Həmdulla Mehdi oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
1634.    Həmid Babakişi oğlu (26.8.1937*, 57 yaş)
1635.    Həmid əfəndi (Hacı) Xəlil oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1636.    Həmidov Abuzər Saməddin oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
1637.    Həmidov Əbdül Hüseyn oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
1638.    Həmidov Həmid Səməd oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
1639.    Həmidov Sirac Maki oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
1640.    Həmzəyev Qədiməli (Hacı) Musa oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1641.    Həmzəyev (Məşədi) Məhəmmədəli (Hacı) Musa oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1642.    Həmzəyev Mircavad Mirtağı oğlu (1906-4.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.186)
1643.    Həmzəyev (Molla) Səttar (Molla) Əliəsgər oğlu (16.3.1938*, 57 yaş)
1644.    Hənifəyev Vahab Hənifə oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
1645.    Həsən Əli oğlu (20.1.1938*, 38 yaş)
1646.    Həsən Əli oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
1647.    Həsən bəy Səlim bəy oğlu (1930*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.96)
1648.    Həsənbəyov Balabəy Cabbar oğlu (1899-12.10.1937*) – ADU-nun rektoru, professor (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.187)
1649.    Həsənbəyov Əbülxan Həsən oğlu (26.6.1938*, 55 yaş)
1650.    Həsənbəyov Həbib bəy Fərid bəy oğlu (8.11.1937*, 54 yaş)
1651.    Həsənbəyov Musa Şərif oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
1652.    Həsənəliyev (Molla) Əliabbas Tarıverdi oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1653.    Həsənəliyev Cəfərxan İsbərxan oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
1654.    Həsənəliyev Məhəmməd Mirzəməhəmməd oğlu (22.3.1938*, 59 yaş)
1655.    Həsənov Abbas Məhərrəm oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1656.    Həsənov Adil – Azərb. SSR xalq maarif komissarının müavini
1657.    Həsənov Ağaəli Əzim oğlu (26.3.1938*, 64 yaş)
1658.    Həsənov Ağahəsən Məhəmmədrza oğlu (20.11.1937*, 62 yaş)
1659.    Həsənov Ağaməhəmməd Abdulhüseyn oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
1660.    Həsənov Ağaməhəmməd İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 34 yaş)
1661.    Həsənov Balaqədeş Cəbi oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
1662.    Həsənov Bəhlul Məhəmmədnağı oğlu (1.9.1937*, 39 yaş)
1663.    Həsənov Bəxtiyar Məhəmmədhüseyn oğlu (16.3.1938*, 63 yaş)
1664.    Həsənov Cəbrayıl Həsən oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
1665.    Həsənov Elşən Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1666.    Həsənov Əbdülhəsən (Molla) Məlik oğlu (28.9.1937*, 70 yaş)
1667.    Həsənov Əbdülhəşim Hümbətəli oğlu (18.3.1938*, 34 yaş)
1668.    Həsənov Əbdüssəməd (Seyid) Həsən oğlu (26.6.1938*, 49 yaş)
1669.    Həsənov Əhməd (Hacı) Cabbar oğlu (29.10.1937*, 48 yaş)
1670.    Həsənov Əli Əzim oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
1671.    Həsənov Əli Hacıbaba oğlu (3.7.1938*)
1672.    Həsənov Əli Həsən oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
1673.    Həsənov Əsədulla Niftulla oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.192)
1674.    Həsənov Əsgər Qurban oğlu (22.3.1938*, 45 yaş)
1675.    Həsənov Əzim Xəlil oğlu (9.1.1938*)
1676.    Həsənov Gülməhəmməd Həsən oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
1677.    Həsənov Həmzə Rza oğlu (18.3.1938*, 29 yaş)
1678.    Həsənov Həsən Babakişi oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1679.    Həsənov Həsən Əhməd oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
1680.    Həsənov Həsən (Hacı) Əsgər oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
1681.    Həsənov Həsən Kazım oğlu (26.8.1937*, 53 yaş)
1682.    Həsənov (Kərbəlayı) Həsən Qasım oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
1683.    Həsənov (Kərbəlayı) Həsən Malıx oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
1684.    Həsənov (Molla) Həsən Məhəmmədxan oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
1685.    Həsənov Həsən Mürşüd oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
1686.    Həsənov Həsənağa Məhəmmədhəsən oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
1687.    Həsənov Hətəm Misir oğlu (27.9.1937*, 36 yaş)
1688.    Həsənov (Hüseynov) Hüseyn Aslan oğlu (9.1.1938*)
1689.    Həsənov Hüseyn Əli oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
1690.    Həsənov Hüseyn Həsən oğlu  (21.3.1938*, 55 yaş)
1691.    Həsənov Hüseynəli Nurəli oğlu  (21.3.1938*, 58 yaş)
1692.    Həsənov Xeybər Canməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
1693.    Həsənov İbadulla Məhəmmədəli oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
1694.    Həsənov İbrahim Əmiraslan oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1695.    Həsənov İdris (Məşədi) Zaman oğlu (2.9.1897-5.11.1950) – EA Az. F Tarix, Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun direktor əvəzi. İki dəfə (3.3.1938; 21.12.1941) həbs olunub.
1696.    Həsənov İmambala Nemət oğlu (14.1.1938*, 23 yaş)
1697.    Həsənov İsa İbad oğlu  (21.3.1938*, 38 yaş)
1698.    Həsənov İsmayıl Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1699.    Həsənov İsrafil İbrahim oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1700.    Həsənov Kərim Həmzə oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
1701.    Həsənov Kərim Kələntər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
1702.    Həsənov (Molla) Qafar (Hacı) Rəhim oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
1703.    Həsənov Qədir Kazım oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
1704.    Həsənov Qulu Oruc oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
1705.    Həsənov Lətif Mahmud oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1706.    Həsənov (Seyid) Mehdi (Seyid) Süleyman oğlu (9.9.1937*, 85 yaş)
1707.    Həsənov (Molla) Məhəmməd (Kərbəlayı) Qara oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
1708.    Həsənov Məhəmmədəli Əli oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1709.    Həsənov Məhəmmədəli Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 30 yaş)
1710.    Həsənov Məhəmmədhəsən (Yüzbaşı) Həmid oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
1711.    Həsənov Məhəmmədsadıq (Molla) Əbdülhəsən oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1712.    Həsənov Məhəmməd Zaman oğlu (20.11.1937*, 23 yaş)
1713.    Həsənov (Molla) Mirzə Səfər oğlu (27.7.1937*, 75 yaş)
1714.    Həsənov Mirzəbaba Baladayı oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
1715.    Həsənov Muxtar Hacıməhəmməd oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1716.    Həsənov Musa Həsən oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
1717.    Həsənov Mürsəli bəy Əli bəy oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
1718.    Həsənov Namaz Əliəkbər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
1719.    Həsənov Rəhim(xaib) Rəşid oğlu (1902-13.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun direktor müavini (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.193)
1720.    Həsənov Rəsul Nəcəfəli oğlu (6.3.1938*, 52 yaş)
1721.    Həsənov Rzaqulu İsmayıl oğlu (1895-?) – «Neftçala» trestində mədən rəisi. (23.8.1937-də 5 il iş alıb).
1722.    Həsənov Seyfulla Niftulla oğlu (6.1.1938*)
1723.    Həsənov Sədyar Qubad oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
1724.    Həsənov Səfər
1725.    Həsənov (Molla) Səfər Nağdəli oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
1726.    Həsənov Sultan Süleyman oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
1727.    Həsənov Şahkərim Şərif oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
1728.    Həsənov Şirəli Zeynalabdin oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
1729.    Həsənov Şirin bəy Məhəmməd bəy oğlu (26.3.1938*, 70 yaş)
1730.    Həsənov Vəli Əzim oğlu (26.3.1938*, 54 yaş)
1731.    Həsənov Yusif Dadaş oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
1732.    Həsənzadə/Fətəliyev (Molla) Əli Həsən oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
1733.    Həsrətov Şaban Murad oğlu (9.9.1937*, 23 yaş)
1734.    Həşimov (Hacı) Firidun Bağır oğlu (26.6.1938*, 62 yaş)
1735.    Hətəmov Dadaş Allahverən oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
1736.    Həziyev (Mirzə) Hüseyn Abış oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
1737.    Həzrətquluyev (Məşədi) Paşa (Məşədi) Qulu oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1738.    Həzrinski Siracəddin Baba oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
1739.    Hidayətov Atabəy Qasım bəy oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
1740.    Höcətov Fərhad Xanməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
1741.    Höcətov (Molla) Hacıqara Üzeyir oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
1742.    Hümbətəliyev Cəlal İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 26 yaş)
1743.    Hümbətəliyev Hümbətəli Feyzi oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1744.    Hümbətov Eynulla Hümbətəli oğlu (29.3.1938*, 51 yaş)
1745.    Hümbətov Hümbət Məhəmmədəli oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1746.    Hümbətov Xanlar Mərdan oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1747.    Hümbətov Mirzəxan Əziz oğlu  (21.3.1938*, 47 yaş)
1748.    Hümbətov Nuruş İbrahim oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
1749.    Hüseyn Cavid — Rasizadə Hüseyn Cavid Molla Abdulla oğlu’na bax
1750.    (Kərbəlayı) Hüseyn Qulu oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
1751.    Hüseyn Mehdi oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
1752.    (Molla) Hüseyn Məhəmmədhəsən oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1753.    Hüseynbəyov Əşrəf bəy Xanlar bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1754.    Hüseynbəyov Həsən bəy Ağa bəy oğlu (8.11.1937*, 46 yaş)
1755.    Hüseyn[bəy]ov Həsən bəy Kabuz (?) bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1756.    Hüseynbəyov Mehdi bəy Kabuz (?) bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
1757.    Hüseynəliyev Pşan (?) Zeynal oğlu (9.9.1937*, 45 yaş)
1758.    Hüseynqulu Murtuz oğlu (26.8.1937*, 29 yaş)
1759.    Hüseynov – BXMŞ müdiri
1760.    Hüseynov Ağa Vəli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
1761.    Hüseynov Ağaəli Muxtar oğlu (16.11.1937*, 46 yaş)
1762.    Hüseynov Ağahüseyn Abuzər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
1763.    Hüseynov Ağahüseyn Ağaqulu oğlu (1868-20.1.1938*)
1764.    Hüseynov Arıx Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1765.    Hüseynov Astan Həsən oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1766.    Hüseynov Baba Musa oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
1767.    Hüseynov Balaca Əbdülhüseyn oğlu (1907-20.1.1938*)
1768.    Hüseynov Bayram (Kərbəlayı) Rəhim (Hüseyn) oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1769.    Hüseynov (Məşədi) Bəndəli (Hacı) Allahverdi oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1770.    Hüseynov Bəşir Tanrıverdi oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
1771.    Hüseynov Bəylər Cəfərqulu oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
1772.    Hüseynov Cavad Adıgözəl oğlu (18.3.1938*, 30 yaş)
1773.    Hüseynov Cavad (Kərbəlayı) Əhməd oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1774.    Hüseynov Cərulla Məhəmməd oğlu (22.3.1938*, 38 yaş)
1775.    Hüseynov Cümşüd Abbas oğlu (1900-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.206)
1776.    Hüseynov Dadaş Balahüseyn oğlu (16.3.1938*, 53 yaş)
1777.    Hüseynov (Molla) Daxıl (Axund) Muxtarəhməd oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
1778.    Hüseynov Dostu Vəli oğlu (26.3.1938*, 76 yaş)
1779.    Hüseynov (Molla) Əbdülbağı (Molla) Bağır oğlu (11.3.1938*, 61 yaş)
1780.    Hüseynov Əbdülqafar Əlihüseyn oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.204)
1781.    Hüseynov Əbili Mövsüm oğlu (3.8.1937*, 24 yaş)
1782.    Hüseynov/Zamanov (Molla Mirzə) Əkbər Qədim oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1783.    Hüseynov Əliəkbər Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
1784.    Hüseynov Əliəkbər Qasım oğlu (1872-11.3.1938*,  66 yaş)
1785.    Hüseynov Əliəkbər Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1786.    Hüseynov (Molla Mirzə) Əliəkbər Tağı oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
1787.    Hüseynov Əliəsgər Mustafa oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
1788.    Hüseynov Əli Əsgər oğlu (1901-4.1.1938*)  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.205)
1789.    Hüseynov Əli Hüseyn oğlu  (21.3.1938*, 51 yaş)
1790.    Hüseynov Əli Hüseynəli oğlu (8.1.1938*)
1791.    Hüseynov Əli İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 22 yaş)
1792.    Hüseynov Əli Maquma oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
1793.    Hüseynov (Molla) Əli (Axund Hacı) Məhəmmədəli oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1794.    Hüseynov Əliağa Atababa (Hüseyn) oğlu (16.11.1937*, 24 yaş)
1795.    Hüseynov Əlibəy Xankişi oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
1796.    Hüseynov Əlipaşa Əziz oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
1797.    Hüseynov Əlihüseyn Baladadaş oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
1798.    Hüseynov (Molla) Əliş Bağır oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
1799.    Hüseynov Əliş bəy Kərim bəy oğlu (26.8.1937*, 43 yaş)
1800.    Hüseynov Əlişan Əliseyran oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
1801.    Hüseynov (Məşədi Molla) Əmiraslan (Hacı Molla) Məhəmmədəli oğlu (15.5.1938*, 50 yaş)
1802.    Hüseynov Əmirəli Əliəkbər oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
1803.    Hüseynov Firudin Süleyman oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1804.    Hüseynov Gəray Hüseyn oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1805.    Hüseynov Gəray bəy Mehdi bəy oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
1806.    Hüseynov (Məşədi) Gülhüseyn Amil oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
1807.    Hüseynov Heydər Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1808.    Hüseynov Həbib Qulu oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
1809.    Hüseynov Həsən Həsən oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
1810.    Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
1811.    Hüseynov Həsən Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1812.    Hüseynov Həsən Zülfüqar oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
1813.    Hüseynov Hidayət Nəzər oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
1814.    Hüseynov Hüseyn Ağadadaş (Hüseynağa Dadaş?) oğlu (22.8.1937*, 19 yaş)
1815.    Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1816.    Hüseynov («Patavalı») Hüseyn Əli oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
1817.    Hüseynov Hüseyn Fətəli oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
1818.    Hüseynov Hüseyn Həmzə oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
1819.    Hüseynov (Məşədi) Hüseyn (Məşədi) Məsim oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
1820.    Hüseynov (Kərbəlayı) Hüseyn Salah oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
1821.    Hüseynov Hüseyn Şıxbala oğlu (29.3.1938*, 28 yaş)
1822.    Hüseynov Hüseyn Şirəli oğlu  (21.3.1938*, 58 yaş)
1823.    Hüseynov Hüseynbala Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
1824.    Hüseynov Xələf Məhəmmədsəid oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
1825.    Hüseynov Xəlfə Məhəmməd oğlu (1902-21.1.1938*)  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.209)
1826.    Hüseynov İbrahim (Kərbəlayı) Həsən oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
1827.    Hüseynov İbrahim (Hacı) Tağı oğlu (20.11.1937*, 79 yaş)
1828.    Hüseynov (Tağıyev) İlyas Hüseyn oğlu (6.1.1938*)
1829.    Hüseynov (Məşədi) İmamverdi Hüseyn oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
1830.    Hüseynov İsgəndər (Abbasov Şalan) Yusif oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
1831.    Hüseynov İshaq Qasım oğlu (20.11.1937*, 44 yaş)
1832.    Hüseynov İsmayıl (Hacı) Osman oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
1833.    Hüseynov Qara Əfkar oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
1834.    Hüseynov Qədimalı Niftalı oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
1835.    Hüseynov Qulu Məhəmmədrza oğlu  (21.3.1938*, 50 yaş)
1836.    Hüseynov Qulu Mürsəl oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1837.    Hüseynov (Hacı) Malik Əliəkbər oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
1838.    Hüseynov Mehrəli Süleyman oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1839.    Hüseynov (Molla) Məcid Kərbəlayı oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
1840.    Hüseynov (Molla) Məhəmməd (Axund) Əbdülhüseyn oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1841.    Hüseynov Məhəmməd Nağı oğlu («Tovuzlu Məhəmməd») (30.7.1937*)
1842.    Hüseynov Məhəmməd Cabbar oğlu (26.8.1937*, 33 yaş)
1843.    Hüseynov Məhəmmədrəhim Hənifə oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
1844.    Hüseynov Məhərrəm Novruz oğlu  (21.3.1938*, 45 yaş)
1845.    Hüseynov Mikayıl Namaz oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərb. K(b)P MK partiya təbliğatı, təşviqatı və mətbuatı şöbəsinin müdiri  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.209)
1846.    Hüseynov Mirzə Zülfüqar oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
1847.    Hüseynov Mirzədavud (3.1894-?) – ZSFSR xalq maarif komissarı
1848.    Hüseynov Muxtar (Molla) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1849.    Hüseynov (Məşədi) Mustafa Baxşəli oğlu (1891-6.3.1938*)
1850.    Hüseynov Mustafa Əliqulu oğlu (1900-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.202)
1851.    Hüseynov Mustafa Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
1852.    Hüseynov Mustafa Məhəmmədrza oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
1853.    Hüseynov Müslüm Həsən oğlu (6.1.1938*)
1854.    Hüseynov (Söyünov) Nəsib İsgəndər oğlu (21.3.1938*, 34 yaş)
1855.    Hüseynov Nəsrulla Qasım oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
1856.    Hüseynov Oruc Dostməhəmməd oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
1857.    Hüseynov Rəhim Abbas oğlu  (21.3.1938*, 35 yaş)
1858.    Hüseynov Rəsul (Məşədi) Cəfərqulu oğlu (29.11.1937*, 41 yaş)
1859.    Hüseynov Sadıq Davud oğlu (6.3.1938*, 52 yaş)
1860.    Hüseynov Seyfulla İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
1861.    Hüseynov Səfəralı Nuhbala oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
1862.    Hüseynov Səməd Cəfər oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
1863.    Hüseynov Səməd Yəhya oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
1864.    Hüseynov Şahhüseyn İsgəndər oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
1865.    Hüseynov Şahmil (?) Zabitxan oğlu  (21.3.1938*, 53 yaş)
1866.    Hüseynov Şəli Nuru oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1867.    Hüseynov Şikar Şirin oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1868.    Hüseynov Tağı İman oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1869.    Hüseynov Teymur Abduləli oğlu (6.1.1938*)
1870.    Hüseynov Teymur Qəhrəman oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
1871.    Hüseynov Umud Qibləli oğlu (6.3.1938*, 49 yaş)
1872.    Hüseynov (Molla) Yarməhəmməd Sultan oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
1873.    Hüseynov Yusif (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 68 yaş)
1874.    Hüseynov Zeyni Güləli oğlu (29.8.1937*, 55 yaş)
1875.    Hüseynzadə Məhəmmədrəhim Əli oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
1876.    Xalaxov (?) Kaytaram Mehdi oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
1877.    Xalfin Nəcib Lətif oğlu (1886-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.215)
1878.    Xanbabayev Lütfəli Xanbaba oğlu  (26.3.1938*, 40 yaş)
1879.    Xanbudaqov Adil bəy Məhəmmədəli bəy oğlu (22.3.1938*, 55 yaş)
1880.    Xanbudaqov Eyyub Şirin oğlu (1893-13.10.1937*) – ZSFSR Xalq Daxili Ticarət Komissarlığının məsul işçisi
1881.    Xancanbəyov Ələşrəf bəy Hidayət bəy oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
1882.    Xancanbəyov Zahid bəy Hidayət bəy oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
1883.    Xancanlı Dəmir Seyid oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1884.    Xanəlibəyov İsa bəy Şirin bəy oğlu (18.3.1938*, 75 yaş)
1885.    Xanhüseynov (Molla) Rza Cabbar oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1886.    Xanı Hüseynəli oğlu (6.1.1938*)
1887.    Xanıyev Hacıbala İsmayıl oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
1888.    Xankişi Atakişi oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
1889.    Xankişi Əlikişi oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
1890.    Xankişiyev Ağakişi Rəcəb oğlu (11.3.1938*, 50 yaş)
1891.    Xankişiyev Güləhməd Xankişi oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
1892.    Xankişiyev İsbat Bünyadəli oğlu (26.3.1938*, 69 yaş)
1893.    Xankişiyev Murad Ağakişi oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
1894.    Xanquluyev (Kərbəlayı) Abbas Xanqulu oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1895.    Xanlarov İsmayıl Bəylər oğlu (1899-29.12.1939*)
1896.    Xanməhəmmədov Əmiraslan Qurban oğlu (8.11.1937*, 75 yaş)
1897.    Xanmirzəyev Əlişirin (Hacı) Hüseynqulu oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
1898.    Xanmirzəyev Hilal Cəbrayıl oğlu (9.9.1937*, 56 yaş)
1899.    Xanmirzəyev Xanmirzə (Hacı) Rzaqulu oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
1900.    Xansuvarov Məmi Əhməd oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
1901.    Xasayev Məhəmməd Kəbi oğlu (1896-8.1.1938*)
1902.    Xasayev Məhəmməd Qurban oğlu (1.9.1937*, 57 yaş) – Salyan RİK sədri
1903.    Xasıyev Rəsul (Kərbəlayı) Abbas oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
1904.    Xasməhəmmədov Balaca Paşa oğlu (29.11.1937*, 27 yaş)
1905.    Xasməhəmmədov Əlövsət Xasməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
1906.    Xasməhəmmədov Mahmud Əliəkbər oğlu (20.1.1938*, 58 yaş)
1907.    Xeyrullayev Əliyənnağı Xeyrulla oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
1908.    Xeyrullayev Xeyrullahüseyn (Hacı) Heybət oğlu (8.1.1938*)
1909.    Xələfov Həsənqulu Məhəmməd[əli] oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
1910.    Xələfov Cəfərqulu Məhəmmədəli oğlu (6.3.1938*, 58 yaş)
1911.    Xəlfəyev Muxtar Məhəddinoviç (1.9.1937*, 50 yaş)
1912.    Xəlilov Atakişi Saqi oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
1913.    Xəlilov Baba Əbdüssalam oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
1914.    Xəlilov Bəhram Əliilyas oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
1915.    Xəlilov Əhməd Abdulla oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
1916.    Xəlilov Əhməd Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
1917.    Xəlilov Əliağa Camal oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
1918.    Xəlilov (Kərbəlayı) Fərhad Mirzəli oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
1919.    Xəlilov Həmzə Məhəmməd oğlu (1911-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.222)
1920.    Xəlilov Həsənəli Həsən oğlu (21.3.1938*, 42 yaş)
1921.    Xəlilov Hümbət Şirin oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
1922.    Xəlilov Xankişi Fəti oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1923.    Xəlilov Xəlil Vəli oğlu (20.8.1937*, 43 yaş)
1924.    Xəlilov Kazım (Hacı) Usub oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
1925.    Xəlilov Qəhrəman Bəhram oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
1926.    *Xəlilov Manaf Abbas oğlu (30.8.1941-də 15 il iş alıb)
1927.    Xəlilov Məhəmməd Murad oğlu (1890-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.221)
1928.    Xəlilov (Hacı) Məhəmmədhüseyn Hüseynxan oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
1929.    Xəlilov Məşədi Bəybala oğlu (1.9.1937*, 40 yaş)
1930.    Xəlilov Mirzə Kərim oğlu (27.11.1937*, 37 yaş)
1931.    Xəlilov Mövsüm Rəsul oğlu (11.3.1938*, 65 yaş)
1932.    Xəlilov Murtuz Rüstəm oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
1933.    Xəlilov Musa Cəfər oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
1934.    Xəlilov Seyfəddin İbrahim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
1935.    Xəlilov Seyfulla Həbi (?) bəy oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
1936.    Xəlilov Səfərəli Əbdülkərim oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
1937.    Xəlilov Tapdıq Rəcəb oğlu (11.3.1938*, 37 yaş)
1938.    Xəlilov Tələt (Hacı) Talıb oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
1939.    Xəzərov (?) (Molla) Cəmaləddin Şıxəli oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
1940.    Xıdırov Kazım Şərif oğlu  (26.3.1938*, 42 yaş)
1941.    Xıdırov Zülfüqar Mehdi oğlu (6.3.1938*, 42 yaş)
1942.    Xındırıstanski Rüstəm bəy Sadıq bəy oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
1943.    Xocaxanski Həsənəli bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
1944.    Xocayev Xalid Səid (1888-13.10.1937*) — EA Az. F Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi
1945.    Xozalanski Əbdürrəhim Adil oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
1946.    Xudadatov Əsəd(ulla) İsmayıl oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.225)
1947.    Xudaverdiyev Abbasqulu Şirin oğlu (29.11.1937*, 51 yaş)
1948.    Xudayarov Lazım Əziz oğlu (22.3.1938*, 42 yaş)
1949.    Xuduyev Əliəkbər Hüseynqulu oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
1950.    Xuduyev Həsən (Kərbəlayı) Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
1951.    Xuduyev Hidayət Cəfər oğlu  (21.3.1938*, 47 yaş)
1952.    Xuduyev Tapdıq Əmrah oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
1953.    Xuduyev (Məşədi) Yunus (Hacı) Hüseynəli oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
1954.    Xuluflu Vəli Məhəmmədhüseyn oğlu (1894-13.10.1937*) – Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini, ASE-nin direktor müavini (həbsi: 27.1.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.227-228)
1955.    İbadov Babaxan Əmrah oğlu (21.3.1938*, 42 yaş)
1956.    İbadov Əmiraslan Qəhrəman oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
1957.    İbadov Əzim Əziz oğlu (16.3.1938*, 29 yaş)
1958.    İbadov Qafar Eyvaz oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
1959.    İbadov Seyfulla İbrahim oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
1960.    İbişov Xanlar Baxış oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
1961.    İbrahimbəyov Bəşir bəy Şirin bəy oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
1962.    İbrahimbəyov Əsəd bəy Xancan bəy oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
1963.    İbrahimbəyov Fərrux bəy Bahadır bəy oğlu (15.5.1938*, 36 yaş)
1964.    İbrahimxəlilov Həbibulla (Hacı) İbrahim oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
1965.    İbrahimxəlilov Qambay İlyas oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
1966.    İbrahimov Abdul Ağamoğlan oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
1967.    İbrahimov Adaf (?) Mustafa oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
1968.    İbrahimov Alış Əliyar oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1969.    İbrahimov Baba Cavad oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
1970.    İbrahimov Dadaş Həmzə oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
1971.    İbrahimov Dadaş İbrahim oğlu (14.1.1938*, 56 yaş)
1972.    İbrahimov Əbdüləhəd Məcid oğlu (29.3.1938*, 47 yaş)
1973.    İbrahimov (Molla) Əbülhəsən Bünyad oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
1974.    İbrahimov (Kərbəlayı) Əli Abbas oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
1975.    İbrahimov Əli (Molla) Əli oğlu  (21.3.1938*, 55 yaş)
1976.    İbrahimov Əlisəttar Murad oğlu (9.1.1938*) – yazıçı, curnalist
1977.    İbrahimov Əsədulla Oruc oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
1978.    İbrahimov Fərman Cəbrayıl oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
1979.    İbrahimov Fərman (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
1980.    İbrahimov Fərzi Səməd oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
1981.    İbrahimov Fətulla Əsgər oğlu (9.9.1937*, 66 yaş)
1982.    İbrahimov Hacağa Atamoğlan oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
1983.    İbrahimov Heydər Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
1984.    İbrahimov Hüseyn (Məşədi) Həsən oğlu (30.7.1937*, 40 yaş)
1985.    İbrahimov Xəlil İbrahim oğlu (1892-29.3.1938*)
1986.    İbrahimov Xudu Kəlbi oğlu (22.3.1938*, 39 yaş)
1987.    İbrahimov (Molla) İbrahim Abbas oğlu (29.3.1938*, 47 yaş)
1988.    İbrahimov (Kərbəlayı) İbrahim Hacımusa oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
1989.    İbrahimov İbrahim Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 26 yaş)
1990.    İbrahimov İsmayıl Cəbrayıl oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
1991.    İbrahimov (Molla) İsmayıl Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
1992.    İbrahimov İsmayıl Sadıq oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
1993.    İbrahimov İsrafil Əliəkbər oğlu (1900-21.1.1938*) – xalq maarif komissarının müavini
1994.    İbrahimov Kamil Lətif oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
1995.    (İbrahimov) Qulam Adıgözəl oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
1996.    İbrahimov Qüdrət Zeynalabdin oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
1997.    İbrahimov Laçın Həsənəli oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
1998.    İbrahimov Mehdi Behbud oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
1999.    İbrahimov Məhəmməd İbrahim oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
2000.    İbrahimov Məhəmməd İbrahim oğlu (15.5.1938*, 38 yaş)
2001.    İbrahimov Məhəmməd Vəli oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
2002.    İbrahimov (Məşədi) Məmi (Hacı) İbrahim oğlu (18.3.1938*, 70 yaş)
2003.    İbrahimov Mirqasım İbrahim oğlu (9.3.1938*, 49 yaş)
2004.    İbrahimov Mürsəl Məhəmməd oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.230)
2005.    İbrahimov Nadir Bağır oğlu (4.7.1938*) – Azərb. SSR xalq maliyyə komissarı  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.231)
2006.    İbrahimov Nəsib Nəsir oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
2007.    İbrahimov Ömər Şükür oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
2008.    İbrahimov Paşa Həmzə oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
2009.    İbrahimov (Molla) Rəfi Veyis əfəndi oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
2010.    İbrahimov Rəşid Güləli oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
2011.    İbrahimov Seyfulla (Hacı) Qulamhüseyn oğlu (29.4.1937-də 5 il iş verilib)
2012.    İbrahimov (Məşədi) Səlim Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 66 yaş)
2013.    İbrahimov Səlim Kərim oğlu (29.8.1937*, 20 yaş)
2014.    İbrahimov Sultan Fərəc bəy oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
2015.    İbrahimov Şəbi Nəcəfqulu oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
2016.    İbrahimov Teymur Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
2017.    İbrahimov Təhməz Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
2018.    İbrahimov Valeh İsgəndər oğlu (31.12.1937*, 35 yaş)
2019.    İbrahimov Zahid Baxşı oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
2020.    İdris Musa oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
2021.    İdrisov İlya İdris oğlu (20.1.1938*, 56 yaş)
2022.    İlyasbəyov Barxudar bəy Şükür bəy oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
2023.    İlyasov Qara Həmzə oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
2024.    İlyasov Nadir Baxış oğlu (26.3.1938*, 33 yaş)
2025.    İlyasov Tacib Talıb oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
2026.    İlyasov (Molla) Zülfüqar İbrahim oğlu (28.9.1937*, 82 yaş)
2027.    İmadi Fikri Hüseynzadə (8.1.1938*)
2028.    İmaməddin Nizam oğlu (22.3.1938*, 30 yaş)
2029.    İmaməli Rüstəm oğlu (26.8.1937*, 47 yaş)
2030.    İmaməliyev (Molla) Əbülfəz Əhəd oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
2031.    İmaməliyev Əli İmaməli oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
2032.    İmamquluyev İmamqulu (Kərbəlayı) Qasım oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2033.    İmamquluyev (Məşədi) İmanqulu Kərim oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2034.    İmamverdiyev Canhəsən İbrahimxəlil oğlu (20.11.1937*, 30 yaş)
2035.    İmamverdiyev İmamverdi Rüstəm oğlu (1872-16.9.1937*, 65 yaş)
2036.    İmamverdiyev Kərəm Həsən oğlu (16.3.1938*, 46 yaş)
2037.    İmanbaxış Həmid oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
2038.    İmanqulubəyov Hüseyn bəy Qulu bəy oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
2039.    İmanquluyev Abdulla Əsəd oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
2040.    İmanov (Molla) Abdin (Molla) Şükür oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
2041.    İmanov Abdulla Əli oğlu (1.9.1937*, 33 yaş)
2042.    İmanov (Molla) Bayram Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
2043.    İmanov Burzu Heydər oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
2044.    İmanov Əbdüləzim Həşim oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
2045.    İmanov (Məşədi) Əliqulu Məhəmmədqulu oğlu (1882-9.3.1938*)
2046.    İmanov Fəttah (Patax) Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 22 yaş)
2047.    İmanov Həsən Həşim oğlu (1901-13.10.1937*) – EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tarix bölməsinin elmi işçisi. (Sınmayıb!)
2048.    İmanov Xudaverdi Namaz oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2049.    İmanov (Kərbəlayı) Xudayar İsmayıl oğlu  (21.3.1938*, 70 yaş)
2050.    İmanov İdris Nəsir oğlu (21.9.1937*, 25 yaş)
2051.    İmanov İsmayıl Əli oğlu (1.9.1937*, 49 yaş)
2052.    İmanov Qəmbər Qasım oğlu (9.1.1938*)
2053.    İmanov Qulu Əli oğlu (1.9.1937*, 34 yaş)
2054.    İmanov Qulu (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 39 yaş)
2055.    İmanov Şahsəddin Rüstəm oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
2056.    İmanov Şükür ağa oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2057.    İmanov (Hacı) Teymur Haqverdi oğlu  (21.3.1938*, 70 yaş)
2058.    İmanov Veyis Əli oğlu (1.9.1937*, 36 yaş)
2059.    (Məşədi) İsa Məhəmmədrza oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2060.    İsaxanov Ağababa Müseyib oğlu  (21.3.1938*, 46 yaş)
2061.    İsayev Bayram (Hacı) Əmrah oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
2062.    İsayev Böyükxan İsa oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
2063.    İsayev Əhməd Xankişi oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2064.    İsayev Əli Məhəmməd (26.6.1938*, 36 yaş)
2065.    İsayev (Hacı) Əmrah İsa oğlu (16.11.1937*, 69 yaş)
2066.    İsayev Həmid Əli oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
2067.    İsayev (Molla) İsa Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
2068.    İsayev İsa ağa Salah ağa oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
2069.    İsayev İsmayıl ağa İsa ağa oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
2070.    İsayev Qılınc Böyükxan oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
2071.    İsayev Mirhəmzə Səfər oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2072.    İsayev Seyfi Fətulla oğlu (16.11.1937*, 44 yaş )
2073.    İsazadə Həsən İsa oğlu (5.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.235)
2074.    İsazadə Məhəmməd İsmayıl oğlu (4.1.1938*)
2075.    İsgəndərov Ağaəli Xəlfə oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
2076.    İsgəndərov (Molla) Almaz Fərhad oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
2077.    İsgəndərov Astan Məhəmmədtağı oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
2078.    İsgəndərov Əliəkbər Rza bəy oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
2079.    İsgəndərov Əmirxan Həbib oğlu (29.11.1937*, 26 yaş)
2080.    İsgəndərov (Molla) Baləddin Rəhim oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
2081.    İsgəndərov (Kəkilbəyov) Həmid bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
2082.    İsgəndərov (Məşədi) Həsən Sərxoş oğlu (9.9.1937*, 49 yaş)
2083.    İsgəndərov Hümbət Baxış oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
2084.    İsgəndərov Hüseyn Əliyar oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
2085.    İsgəndərov (Kərbəlayı) İsgəndər Allahverən oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
2086.    İsgəndərov İsgəndər Əliyar oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2087.    İsgəndərov İsgəndər İsmayıl oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
2088.    İsgəndərov İsgəndər Kəlbi oğlu (6.3.1938*, 51 yaş)
2089.    İsgəndərov İsgəndər Polad oğlu (1913-1941*)
2090.    İsgəndərov (Molla) Qazıəhməd Məhəmmədhüseyn oğlu (16.9.1937*, 74 yaş)
2091.    İsgəndərov Qəhrəman Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
2092.    İsgəndərov (Kərbəlayı) Qurban Əliyar oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
2093.    İsgəndərov Məhəmmədqulu Nəsrulla oğlu (4.1.1938*)
2094.    İsgəndərov Mirzəcan Əlihüseyn oğlu (9.9.1937*, 77 yaş)
2095.    İsgəndərov Nəsrəddin (Məşədi) Allahyar oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2096.    İsgəndərov Oruc Əli oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
2097.    İsgəndərov (Hacı) Rüstəm (Hacı) İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 92 yaş)
2098.    İsgəndərov (Hacı) Rza (Hacı) Cabbar oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
2099.    İsgəndərov Səmədulla İmanqulu oğlu (26.8.1937*, 25 yaş)
2100.    İsgəndərov Şıxbaba (Hacı) Cabbar oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
2101.    İsgəndərov Zahid İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
2102.    İslam Qasıməli oğlu (1879-11.3.1938*)
2103.    İslamov Atabala Səfər oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
2104.    İslamzadə Allahqulu Nəsrulla oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
2105.    İsmayıl Əsgər oğlu (28.9.1937*, 55 yaş)
2106.    İsmayılbəyov Cəmşid bəy Həsən bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2107.    İsmayılxanov Əliabbas (Molla) Məhəmmədqulu oğlu (27.9.1937*, 52 yaş)
2108.    İsmayılov («Çoban») Abbas Rəhim oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2109.    İsmayılov Abbasqulu İsgəndər oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
2110.    İsmayılov Abil Ağanurulla oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
2111.    İsmayılov Ağaşirin bəy Qubad bəy oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
2112.    İsmayılov Bahadur Bağır oğlu  (21.3.1938*, 33 yaş)
2113.    İsmayılov Baxşəli Dadaşbala oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
2114.    İsmayılov Bəkir Həsi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2115.    İsmayılov Bürcəli Əsəd oğlu (29.8.1937*, 65 yaş)
2116.    İsmayılov Çoban (Məşədi) Qurban oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
2117.    İsmayılov Dövlətxan Ömər koxa oğlu (16.9.1937*, 29 yaş)
2118.    İsmayılov Əbülfəz Abbasəli oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.240)
2119.    İsmayılov Əhmədəli Əli oğlu (3.8.1937*, 25 yaş)
2120.    İsmayılov Əkbər İsmayıl oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
2121.    İsmayılov Əli Sadıq oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
2122.    İsmayılov Əli (Məşədi) Sadıq oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2123.    İsmayılov (Molla) Əli Səfər oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
2124.    İsmayılov Əlihüseyn Pişan (?) oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
2125.    İsmayılov Əlinağı Söyün oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
2126.    İsmayılov Əlövsət İmamqulu oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2127.    İsmayılov (Məşədi) Əsgər İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 64 yaş)
2128.    İsmayılov Fərhad Zeynalabdin oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
2129.    İsmayılov Heydər Həmid oğlu (15.5.1938*, 57 yaş)
2130.    İsmayılov Həsənağa Mahmud oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2131.    İsmayılov Həsən Niftalı oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
2132.    İsmayılov Hümbət İsmayıl oğlu (9.9.1937*, 70 yaş)
2133.    İsmayılov (Məşədi) Hüseynqulu Baxşı oğlu (1877-9.3.1938*)
2134.    İsmayılov Hüseynqulu Məhəmməd oğlu (11.10.1937*)
2135.    İsmayılov İbrahim Hüseynəli oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
2136.    İsmayılov (Molla) İbrahim İsmayıl oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
2137.    İsmayılov İbrahimxəlil Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
2138.    İsmayılov İmaməli Abdulla oğlu (27.9.1937*, 31 yaş)
2139.    İsmayılov İsgəndər Teyyub oğlu (3.1.1938*)
2140.    İsmayılov İsmayıl (Kərbəlayı) Abbas oğlu (27.7.1937*, 74 yaş)
2141.    İsmayılov (Kərbəlayı) İsmayıl Abbasqulu oğlu (1886-9.3.1938*)
2142.    İsmayılov İsmayıl (Kərbəlayı) Abdulla oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
2143.    İsmayılov İsmayıl Baba oğlu (27.9.1937*, 50 yaş)
2144.    İsmayılov İsmayıl (Məşədi) Cəfər oğlu (12.1897-3.1.1938*)– Azərb. K(b)P MK keçmiş məktəblər şöbəsinin, sonra kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, eyni zamanda ASSR əkinçilik komissarı
2145.    İsmayılov (Məşədi) İsmayıl (Hacı) Əliəkbər oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2146.    İsmayılov İsmayıl Əli oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
2147.    İsmayılov (Hacı)  İsmayıl (Hacı) Şahgəldi oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2148.    İsmayılov Qəmbər Şamil oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
2149.    İsmayılov (Məşədi) İsmayl Məhəmmədsalah oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
2150.    İsmayılov İsmayıl Vəli oğlu (14.1.1938*, 70 yaş)
2151.    İsmayılov Qurban bəy Baxşəli bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2152.    İsmayılov (Molla) Qurban (Hacı) İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 62 yaş)
2153.    İsmayılov (Məşədi) Məhəmməd (Hacı) Baxşəli oğlu (1873-9.3.1938*)
2154.    İsmayılov Mirəzim Mirəhməd oğlu  (21.3.1938*, 80 yaş)
2155.    İsmayılov Mirzə Adıgözəl oğlu (29.3.1938*, 27 yaş)
2156.    İsmayılov Möhsüm (Məşədi) Əsgər oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
2157.    İsmayılov Mustafa Abbas oğlu  (21.3.1938*, 47 yaş)
2158.    İsmayılov Mustafa Əbdülqafar oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
2159.    İsmayılov Nəcəfqulu Əliş oğlu  (21.3.1938*, 63 yaş)
2160.    İsmayılov Nəhmət İsgəndər oğlu  (21.3.1938*, 42 yaş)
2161.    İsmayılov Nüsrət Qulam oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2162.    İsmayılov Paşa Şıxəli oğlu (1887-9.3.1938*)
2163.    İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
2164.    İsmayılov (Məşədi) Səfər Salah oğlu (16.11.1937*, 66 yaş)
2165.    İsmayılov Səməd Abdulla oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2166.    İsmayılov Tanrıverdi (Kərbəlayı) Abbas oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
2167.    İsmayılov Teymur Teyyub oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.241)
2168.    İsmayılov (Molla) Yaqub İbrahimxəlil oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
2169.    İsmayılov Vəli (Kərbəlayı) Qasım oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
2170.    İsmayılov Zülfüqar İsmayıl oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
2171.    İsmayılzadə İbrahim  – həkim, t.e.d.,  prof. (3.4.1938-də tutulub)
2172.    İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq (Mirzə) Əbdülqadir «Vüsaqi» oğlu (1908, Bakı-5.1.1938, Bakı) – şair (həbsi: 3.6.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.246, 247-248)
2173.    İsmixanov İsmayıl Sultan oğlu (1905-1941*)
2174.    İsmiyev Əhməd Nuru oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
2175.    İsmiyev Məhəmmədyusif Hümbət oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2176.    İsrafil Musa oğlu (20.1.1938*, 30 yaş)
2177.    İsrafilov Baxış İsrafil oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
2178.    İsrafilov Camal Azax oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
2179.    İsrafilov Canəli Eybalı oğlu (27.11.1937*, 28 yaş)
2180.    İsrafilov Əşrəf Məhəmmədkərim oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
2181.    İsrafilov Həsən Bala oğlu (22.3.1938*, 28 yaş)
2182.    İsrafilov (Hacı) Qulu (Hacı) Vaqif oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2183.    İsrafilov Mehdi Qasım oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
2184.    İsrafilov Məhəmməd Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2185.    İsmayılov İsmayıl Hüseyn oğlu (1902-10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.243)
2186.    İsrafilov Mehdi (Hacı) Bəkir oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
2187.    İsmayılov (Kərbəlayı) Nəsir (Hacı) Nağı oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
2188.    İsrafilov Nəsrulla Yusif oğlu (1905-27.7.1937*, 32 yaş)
2189.    İsrafilov Nurməhəmməd Əziz oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
2190.    İsrafilov Süleyman Hüseyn oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
2191.    Ka(h)inbəyov Məşdi Möhsüm oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
2192.    Kamal Sami Suriya oğlu (1896-9.1.1938*) – alim
2193.    Kamalov İbrahimxəlil Sultan oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
2194.    Kamilov Ocaq Əli oğlu (21.3.1938*, 28 yaş)
2195.    Kaşiyev İmran Hüseyn oğlu (8.1.1938*)
2196.    Kazım Məhərrəm oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2197.    Kazım ağa Əli ağa oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
2198.    Kazımbəyov Ağa bəy Muradxan bəy oğlu (15.5.1938*, 63 yaş)
2199.    Kazım(bəy)ov Kərim bəy Xosrov [bəy] oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
2200.    Kazımov Abbas Zeynal oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
2201.    Kazımov (Kərbəlayı) Abdal/Abdul (?) (Hacı) Baxış oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
2202.    Kazımov Adıgözəl Cəfər oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
2203.    Kazımov Cəfər (Kərbəlayı) Əliəsgər oğlu (4.1.1897-14.8.1968) — EA Az. F Rəyasət Heyəti sədrinin müavini; Azərbaycanın ilk ali təhsilli geoloqlarından biri
2204.    Kazımov Əhməd (Hacı) Kazım oğlu (20.11.1937*)
2205.    Kazımov Əhməd Hacı oğlu (3.7.1938*) – Partiya Tarixi İnstitutunun əməkdaşı, filosof
2206.    Kazımov Əliabbas Cavad oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
2207.    Kazımov (Məşədi) Əliəkbər Nəzər oğlu (1.9.1937*, 53 yaş)
2208.    Kazımov Əli Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2209.    Kazımov (Əliyev) (Məşədi) Hüseynqulu (Məşədi) Əli oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
2210.    Kazımov Hacıağa bəy Muradxan bəy oğlu (26.3.1938*, 70 yaş)
2211.    Kazımov Həsən Rəhman oğlu (26.6.1938*, 40 yaş)
2212.    Kazımov Hüseyn (Molla) Kazım oğlu  (21.3.1938*, 48 yaş)
2213.    Kazımov Xanlar Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
2214.    Kazımov Kazım Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 90 yaş)
2215.    Kazımov Kərim (Molla) Nağı oğlu (27.11.1937*, 43 yaş)
2216.    Kazımov Mehdi (Hacı) Əhməd oğlu (1880-9.3.1938*)
2217.    Kazımov Musa Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 75 yaş)
2218.    Kazımov Musa İsa oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
2219.    Kazımov (Seyid) Mürsəl (Seyid) Abdulla oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
2220.    Kazımov (Kərbəlayı) Nəcəf Əsgərxan oğlu (8.11.1937*, 61 yaş)
2221.    Kazımov Şirin Əflan oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
2222.    Kazımov Şirin Xasməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
2223.    Kazımov Vəli (Hacı) Abdulla oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
2224.    Kazımzadə (Məşədi) Əli Kazım oğlu (9.3.1938*, 63 yaş)
2225.    Kəbeybəyov (Məşədi) Qasım bəy Müslüm bəy oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
2226.    Kəkilbəyov (İsgəndərov) Həmid bəy İsgəndər bəy oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
2227.    Kəlbəliyev Nəriman Əsəd oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
2228.    Kəlbəliyev Zaman Əsəd oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2229.    Kələntərov Ağabəy Hüseyn oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
2230.    Kələntərov Həbib bəy Məhəmmədrza [bəy] oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
2231.    Kələntərov İsrafil bəy Əsədulla bəy oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
2232.    Kələntərov Qafar Xəlil bəy oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
2233.    Kələntərov Şalbuz Kələntər oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
2234.    Kəngərlinski Əlimərdan bəy Qara oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
2235.    Kəngərlinski Fərəc Ağanəsir oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
2236.    Kəngərlinski Yaqub paşa İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
2237.    Kəngərlinski (Əliyev) Cavad Maqsud xan oğlu (1905-9.3.1938*)
2238.    Kəngərlinski (Qulamov) Allahverdi Əli oğlu (1900-9.3.1938*)
2239.    Kəngərlinski (Qulamov) Cəfərqulu Hüseyn oğlu (1885-9.3.1938*)
2240.    Kəngərlinski (Məhəmmədov) Əşrəf Xəncəli oğlu (1909-9.3.1938*)
2241.    Kəngərlinski (Məhəmmədov) İsmayıl Sultan oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
2242.    Kəngərlinski (Məhəmmədov) Teymur ağa Məhəmməd ağa oğlu (1889-9.3.1938*)
2243.    Kərimbəyov Ağaəli Ramazan oğlu (27.7.1937*, 20 yaş)
2244.    Kərimbəyov Dadaş bəy Qaytaran bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
2245.    Kərim(bəy)ov Əmirxan bəy Cavad bəy oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2246.    Kərimbəyov Həsən bəy Qaytaran bəy oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2247.    Kərimbəyov İsfəndiyar bəy Bəşir bəy oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
2248.    Kərimbəyov Məmoy bəy Baxşəli bəy oğlu (29.3.1938*, 50 yaş)
2249.    Kərim(bəy)ov (Məhəmmədrəhimov) Zahid bəy (Məşədi) Xanlar bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2250.    Kərimov Abdulla Ağarazi oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
2251.    Kərimov Abdulla (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (1.9.1937*, 47 yaş)
2252.    Kərimov Alış Əyyub oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2253.    Kərimov Allahşükür Ağaəli oğlu  (21.3.1938*, 53 yaş)
2254.    Kərimov Bahadır Mustafa oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2255.    Kərimov (Molla) Bəkir Molla (?) oğlu (20.1.1938*, 68 yaş)
2256.    Kərimov Bəylər Məhəmməd oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
2257.    Kərimov Əbdül (Molla) İbrahimxələf oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2258.    Kərimov Əbülfət Zakir oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
2259.    Kərimov Əhməd Məcid oğlu (9.9.1937*, 39 yaş)
2260.    Kərimov Əkbər Qasım oğlu (16.3.1938*, 28 yaş)
2261.    Kərimov Əkbər Nurəli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
2262.    Kərimov Əli Xasbulat oğlu (1900-13.10.1937*) – Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru
2263.    Kərimov Əlimusa Ağababa oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
2264.    Kərimov Həmid Əliyar oğlu (16.3.1938*, 37 yaş)
2265.    Kərimov (Molla Hacı) Həsən əfəndi Mahmud oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
2266.    Kərimov Həsənağa Cəbrayıl oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
2267.    Kərimov Xanbaba Manaf oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
2268.    Kərimov İbiş Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
2269.    Kərimov İbrahim Əbdüləli oğlu (4.1.1938*)
2270.    Kərimov İbrahim Əziz oğlu (15.5.1938*, 50 yaş)
2271.    Kərimov İbrahimxəlil (Məşədi) Vəli oğlu (8.11.1937*, 26 yaş)
2272.    Kərimov (Molla) İmran Əhməd oğlu (26.3.1938*, 52 yaş)
2273.    Kərimov İslam (Kərbəlayı) Heydər oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
2274.    Kərimov İsmayıl Cəbrayıl oğlu (29.8.1937*, 27 yaş)
2275.    Kərimov (Molla) Kərim Əhmədəli oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
2276.    Kərimov Kərim Fərhad oğlu (9.9.1937*, 26 yaş)
2277.    Kərimov Kərim Seyidhəsən oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
2278.    Kərimov Kərim Səlim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
2279.    Kərimov Qara Qədiməli oğlu (16.9.1937*, 41 yaş)
2280.    Kərimov/Hacıyev Qasım Cəfər oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
2281.    Kərimov Qasım Əmiraslan oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
2282.    Kərimov Qurban Ağababa oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
2283.    Kərimov Qürbət Qurban oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2284.    Kərimov (Molla) Lətif (Molla) Hacıağa oğlu (8.11.1937*, 62 yaş)
2285.    Kərimov Mahmud ağa Cavad oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
2286.    Kərimov Mehdi Ağababa oğlu (27.9.1937*, 46 yaş)
2287.    Kərimov Məhəmməd Əbdülkərim oğlu (15.5.1938*, 38 yaş)
2288.    Kərimov Məhəmmədəli (Hacı) Nəsir oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
2289.    Kərimov (Hacı) Məhəmmədyar Zülfüqar oğlu  (21.3.1938*)
2290.    Kərimov Mirəli Səlim oğlu (8.11.1937*, 39 yaş)
2291.    Kərimov Mirzəağa Məhəmmədhüseyn oğlu (29.11.1937*, 68 yaş)
2292.    Kərimov Mirzəməhəmməd Bayraməli oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
2293.    Kərimov Muxtar Əli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
2294.    Kərimov Murad Xəlil oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
2295.    Kərimov (Məşədi) Nəzir Musa oğlu (26.3.1938*, 41 yaş)
2296.    Kərimov Niftulla Nəcəf oğlu (26.3.1938*, 72 yaş)
2297.    Kərimov Polad Sultanəli oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
2298.    Kərimov Rəşid Tağı oğlu (1897-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.254)
2299.    Kərimov Soltanəziz Nəcəfqulu oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2300.    Kərimov Surxay bəy Qədir bəy oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
2301.    Kərimov Şaməddin Şərafəddin oğlu (3.8.1937*, 22 yaş)
2302.    Kərimov Şamil Əliyar oğlu (16.3.1938*, 27 yaş)
2303.    Kərimov (Molla) Şıxbala (Hacı) Niftalı oğlu (1.9.1937*, 69 yaş)
2304.    Kibristanov Daşdəmir Dəmi oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
2305.    Kitabəli Güləli oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
2306.    Koçayev Ağamoğlan Baba oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
2307.    Kox Fridrix Fridrixoviç (29.10.1937*, 70 yaş)
2308.    Köçəriyev (Hacı) İman Həsən oğlu  (21.3.1938*, 62 yaş)
2309.    Köçərlinski Şükür bəy Kərim bəy oğlu (15.5.1938*, 48 yaş)
2310.    Kuçayev [Məhəmməd]əmin Eynuddin oğlu (1898-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ bitkiçilik kafedrasının assistenti (6.4.1938)
2311.    (Molla) Qafar İsgəndər oğlu (8.11.1937*, 58 yaş)
2312.    Qafarov Ağamalı Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 72 yaş)
2313.    Qafarov Ağammət Əsil oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
2314.    Qafarov Cəlal Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
2315.    Qafarov Əbdülhüseyn İbrahim oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
2316.    Qafarov Əbdüssalam Mirsadıq oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
2317.    Qafarov Əşrəf Bilal oğlu (29.8.1937*, 70 yaş)
2318.    Qafarov Feyzulla Hacıbala oğlu (22.8.1937*, 29 yaş)
2319.    Qafarov Hidayət Qafar oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
2320.    Qafarov İmran Allahverdi oğlu (28.9.1937*, 28 yaş)
2321.    Qafarov Qafar Qafar oğlu (15.5.1938*, 45 yaş)
2322.    Qafarov Qafar Səfərəli oğlu (1.9.1937*, 72 yaş)
2323.    Qafarov Məhəmməd Hacıbala oğlu (11.3.1938*, 42 yaş)
2324.    Qafarov Məhəmmədəli Qafar oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2325.    Qafarov Rəsul Hacıbala oğlu (22.8.1937*, 25 yaş)
2326.    Qalacayev İsa Əli oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2327.    Qalayev Cüci Qurban oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
2328.    Qamiyev (?) Ömər Qaçay oğlu (29.11.1937*, 28 yaş)
2329.    Qantəmirov Almuk Tembulatoviç (1.9.1937*, 49 yaş)
2330.    Qantəmirov Hambi Qadayeviç (1.9.1937*, 64 yaş)
2331.    Qapçiyev Əli Axund oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2332.    Qaracayev Mixayıl Aslan-Gireyeviç (16.9.1937*, 33 yaş)
2333.    Qaragözov Yusif bəy Eldar bəy oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2334.    Qaraxan Kərim oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
2335.    Qarayev Ağaəli (Hacı) Sübhan oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
2336.    Qarayev Əhməd Davud oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2337.    Qarayev Əliheydər (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.261-262)
2338.    Qarayev Əsəd Həsənəli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.262-263)
2339.    Qarayev Məmiş Bayram oğlu (9.9.1937*, 41 yaş)
2340.    Qarayev Mövsüm Qasım oğlu (26.3.1938*, 44 yaş)
2341.    Qarayev Şaban Əlimirzə oğlu (9.9.1937*, 39 yaş)
2342.    Qarayev Şahnəzər Xankişi oğlu (26.6.1938*, 36 yaş)
2343.    Qarayev Yaqub Ağa oğlu (16.11.1937*, 58 yaş)
2344.    Qardaşov (Molla) Saleh Qardaş oğlu (29.10.1937*, 61 yaş)
2345.    Qarsevənov (Hacı) Əhməd Balabəy oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
2346.    Qasımov Abbas (Kərbəlayı) Mirzəli oğlu (1908-9.3.1938*)
2347.    Qasımov Abbas Namaz oğlu (15.5.1938*, 50 yaş)
2348.    Qasımov Abdin Nəzərəli oğlu  (21.3.1938*, 66 yaş)
2349.    Qasımov Ağakərim (Penc)alı oğlu (1918-20.1.1938*)
2350.    Qasımov Ağamoğlan Məhəmməd oğlu (1908-20.1.1938*)
2351.    Qasımov Ağarza Fərman oğlu (1906-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.267)
2352.    Qasımov Adil (Məşədi) Məsim oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2353.    Qasımov Alxas Əsgəralı oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
2354.    Qasımov Baba Qasım oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
2355.    Qasımov Baxış Əsgər oğlu (22.3.1937*, 59 yaş)
2356.    Qasımov Balabəy Allahverdi oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
2357.    Qasımov Bayram İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2358.    Qasımov Cəbrayıl (Məşədi) Mənsim oğlu  (21.3.1938*, 33 yaş)
2359.    Qasımov Cəlil Məhəmmədəli oğlu (6.1.1938*)
2360.    Qasımov Cümi Mustafa oğlu (16.3.1938*, 36 yaş)
2361.    Qasımov Dıbır Murtuz oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
2362.    Qasımov Eyyub Mikayıl oğlu (19.4.1938-də 5 il iş verilib)
2363.    Qasımov Əbil Qasım oğlu (20.11.1937*, 50 yaş)
2364.    Qasımov Əliəkbər (Hacı) Mustafa oğlu (1882-11.3.1938*)
2365.    Qasımov (Molla) Əli Cəbrayıl əfəndi oğlu (1899-20.1.1938*)
2366.    Qasımov Əli Gülməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2367.    Qasımov Əli (Əliağa, Əliyar) Məhəmmədrəsul oğlu – Əliəkbərov Abdulla Məhəmməd(rəsul) oğlu’na bax
2368.    Qasımov Əlinağı Məhəmmədtağı oğlu (1887-20.1.1938*)
2369.    Qasımov Əliş (Hacı) Hətəm oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2370.    Qasımov Əzməhəmməd Mahmud oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
2371.    Qasımov Fərəc Cəfər oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
2372.    Qasımov Fərman Şirin oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2373.    Qasımov (Məşədi) Hacıağa (Kərbəlayı) Əhməd oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2374.    Qasımov Hacıəli (Kərbəlayı) Qasım oğlu (29.10.1937*, 81 yaş)
2375.    Qasımov Həsən Qulammirzə oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2376.    Qasımov Hilal Teymur oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2377.    Qasımov (Məşədi) Hüseyn (Hacı) Rəsul oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
2378.    Qasımov Hüseynəli Əhməd oğlu (3.7.1938*)
2379.    Qasımov (Molla) İbad Musa oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
2380.    Qasımov İbrahim Allahverdi oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
2381.    Qasımov İmran Məhəmməd oğlu  (21.3.1938*, 33 yaş)
2382.    Qasımov İsi Mövsüm oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
2383.    Qasımov Kamal Cəmaləddin oğlu (16.9.1937*, 55 yaş)
2384.    Qasımov Kazım Qasım oğlu (1917-20.1.1938*)
2385.    Qasımov Qara Qubuş oğlu (16.3.1938*, 25 yaş)
2386.    Qasımov Qasım Əli oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2387.    Qasımov Qasım Əliyar oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
2388.    Qasımov (Molla) Qasım Hüseynqulu oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2389.    Qasımov Qasım Məhəmməd oğlu (11.10.1937*)
2390.    Qasımov Qasım Nəsir oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
2391.    Qasımov (Kərbəlayı) Mabut Zəkəriyya bəy oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
2392.    Qasımov Mahmud Gülqasım oğlu (1907.1.1938*)
2393.    Qasımov Məhəmməd Süleyman oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
2394.    Qasımov Məhəmmədbağır Məhərrəm oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
2395.    Qasımov Məhəmmədrəsul Fətulla oğlu (26.3.1938*, 52 yaş)
2396.    Qasımov Məstəli Gülmirzə oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
2397.    Qasımov Məşədi (Kərbəlayı) Qasım oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2398.    Qasımov Mirzəməhəmməd Abdul oğlu (1899-3.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.266)
2399.    Qasımov Murtuz Paşa oğlu (20.1.1938*, 43 yaş)
2400.    Qasımov Musa Xəlil oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
2401.    Qasımov Mürsəl (Kərbəlayı) Xudu oğlu (6.3.1938*, 60 yaş)
2402.    Qasımov Rəhim Nəzərəli oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
2403.    Qasımov Rəşid [bəy] Həmid bəy oğlu (29.11.1937*, 25 yaş)
2404.    Qasımov (Seyid) Səcət (Seyid) Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2405.    Qasımov Səttar Xəlil oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2406.    Qasımov Süleyman Rza oğlu (1913-16.9.1937*, 24 yaş)
2407.    Qasımov Şahpələng Qasım oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
2408.    Qasımov/Pirəliyev Şahpələng Pirəli oğlu (22.3.1938*, 25 yaş)
2409.    Qasımov Şamil (Məşədi) Məsim oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
2410.    Qasımov Şamil Muxtar oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
2411.    Qasımov Yusif Hacı oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
2412.    Qayıbov Abdulla (Molla) Azay oğlu (22.3.1938*, 33 yaş)
2413.    Qayıbov (Məşədi) Qasım (Kərbəlayı) Qasım oğlu (26.8.1937*, 65 yaş)
2414.    Qayıbov Rəşid Abdulla oğlu (3.7.1938*)
2415.    Qayıbova (qız. Müftizadə) Xədicə Osman qızı (1893-19.10.1938) – Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəlliməsi
2416.    Qazıbəyov Əbül (Məşədi) Əli oğlu (18.3.1938*, 46 yaş)
2417.    Qazıyev/Əbdülov Əliabbas Bağır oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
2418.    Qazıyev Qazıməhəmməd Hacı Əhməd oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
2419.    Qazıyev (Molla) Mahmud əfəndi (26.8.1937*, 53 yaş)
2420.    Qazıyev Musa Əbdüləziz oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
2421.    Qazıyev Sadəddin (Molla) Əbdürrəhman oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
2422.    Qazıyev Şıxkərim (Molla) Tağı oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
2423.    Qazızadə Nurulla əfəndi Mahmud oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
2424.    Qəbulov Baba Abdulla oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
2425.    Qəbulov Əhməd bəy Həşim bəy oğlu (16.3.1938*, 52 yaş)
2426.    Qəbulov Əziz bəy Həşim bəy oğlu (26.3.1938*, 51 yaş)
2427.    Qəbulov Həsən Məhəmməd oğlu (1898-20.1.1938*)
2428.    Qəbulov Hidayət Sultan oğlu (29.10.1937*, 39 yaş)
2429.    Qəbulov Hüseyn Əbdürrəhman oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
2430.    Qəbulov İdris bəy Rəsul oğlu (9.9.1937*, 63 yaş)
2431.    Qəbulov Rəşid bəy Həşim bəy oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
2432.    Qədimov Ağanəzər Qədim oğlu (16.11.1937*, 44 yaş)
2433.    Qədimov (Molla) Bəşir Nurulla oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
2434.    Qədimov Əliəsgər Almaz oğlu (10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.272)
2435.    Qədimov Əliabbas Əli oğlu (28.9.1937*, 50 yaş)
2436.    Qədimov Əliabbas Kanpan (?) oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
2437.    Qədimov Xorasan (Hacı) Xəlfə oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2438.    Qədir Mahmud oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
2439.    Qədirbəyov Məcid bəy Həmid bəy oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
2440.    Qədirbəyova (qız. Əfəndiyeva) Gülarə İbrahimxəlil qızı (Köylü qızı) (1905, Baş Göynük/Şəki-may 1942?) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.273-274)
2441.    Qədirli Hacı Murad oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
2442.    Qədirli Mövsüməli/Möhsün Ağatami oğlu (3.1.1938*) – Malyariya Komitəsinin sədri
2443.    Qədirov Abdı Əli oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2444.    Qədirov Əhməd əfəndi (Molla) Kərim oğlu (9.9.1937*, 62 yaş)
2445.    Qədirov Əliqara Cəfər oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2446.    Qədirov Əmirulla Qədir oğlu (29.3.1938*, 37 yaş)
2447.    Qədirov Sadıq Rəşid oğlu (20.8.1937*, 30 yaş)
2448.    Qədirov Salah Şirin oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
2449.    Qədirov Zülfüqar Xəzər oğlu (1904-20.1.1938*)
2450.    Qəhrəman Qulu oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
2451.    Qəhrəmanbəyov Azay bəy Abbasəli bəy oğlu (28.9.1937*, 62 yaş)
2452.    Qəhrəmanov İzzət Nurulla oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2453.    Qəhrəmanov Qəhrəman Hümmətəli oğlu (1887-9.3.1938*)
2454.    Qəhrəmanov Mehdi Balaş oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
2455.    Qəhrəmanov Məzaim Qəhrəman oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
2456.    Qəhrəmanov Səlim Həsənqulu oğlu (9.3.1938*, 30 yaş)
2457.    Qəmbərov Əliheydər İsa oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
2458.    Qəmbərov Əliyoldaş Qəmbərəli oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2459.    Qəmbərov Hüseyn Qurban oğlu (16.9.1937*, 23 yaş)
2460.    Qənbərov Həzrətəli Həsən bəy oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
2461.    Qəniyev Abış Qəni oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
2462.    Qəniyev Lələ Məhi oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
2463.    Qənizadə Sultanməcid (Hacı) Murtuzəli oğlu (4.1866-22.3.1938*, 72 yaş) (həbsi: 26.7.1937)
2464.    Qəribov Cəfər Qaraş (Qasım) oğlu (26.8.1937*, 80 yaş)
2465.    Qəribov (Kərbəlayı) Həsən Kərim oğlu (16.9.1937*, 69 yaş)
2466.    Qəribov (Kərbəlayı) Şükür Heydər oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
2467.    Qətibov Həsən Süleyman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
2468.    Qılıncxanov Əhməd Alxas oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2469.    Qiyas Çaylı oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
2470.    Qiyasbəyli Mədinə xanım Mehdi bəy qızı (1889-28.9.1937*) – Tibb İnstitutunun müəlliməsi (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.277-279)
2471.    Qiyasbəyov Nüsrəddin ağa İsmayıl ağa oğlu (18.3.1938*, 78 yaş)
2472.    Qiyasbəyov/Əhmədov Süleyman Məhəmməd oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
2473.    Qoca Əliməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2474.    Qocayev Allahverdi Əsəd oğlu  (21.3.1938*, 42 yaş)
2475.    Qocayev Allahverdi Paşa oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
2476.    Qocayev Təhməz Cəlil oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
2477.    Qoçuyev Əliəkbər Qurban oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
2478.    Qorçuyev (Molla) Balakişi (Molla) Əbdülhüseyn oğlu (20.1.1938*, 51 yaş)
2479.    Qoşqarov Ağamirzə İbrahim (Məhəmməd?) oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.304)
2480.    Qoşqarov Müseyib Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
2481.    Qubadxanov Hüseynqulu Həsənxan oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
2482.    Qubaydullin Qazis (Əziz) Salih oğlu (1887-13.10.1937*) – professor (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.283-284)
2483.    Qudulov İbrahim Nurmahama oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
2484.    Quxman Naum Abramoviç (1903) – «NKVD»-də DT sercantı, orta təhsilli
2485.    Qulamov (Kərbəlayı) Yadulla Niftəli oğlu (22.3.1938*, 60 yaş)
2486.    Qulubəyov Mahmud bəy Adil bəy oğlu (8.11.1937*, 51 yaş)
2487.    Quluyev Abbas Əzizəli oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
2488.    Quluyev/Abbasov (Məşədi) Abuzər Mehdi oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
2489.    Quluyev Abı Əli oğlu (1.1.1938*)
2490.    Quluyev Adil Ağalar oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2491.    Quluyev Ağa Həzrətqulu oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
2492.    Quluyev Atakişi Qəhrəman oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
2493.    Quluyev (Məşədi) Baba İmamqulu oğlu  (21.3.1938*, 74 yaş)
2494.    Quluyev Baba İman oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
2495.    Quluyev Baxşəli (Hacı) Mustafa oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
2496.    Quluyev Balaqulu (Hacı) Əhməd oğlu (14.1.1938*, 62 yaş)
2497.    Quluyev Bəhlul bəy Məhəmməd bəy oğlu (9.3.1938*, 39 yaş)
2498.    Quluyev Bibiqulu Cəfərqulu oğlu (1878-11.3.1938*, 60 yaş)
2499.    Quluyev (Hacı) Bibiqulu Möylam oğlu (16.11.1937*, 64 yaş)
2500.    Quluyev Cabbar Hüsyenqulu oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
2501.    Quluyev Cahangir Dərgahqulu oğlu (26.6.1938*, 41 yaş)
2502.    Quluyev Camal Qəhrəman oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
2503.    Quluyev Cəfər Mirzə oğlu (13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.290)
2504.    Quluyev Cəfərqulu Səfiqulu oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2505.    Quluyev Cəmil Heydər oğlu  (21.3.1938*, 55 yaş)
2506.    Quluyev Cümşüd Zakir (Zair) oğlu – Novruzov Yaqub Əli oğlu’na bax
2507.    Quluyev Çərkəz Firidun oğlu (12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.291)
2508.    Quluyev (Hacı) Dərgah Qulu oğlu (26.8.1937*, 22 yaş)
2509.    Quluyev Əbdülhəsən Heydər oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
2510.    Quluyev Əbdülhüseyn Heydər oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
2511.    Quluyev Əbdülməhəmməd Mirzəqulu oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2512.    Quluyev Əhməd Allahverən oğlu (16.3.1938*, 50 yaş)
2513.    Quluyev (Məşədi) Əhməd Yusif oğlu (1885-16.9.1937*)
2514.    *Quluyev Əliabbas Əmirqulu oğlu (1904-5.1.1938*) – həkim, Bakı ş. Maştağa Rayon Səhiyyə Şöbəsinin müdiri (16.8.1937)
2515.    Quluyev Əlif Yarı oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2516.    Quluyev Əliqulu Abbas oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
2517.    Quluyev Əliş Nəcəf oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
2518.    Quluyev Əmir Mehdiqulu oğlu (9.3.1938*, 28 yaş)
2519.    Quluyev Əmirabbas Əmirqulu oğlu (6.1.1938*)
2520.    Quluyev Ənvər Eyvaz oğlu (30.7.1937*, 18 yaş)
2521.    Quluyev Əsəd Qara oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
2522.    Quluyev Əsəd Mustafa oğlu (16.11.1937*, 52 yaş )
2523.    Quluyev Əsgər Kərim oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
2524.    Quluyev Əsgər Nəcəfqulu oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
2525.    Quluyev Əşrəf Əbdüləli oğlu  (21.3.1938*, 40 yaş)
2526.    Quluyev Əşrəf Qulu oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.292)
2527.    Quluyev Əvəz Bayraməli oğlu (26.6.1938*, 45 yaş)
2528.    Quluyev Feyzi (Kərbəlayı) Qulu oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
2529.    Quluyev Hacı Mürsəl oğlu (9.9.1937*, 37 yaş)
2530.    Quluyev Hacıağa Hidayət oğlu (31.12.1937*)
2531.    Quluyev (Molla) Hacıdadaş Abbasqulu oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
2532.    Quluyev Heybətqulu Nəcəfqulu oğlu (15.5.1938*, 47 yaş)
2533.    Quluyev Heydər Molla oğlu (1.9.1937*, 35 yaş)
2534.    Quluyev Həsən Məhəmməd oğlu (1919-?) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.179)
2535.    Quluyev (Kərbəlayı) Həsən Mövsümxan oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2536.    Quluyev Həsən Nəbi oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
2537.    Quluyev (Kərbəlayı) Həsən Saatqulu oğlu (11.3.1938*, 52 yaş)
2538.    Quluyev Həsənqulu (Kərbəlayı) Məhəmmədcəfər oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2539.    Quluyev Hüseyn Ağa oğlu (27.7.1937*, 39 yaş)
2540.    Quluyev Hüseyn (Hacı) Hümmətəli oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
2541.    Quluyev (Molla) Hüseyn İbrahim oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2542.    Quluyev Hüseyn (Məşədi) Kərim oğlu (1865-16.9.1937*, 72 yaş)
2543.    Quluyev Hüseynəli Aslan oğlu (29.10.1937*, 43 yaş)
2544.    Quluyev Hüseynqulu Səfiqulu oğlu (9.3.1938*, 60 yaş)
2545.    Quluyev Hüseynqulu (Hacı) Zamanqulu oğlu (27.7.1937*, 41 yaş)
2546.    Quluyev Xəlil Balaca oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
2547.    Quluyev Xudaverdi Mövlam oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
2548.    Quluyev İbrahim Hilal oğlu (6.1.1938*)
2549.    Quluyev İbrahim Möhsüm oğlu (26.3.1938*, 25 yaş)
2550.    Quluyev İmamnəzər Muradqulu oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
2551.    Quluyev İmanqulu (Əliqulu) Nəcəfqulu oğlu (27.9.1937*, 29 yaş)
2552.    Quluyev İsa Araz oğlu  (21.3.1938*, 32 yaş)
2553.    Quluyev İsa Qasım oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2554.    Quluyev İsgəndər Camal oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
2555.    Quluyev Qulam Sücəddin oğlu  (21.3.1938*, 39 yaş)
2556.    Quluyev Qulaməli Mirəli oğlu (22.3.1938*, 41 yaş)
2557.    Quluyev Qulu Nəsir oğlu (26.8.1937*, 46 yaş)
2558.    Quluyev Qüdrət Feyzi oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
2559.    Quluyev Qüdrət Musa oğlu – Haşımov Qəhrəman Məhəmmədhüseyn oğlu’na bax
2560.    Quluyev Mehdi Yusif oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
2561.    Quluyev Məcid Əmiraslan oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
2562.    Quluyev Məhəmmədhüseyn Əliqulu oğlu (18.3.1938*, 41 yaş)
2563.    Quluyev (Məşədi) Məhərrəm (Kərbəlayı) Miriş oğlu (27.7.1937*, 52 yaş)
2564.    Quluyev Məlikheydər Cəfərqulu oğlu (1885-20.1.1938*)
2565.    Quluyev Məhəmməd Heybətqulu oğlu (1889-20.1.1938*)
2566.    Quluyev (Kərbəlayı) Məhəmməd Məhəmmədqulu oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
2567.    Quluyev Məhəmmədəli Bayraməli oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
2568.    Quluyev Məhəmmədqulu Mehdiqulu oğlu (16.9.1937*, 48 yaş)
2569.    [Quluyev?] (Molla) Məhəmmədrəsul Aslan oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
2570.    Quluyev Məhəmmədsəlim Ağahüseyn oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
2571.    Quluyev Mirəliəkbər Mircəfər oğlu (1874-11.3.1938*, 64 yaş)
2572.    Quluyev Mirzəqulu İmanqulu oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2573.    Quluyev Molla Nəsib oğlu (16.3.1938*, 65 yaş)
2574.    Quluyev (Kərbəlayı) Mövsüm Nəcəfqulu oğlu (29.10.1937*, 44 yaş)
2575.    Quluyev Muxtar İmamqulu oğlu (16.12.1937*, 60 yaş)
2576.    Quluyev Musa Bibiqulu oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
2577.    Quluyev Mustafa Zəkəriyyə oğlu (18.1.1893-3.7.1938*) – Azərb. SSR xalq maarif komissarı (həbsi: 2.8.1937)
2578.    Quluyev Nəcəf Hacıqulu oğlu (30.7.1937*, 26 yaş)
2579.    Quluyev Nəcəfqulu Qulu oğlu (6.3.1938*, 73 yaş)
2580.    Quluyev Niftulla Rəsul oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
2581.    Quluyev Rəşidxan Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
2582.    Quluyev Rza İmamverdi oğlu (15.5.1938*, 59 yaş)
2583.    Quluyev Rzaqulu Bibiqulu oğlu (30.7.1937*, 20 yaş)
2584.    Quluyev Sair (?) Naib oğlu (4.1.1938*)
2585.    Quluyev Seyfəddin Ömər oğlu (29.10.1937*, 42 yaş)
2586.    Quluyev Seyidcan (Hacı) Zeyd oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
2587.    Quluyev Səftər Səttar oğlu (3.7.1938*)
2588.    Quluyev Səhrəd Xudaqulu oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
2589.    Quluyev Səid İbrahim oğlu (1895) – cərrah, 1948-də tutulub, Yucno-Yeniseyskdə dustaqda olub, orada rayon xəstəxanasında həkim işləyib
2590.    Quluyev (Molla) Şahverdi Tanrıqulu oğlu (18.3.1938*, 72 yaş)
2591.    Quluyev Şamil bəy Allahverdi bəy oğlu (18.3.1938*, 39 yaş)
2592.    Quluyev Şoşan Əliəsgər oğlu (28.9.1937*, 66 yaş)
2593.    Quluyev Şükür Kərim oğlu (6.3.1938*, 65 yaş)
2594.    Quluyev Sultan Əmircan oğlu (4.1.1938*)
2595.    Quluyev Tacı Xanbaba oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
2596.    Quluyev Talıb Rzaqulu oğlu (26.3.1938*, 68 yaş)
2597.    Quluyev (Molla) Yusif (Molla) Nəzər oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2598.    Qummel Georq İosifoviç (8.11.1937*, 46 yaş)
2599.    Qummel Xristian Georgiyeviç (29.10.1937*, 70 yaş)
2600.    Qummel Qotlob Qotloviç (20.11.1937*, 50 yaş)
2601.    Qummel Otto Xristianoviç (29.10.1937*, 51 yaş)
2602.    Qurbanbəyov Məhəmmədəli bəy Cəfərqulu bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2603.    Qurbanəliyev Allahverdi Məsim oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2604.    Qurbanəliyev Astan Abdulla oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
2605.    Qurbanəliyev Cəbrayıl Həsən oğlu (29.3.1938*, 53 yaş)
2606.    Qurbanov Abbasəli (Molla) Həsən oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
2607.    Qurbanov Axuş (Məhəmmədov Səlim) Balaoğlan oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
2608.    Qurbanov Baba (Hacı) İbrahimxəlil oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
2609.    Qurbanov Bahadır İbad oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
2610.    Qurbanov Bahəddin (Hacı) Canum oğlu (1.9.1937*, 40 yaş)
2611.    Qurbanov Behbud Astanəli oğlu  (21.3.1938*, 55 yaş)
2612.    Qurbanov Bəşir Həsənxan oğlu  (21.3.1938*, 70 yaş)
2613.    Qurbanov Bəylər Fərman oğlu (29.11.1937*, 69 yaş)
2614.    Qurbanov (Molla) Cəfər Qurban oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2615.    Qurbanov Eyvaz Məhəmmədəli oğlu (16.11.1937*, 38 yaş )
2616.    Qurbanov Əbdülhüseyn (Molla) Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 29 yaş)
2617.    Qurbanov Əbdürrəhman Əkbər oğlu (22.3.1938*, 55 yaş)
2618.    Qurbanov Əbil Qəmbər oğlu (29.11.1937*, 27 yaş)
2619.    Qurbanov Əbülfəz Həşim oğlu (6.3.1938*, 72 yaş)
2620.    Qurbanov Əhməd Qurban oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
2621.    Qurbanov Əli Vəli oğlu (11.3.1938*, 33 yaş)
2622.    Qurbanov (Molla) Əşrəf (Molla) Abdulla oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
2623.    Qurbanov Hacıbala Qurbanqulu oğlu (27.11.1937*, 23 yaş)
2624.    Qurbanov Həmid Məhəmməd oğlu (27.11.1937*, 35 yaş)
2625.    Qurbanov Hüseyn (Hacı) Mustafa oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
2626.    Qurbanov Hüseyn Əli oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
2627.    Qurbanov (Hacı) Hüseynəli Qurban oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
2628.    Qurbanov Hüsən Kamran oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
2629.    Qurbanov (Qoca) Qurban Abdulla oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2630.    Qurbanov Qurban Şahgəldi oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
2631.    Qurbanov Mahmud Beydulla oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
2632.    Qurbanov Məhəmməd Namazəli oğlu (1909-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.290)
2633.    Qurbanov (Məşədi) Məhəmmədhəsən Tomar (?) oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
2634.    Qurbanov (Molla) Muxtar Kərim oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
2635.    Qurbanov Musa Nəcəfqulu oğlu (8.1.1938*)
2636.    Qurbanov Müseyib (Məşədi) Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
2637.    Qurbanov Nəcəf (Məşədi) Əsgər oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2638.    Qurbanov (Molla) Ömər Ağamirzə oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2639.    Qurbanov Rəcəb (Hacı) Şaban oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2640.    Qurbanov Səlim Süleyman oğlu (16.3.1938*, 31 yaş)
2641.    Qurbanov Səttar Qurban oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
2642.    (Qurbanov) Şıxəli Qurbanəli oğlu (16.11.1937*, 22 yaş)
2643.    Laişev Xasyan Xeyrullayeviç (13.10.1937*)
2644.    Laqarov Qəhrəman Səfər oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2645.    Lazımov Mirzə Hüseyn oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2646.    Lələyev Şamil Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
2647.    Lətifbəyov Mustafa bəy Sadıq bəy oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
2648.    Ləzgiyev Mahmud İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
2649.    Lütfəlibəyov İsmayıl Zahid oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
2650.    Lütfullayev Nəcəf Talıb oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2651.    Mahmud Aslan oğlu (20.1.1938*, 75 yaş)
2652.    Mahmudov Abbas Yusif oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
2653.    Mahmudov Cəfər Fərəc oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
2654.    Mahmudov Əliabbas Cavad oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
2655.    Mahmudov Əlihəsən (Molla) Gülverdi oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
2656.    Mahmudov Əlikram Feyzi oğlu (29.3.1938*, 30 yaş)
2657.    Mahmudov Əmirbaxış Mahmud oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
2658.    Mahmudov Heydər (Hacı) Osman oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2659.    Mahmudov Həsən Adıgözəl oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2660.    Mahmudov Həsən Hacı oğlu (16.3.1938*, 54 yaş)
2661.    Mahmudov (Molla) İmamnəzər Mahmud oğlu (28.9.1937*, 76 yaş)
2662.    Mahmudov İsfəndiyar İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
2663.    Mahmudov İsgəndər (Dəllək) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
2664.    Mahmudov İslam Əliqulu oğlu (9.3.1938*, 29 yaş)
2665.    Mahmudov İsmayıl Niftalı oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
2666.    Mahmudov (Məşədi) Qasım (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (1890-9.3.1938*)
2667.    Mahmudov Mahmud çələbi İsa çələbi oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
2668.    Mahmudov Mahmud Urun oğlu (20.1.1938*, 36 yaş)
2669.    Mahmudov (Molla) Məhəmməd (Molla) Əhməd oğlu (27.9.1937*, 66 yaş)
2670.    Mahmudov Mustafa Hacı Musa oğlu (1878-16.11.1937*, 59 yaş)
2671.    Mahmudov (Molla) Rəhim Rüstəm oğlu (22.8.1937*, 63 yaş)
2672.    Mahmudov Süleyman Mahmud oğlu (29.11.1937*, 48 yaş)
2673.    Mahmudov (Məşədi) Usub (Molla) Hüseyn oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2674.    Mahmudov (Molla) Yəhya (Hacı) Mahmud əfəndi oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2675.    Mahmudov Yusif İsrafil oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
2676.    Mahmudzadə Əli Nazim Mahmud oğlu (1906-22.8.1941) – EA Az.F Dilçilik və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi (həbsi: 17.3.1937)
2677.    Mailov Alış Mail oğlu (11.3.1938*, 63 yaş)
2678.    Makinski Abbasəli Bəhram oğlu (1888-22.3.1938*)
2679.    *Makinski Bəhram Abbasəli oğlu (1908-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ bitkiçilik kafedrasının assisteni və institut komsomol komitəsinin katibi (26.3.1938)
2680.    Maqsudxan Heydər xan Xəncər xan oğlu (1899-9.3.1938*)
2681.    Maqsudov Ağagül Pir oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
2682.    Maqsudov Eyyub çələbi Hüseyn çələbi oğlu (26.8.1937*, 40 yaş)
2683.    Maqsudov Əhməd çələbi Yunus çələbi oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2684.    Maqsudov Musa İbrahimxəlil oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2685.    Maqsudov Mustafa çələbi Eyyub çələbi oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)*
2686.    Malaxov Məhəmməd Ramazan oğlu (21.9.1937*, 27 yaş)
2687.    Manafov Bağı Mütəllim oğlu (26.3.1938*, 77 yaş)
2688.    Manafov Əcdər Manaf oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
2689.    Manafov Hümmət Həsən oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2690.    Manafov Xəlilullah Satin (?) oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
2691.    Manafov Qulu Rüstəm oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
2692.    Manafov (Axund) Salah Səlim oğlu (21.3.1938*, 49 yaş)
2693.    Mansurov Əmirqulu Xəlil oğlu (8.11.1937*, 34 yaş)
2694.    Mansurov (Molla) Həmid (Molla) Səməd oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
2695.    Mansurov (Molla) Məhəmmədqulu Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
2696.    Mansurov Sadıq Ağahüseyn oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
2697.    Mansurov Yusif Xəlil oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
2698.    Matanov Qazıxan Qara oğlu (27.9.1937*, 25 yaş)
2699.    Mazanov Xeyrulla Xəlilqulu oğlu (27.11.1937*, 33 yaş)
2700.    Medinov (?) (Molla) Şıxbala Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
2701.    Mehbalıyev Ələsgər (Hacı) Səməd oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
2702.    Mehdiyev Abdulla Rəsul oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
2703.    Mehdiyev Ağacan Mehdi oğlu (27.11.1937*, 40 yaş)
2704.    Mehdiyev (Molla) Ağalar Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
2705.    Mehdiyev Ağayar Haqverdi oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2706.    Mehdiyev Azad Babakişi oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2707.    Mehdiyev Bala Qardaş oğlu (27.11.1937*, 29 yaş)
2708.    Mehdiyev Eyyub (Əli)nağı oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.302)
2709.    Mehdiyev (Ağacanov) Əliəkbər Hacəli (Məhəmmədəli) oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
2710.    Mehdiyev Əlfid (?) İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
2711.    Mehdiyev Əşrəf Abbas oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
2712.    Mehdiyev Fərəc (Molla) Mövsüm oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
2713.    Mehdiyev Hüseyn Dadaş oğlu (9.3.1938*, 27 yaş)
2714.    Mehdiyev Xanlar Muxtar oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
2715.    Mehdiyev (Molla) Xütbəddin əfəndi Qulu oğlu (27.9.1937*, 67 yaş)
2716.    Mehdiyev Qara Məhəmmədhəsən oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
2717.    Mehdiyev Qara Musa oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
2718.    Mehdiyev (Məşədi) Qəhrəman Məhəmmədəli oğlu (21.3.1938*, 52 yaş)
2719.    Mehdiyev Qurban Səlim oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
2720.    Mehdiyev Mehdi Adıgözəl oğlu (14.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.303)
2721.    Mehdiyev Mehdi Əlikişi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2722.    Mehdiyev Mehdi Qədir oğlu (26.3.1938*, 58 yaş)
2723.    Mehdiyev Mehdi Şıxməhəmməd oğlu (22.8.1937*, 63 yaş)
2724.    Mehdiyev (Molla) Mehdi Udul oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
2725.    Mehdiyev Məhəmmədhəsən Məhəmmədəli oğlu (21.3.1938*, 50 yaş)
2726.    Mehdiyev Məhəmmədmehdi Yunis oğlu (27.9.1937*, 61 yaş)
2727.    Mehdiyev Nəbi Həsən oğlu (16.11.1937*, 33 yaş)
2728.    Mehdiyev Sultan Şıxməhəmməd oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
2729.    Mehdiyev Şıxı (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (1900-9.3.1938*)
2730.    Mehdiyev (Kərbəlayı) Şihan (?) Mehdi oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2731.    Mehdiyev Taliət (?) Rüstəm oğlu (27.11.1937*, 34 yaş)
2732.    Mehdiyev Üstəli Ramazan oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
2733.    Mehdiyev Yəhya İsgəndər oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
2734.    Mehmandarov Adil bəy [Əbdül]kərim bəy oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
2735.    Mehmandarov Rəşid bəy [Əbdül]kərim bəy oğlu (1888-14.1.1938*)
2736.    Mehmanov Abbas Mehman oğlu (1895-20.1.1938*)
2737.    Mehmanov Əbdürrəhman Əziz oğlu (9.9.1937*, 64 yaş)
2738.    Mehrəliyev (Molla) Ağacan (Molla) Rza oğlu (21.3.1938*, 50 yaş)
2739.    Mehrəliyev Əlican Mirzəli oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
2740.    Merimov Samir Paşa oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
2741.    Meybullayev Cabir Bəşir oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2742.    Məcidov Əhəd Məcid oğlu — Namazov Əhəd Məcid oğlu’na bax
2743.    Məcidov Mirhəsən Mirkazım oğlu (1.9.1937*, 85 yaş)
2744.    Mədət Qoy (Mədətqulu?) Əli oğlu (29.3.1938*, 46 yaş)
2745.    Mədətov Həsən Məhəmmədhəsən oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
2746.    Mədətov Hənifə İbrahim oğlu (1888-1.8.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.306)
2747.    Mədətov Mədət Gəray oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
2748.    (Hacı) Məhəmməd (Əli) (Əli)sultan oğlu (16.11.1937*, 75 yaş)
2749.    Məhəmməd (Hacı) Kərim oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2750.    Məhəmməd Paşa oğlu (22.3.1938*, 45 yaş)
2751.    Məhəmmədbəyov Abdulla bəy Məhəmmədhəsən oğlu (16.9.1937*, 88 yaş)
2752.    Məhəmmədbəyov Böyükağa Əliquzu bəy oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
2753.    Məhəmmədbəyov Cəfərqulu bəy Həbibulla bəy oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2754.    Məhəmmədbəyov Heybətqulu bəy Həbibullah bəy oğlu (16.11.1937*, 59 yaş) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.451-453)
2755.    Məhəmmədbəyov İsa bəy Nəsrulla oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
2756.    Məhəmmədəli Kazım oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
2757.    Məhəmmədəliyev Bədəl Hüseynəli oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
2758.    Məhəmmədəliyev Cabbarəli Gözəl oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
2759.    Məhəmmədəliyev Əlif Məmiş oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2760.    Məhəmmədəliyev Həmid (Məşədi) Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 66 yaş)
2761.    Məhəmmədəliyev Mahmud Ramazan oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
2762.    Məhəmmədhəsənbəyov Məhəmmədhəsən bəy Çıraq (?) bəy oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
2763.    Məhəmmədhəsənov Arıx (Məşədi) Məsim oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
2764.    Məhəmmədhəsənov İsrafil bəy Mustafa bəy oğlu (1.3.1938*, 65 yaş)
2765.    Məhəmmədhüseynov Kazım Hüseyn oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
2766.    Məhəmmədxanov Məhəmmədxan Məhəmmədxan oğlu (6.1.1938*)
2767.    Məhəmmədkərimov Nurəhməd Heybət oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
2768.    Məhəmmədquluyev İslam İslam oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
2769.    Məhəmmədquluyev Məhəmməd (Hacı) Qurban oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
2770.    Məhəmmədov Abbas Allahverdi oğlu (26.3.1938*, 33 yaş)
2771.    Məhəmmədov Abbas (Hümmət) Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
2772.    Məhəmmədov Abbas Mövsüm oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
2773.    Məhəmmədov Abbasəli Mirzə oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2774.    Məhəmmədov (Məşədi) Abdulla (Kərbəlayı) Mahmud oğlu (29.10.1937*)
2775.    Məhəmmədov Abdulla Şahbaz oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
2776.    Məhəmmədov Adıgözəl Əliməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 46 yaş)
2777.    Məhəmmədov Ağa İsmayıl oğlu (16.9.1937*, 82 yaş)
2778.    Məhəmmədov Ağalar Mehdi oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
2779.    Məhəmmədov Ağamir Sadıq oğlu (1900-6.1.1938*) – ADU-nun əsaslı kitabxanasının direktoru. (Rəşid bəy Əfəndiyevin kürəkəni). (Sınmayıb!) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.318-320)
2780.    Məhəmmədov Ağamirzə Hümbət oğlu (29.10.1937*, 22 yaş)
2781.    Məhəmmədov Ağaverdi Babaverdi oğlu (1876-11.3.1938*, 62 yaş)
2782.    Məhəmmədov Allahverdi Xudaverdi oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2783.    Məhəmmədov Allahyar Əli oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
2784.    Məhəmmədov Allahyar Nəcəf oğlu (18.3.1938*, 67 yaş)
2785.    Məhəmmədov/Səmədov Allahyar Osman oğlu (29.11.1937*, 24 yaş)
2786.    Məhəmmədov Astan Əliqulu oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2787.    Məhəmmədov Astan Ağarza oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
2788.    Məhəmmədov Aydın Hacıəhməd oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
2789.    Məhəmmədov Bahadır Babış oğlu (20.11.1937*, 38 yaş)
2790.    Məhəmmədov (Molla) Bayram Məhəmmədhüseyn oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
2791.    Məhəmmədov Bəhram Baba oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2792.    Məhəmmədov Bəkir (15.8.1937*)
2793.    Məhəmmədov Bəşir Kərim oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
2794.    Məhəmmədov/Məhəmmədzadə Cabbar Abbas oğlu (1882-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.329)
2795.    Məhəmmədov Cabbar İsa oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
2796.    Məhəmmədov Camal (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
2797.    Məhəmmədov Cavad Nəcəfqulu oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
2798.    Məhəmmədov Cəlal Əbdül oğlu (3.8.1937*, 26 yaş)
2799.    Məhəmmədov Cəlil Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2800.    Məhəmmədov Cəlil Mustafa oğlu (5.7.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.325-326)
2801.    Məhəmmədov Cümşüd (Hacı) Abdulla oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
2802.    Məhəmmədov Dəmir İsmayıl oğlu (16.3.1938*, 26 yaş)
2803.    Məhəmmədov Dəmir Müslüm oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
2804.    Məhəmmədov (Məşədi) Əbdül (Hacı) Əbdülxalıq oğlu (16.3.1938*, 36 yaş)
2805.    Məhəmmədov Əbdül Məhəmməd oğlu (20.8.1937*, 30 yaş)
2806.    Məhəmmədov Əbdül Məhəmməd oğlu (6.3.1938*, 37 yaş)
2807.    Məhəmmədov Əbil Həsən oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
2808.    *Məhəmmədov Əbülfət Heydər oğlu
2809.    Məhəmmədov (Məşədi) Əhməd Ağa oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
2810.    Məhəmmədov Əhməd (Hacı) Rəşid oğlu (11.3.1938*, 68 yaş)
2811.    Məhəmmədov Əhməd Sadıq oğlu (29.3.1938*, 67 yaş)
2812.    Məhəmmədov Əhməd Səid oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
2813.    Məhəmmədov (Molla) Əkbər Əsgər oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
2814.    Məhəmmədov Əliəsgər Əliəkbər oğlu (9.9.1937*, 24 yaş)
2815.    Məhəmmədov Əliəsgər Əli oğlu (8.11.1937*, 27 yaş)
2816.    Məhəmmədov (Məşədi) Əliəsgər (Kərbəlayı) Həsən oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2817.    Məhəmmədov Əli Abbas oğlu (27.9.1937*, 33 yaş)
2818.    Məhəmmədov Əli Bağır oğlu (9.3.1938*, 35 yaş)
2819.    Məhəmmədov Əli Kəlbi oğlu (21.3.1938*, 28 yaş)
2820.    Məhəmmədov Əli Məhəmməd oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
2821.    Məhəmmədov (Kərbəlayı) Əli (Yüzbaşı) Murtuzəli oğlu (16.11.1937*, 85 yaş)
2822.    Məhəmmədov Əli Səməd oğlu (1900-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.340)
2823.    Məhəmmədov Əliağa bəy Əli [bəy] oğlu (27.11.1937*, 36 yaş)
2824.    Məhəmmədov Əlixan Qulu oğlu (1.9.1937*, 28 yaş)
2825.    Məhəmmədov Əliqara Yəhya oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.337)
2826.    Məhəmmədov Əlirza (Kərbəlayı) Əli oğlu (27.9.1937*, 57 yaş)
2827.    Məhəmmədov Əmir Teymur oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
2828.    Məhəmmədov Əsgər Ağamürsəl oğlu (27.9.1937*, 59 yaş)
2829.    Məhəmmədov Əşrəf Əliməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
2830.    Məhəmmədov Əşrəf Tağı oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
2831.    Məhəmmədov Əziz Xanməhəmməd oğlu (11.3.1938*, 45 yaş)
2832.    Məhəmmədov Fərman Cəfər oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
2833.    Məhəmmədov Gəray Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
2834.    Məhəmmədov Güləhməd Məhərrəm oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2835.    Məhəmmədov (Məşədi) Güləli Şirəli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
2836.    Məhəmmədov Habil Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
2837.    Məhəmmədov Hadış (Hacı) Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 25 yaş)
2838.    Məhəmmədov Heybət (Hacı) Əmir oğlu (20.11.1937*, 43 yaş)
2839.    Məhəmmədov Heydər (Hacı) Əliəkbər oğlu (1905-9.3.1938*)
2840.    Məhəmmədov Heydər Əliəsgər oğlu (22.3.1938*, 50 yaş)
2841.    Məhəmmədov (Məşədi) Heydərəli Sadıq oğlu (21.3.1938*, 53 yaş)
2842.    Məhəmmədov Heydərqulu Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
2843.    Məhəmmədov Həbib Kərim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2844.    Məhəmmədov (Kərbəlayı) Həbib Məhəmmədtağı oğlu (1888-9.3.1938*)
2845.    Məhəmmədov Həsən Abış oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2846.    Məhəmmədov (Məşədi) Həsən (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2847.    Məhəmmədov Həsən Əli oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
2848.    Məhəmmədov Həsən (Məşədi) Mehdi oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
2849.    Məhəmmədov Həsən Məhəmməd oğlu (1898-20.1.1938*)
2850.    Məhəmmədov Həsən Rza oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
2851.    Məhəmmədov Həsən Tağı oğlu (21.3.1938*, 57 yaş)
2852.    Məhəmmədov Hidayət (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
2853.    Məhəmmədov Hidayət Muradxan oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
2854.    Məhəmmədov Hümbət Nuru oğlu (21.3.1938*, 38 yaş)
2855.    Məhəmmədov Hüseyn(əli) İsrafil oğlu – Marksizm-Leninizm İnstitutunun partiya təşkilat katibi
2856.    Məhəmmədov (Molla) Hüseyn Mustafa oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
2857.    Məhəmmədov Hüseynqulu Məlik oğlu (20.11.1937*, 42 yaş)
2858.    Məhəmmədov/Cəfərov Hüsən (Məşədi) Həsən oğlu (14.1.1938*, 35 yaş
2859.    Məhəmmədov Hüsən Tağı oğlu (21.3.1938*, 38 yaş)
2860.    Məhəmmədov (Molla) Hüsü (Molla) Qasım oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
2861.    Məhəmmədov (Molla) Xalid baba Şeyxyusif oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
2862.    Məhəmmədov Xasay Abbasəli oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
2863.    Məhəmmədov Xəzər İsgəndər oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
2864.    Məhəmmədov İbrahimxəlil İbrahimxəlil oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
2865.    Məhəmmədov İdi (?) (Kərbəlayı) Abış oğlu (22.3.1938*, 33 yaş)
2866.    Məhəmmədov İdris Dadaş oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
2867.    Məhəmmədov İdris Məhəmmədqulu oğlu (16.3.1938*, 32 yaş)
2868.    Məhəmmədov İmamyar Xıdır oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
2869.    Məhəmmədov İman Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
2870.    Məhəmmədov (Kərbəlayı) İmanqulu Qasım oğlu (20.1.1938*, 37 yaş)
2871.    Məhəmmədov İsgəndər İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 66 yaş)
2872.    Məhəmmədov İsmayıl Xəlil oğlu (6.3.1938*, 50 yaş)
2873.    Məhəmmədov Kamran Nəbi oğlu (22.3.1938*, 42 yaş)
2874.    Məhəmmədov Kərim Əsgər oğlu (1873-16.9.1937*, 64 yaş)
2875.    Məhəmmədov Kərim Rəhim oğlu (16.9.1937*, 27 yaş)
2876.    Məhəmmədov (Hacı) Qabil Süleyman oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
2877.    Məhəmmədov Qafar Heydər oğlu (18.3.1938*, 49 yaş)
2878.    Məhəmmədov Qambay Aslan oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
2879.    Məhəmmədov Qara Haqverdi oğlu (3.7.1938*)
2880.    Məhəmmədov Qaragöz Sultan oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
2881.    Məhəmmədov Qaraxan (Hacı) Rəhim oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
2882.    Məhəmmədov (Molla) Qədim Mirzə oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2883.    Məhəmmədov (Molla) Qədir Namazəli oğlu (16.9.1937*, 79 yaş)
2884.    Məhəmmədov Qədir Vəli oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
2885.    Məhəmmədov Qəhrəman İsrafil oğlu – mühəndis
2886.    Məhəmmədov Qəhrəman Qəhrəman oğlu (16.11.1937*, 48 yaş)
2887.    Məhəmmədov (Məşədi Molla) Qəni Qasım oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2888.    Məhəmmədov (Molla) Qəni Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 67 yaş)
2889.    Məhəmmədov Qulam Bağır oğlu (11.3.1938*, 30 yaş)
2890.    Məhəmmədov Qurban Talış oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
2891.    Məhəmmədov Laçın Darçın oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
2892.    Məhəmmədov (Kərbəlayı) Lətif (Hacı) Heydər oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
2893.    Məhəmmədov Lətif Rüstəm oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
2894.    Məhəmmədov Mahmud (Kərbəlayı) İbrahim oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2895.    Məhəmmədov Maqsud Məhəmməd oğlu (6.1.1938*) – AK(b)P məktəblər şöbəsinin müdiri
2896.    Məhəmmədov Mastan Əliqulu oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
2897.    Məhəmmədov (Molla) Məhərrəm Abdulla oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2898.    Məhəmmədov Məlik (Məşədi) Əhəd oğlu (14.1.1938*, 34 yaş)
2899.    Məhəmmədov Məhəmməd Abış oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2900.    Məhəmmədov Məhəmməd Əliabbas oğlu (21.3.1938*, 66 yaş)
2901.    Məhəmmədov Məhəmməd (Hacı) Əlikərim oğlu (29.3.1938*, 51 yaş)
2902.    Məhəmmədov Məhəmməd Haqverdi oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
2903.    Məhəmmədov (Molla) Məhəmməd (Hacı Molla) Əli oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
2904.    Məhəmmədov (Molla) Məhəmməd (Hacı) Mahmud oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
2905.    Məhəmmədov Məhəmməd Mehdi oğlu (29.3.1938*, 31 yaş)
2906.    Məhəmmədov Məhəmməd Məhərrəm oğlu (1901-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.333)
2907.    Məhəmmədov Məhəmməd Nəsrulla oğlu (15.5.1938*, 60 yaş)
2908.    Məhəmmədov Məhəmməd Polad oğlu (29.8.1937*, 71 yaş)
2909.    Məhəmmədov Məhəmməd Sadıq oğlu (1.9.1937*, 68 yaş)
2910.    Məhəmmədov Məhəmməd Sübhü oğlu (16.9.1937*, 85 yaş)
2911.    Məhəmmədov Məhəmmədəli Feyzulla oğlu (20.11.1937*, 32 yaş)
2912.    Məhəmmədov Məhəmmədəli Qəhrəman oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2913.    Məhəmmədov (Hacı) Məhəmmədhəşim (Hacı) Xələf oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
2914.    Məhəmmədov Məhəmmədhüseyn Əliməhəmməd oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
2915.    Məhəmmədov (Hacı Molla) Məhəmmədqulu (Axund) Abdulla oğlu (15.5.1938*, 59 yaş)
2916.    Məhəmmədov Məhəmmədrza Əbdülrza oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
2917.    Məhəmmədov Minbaşı Hüseyn oğlu (29.3.1938*, 46 yaş)
2918.    Məhəmmədov Mirağa bəy İsrafil bəy oğlu (18.3.1938*, 25 yaş) (qardaşı Məhəmmədov Mirzəməhəmməd İsrafil oğlu da 10 il azadlıqdan məhrum edilib; bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.333)
2919.    Məhəmmədov Mirağa Seyidməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 53 yaş)
2920.    Məhəmmədov Mirzə Qulu oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
2921.    Məhəmmədov Mirzə Sultan oğlu (1901-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.332)
2922.    Məhəmmədov Mövsüm Fərəc oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
2923.    Məhəmmədov Muxtar (Kərbəlayı) Nemət oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
2924.    Məhəmmədov Murad (Hacı) Əkbər oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
2925.    Məhəmmədov Musa Hacıağa oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
2926.    Məhəmmədov Musa Həsən oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
2927.    Məhəmmədov Mustafa Abbas oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
2928.    Məhəmmədov Nəcəf Əli oğlu (1899-9.3.1938*)
2929.    Məhəmmədov Nəcəf Səlim oğlu (16.3.1938*, 41 yaş)
2930.    Məhəmmədov Nəcəfqulu Paşa oğlu (8.11.1937*, 44 yaş)
2931.    Məhəmmədov Nəhmət Cəfər oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
2932.    Məhəmmədov Nəsir Məhəmməd oğlu (1904-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.315)
2933.    Məhəmmədov Nəsir Piriş oğlu (21.3.1938*, 50 yaş)
2934.    Məhəmmədov Nəsir Zair oğlu (20.11.1937*, 48 yaş)
2935.    Məhəmmədov Novruz Yusif oğlu (1904-20.1.1938*)
2936.    Məhəmmədov Nurməhəmməd (Kərbəlayı) Əli oğlu (18.3.1938*, 44 yaş)
2937.    Məhəmmədov Ocaq Həşim oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
2938.    Məhəmmədov Oruc Nəbi oğlu (21.3.1938*, 35 yaş)
2939.    Məhəmmədov Paşa bəy Məmiş bəy oğlu (18.3.1938*, 51 yaş)
2940.    Məhəmmədov Ramazan Ömər oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
2941.    Məhəmmədov Rəhim Ağa oğlu (14.1.1938*, 58 yaş)
2942.    Məhəmmədov Rəhim bəy Şirin bəy oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
2943.    Məhəmmədov Rizvan (Hacı) Məhəmmədcan oğlu (29.8.1937*, 35 yaş)
2944.    Məhəmmədov (Molla) Rza (Hacı) Səfər oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
2945.    Məhəmmədov Saday Mustafa oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
2946.    Məhəmmədov Salah (Məhəmməd Saleh) İbrahim oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
2947.    Məhəmmədov Salar Salman oğlu (26.3.1938*, 52 yaş)
2948.    Məhəmmədov Sarı Mehdi oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
2949.    Məhəmmədov Sevindik İsgəndər oğlu (14.1.1938*, 52 yaş)
2950.    Məhəmmədov Səməd Məmiş oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
2951.    Məhəmmədov Səfər Qurban oğlu (1911-16.9.1937*)
2952.    Məhəmmədov Soltan Osman oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
2953.    Məhəmmədov Söyün Xanaslan oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
2954.    Məhəmmədov Surxay Sədrəddin oğlu (20.8.1937*, 28 yaş)
2955.    Məhəmmədov Şahməhəmməd Rəhim oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
2956.    Məhəmmədov Şərif Hümbət oğlu (26.3.1938*, 44 yaş)
2957.    Məhəmmədov Şıxsəttar Baxşı oğlu (29.10.1937*, 76 yaş)
2958.    Məhəmmədov Tacəddin Qubad oğlu (11.3.1938*, 52 yaş)
2959.    Məhəmmədov Tağı (Kərbəlayı) Həbib oğlu (1898-9.3.1938*)
2960.    Məhəmmədov Talıb Qəmbər oğlu (1878-9.3.1938*)
2961.    Məhəmmədov Teymur Musa oğlu (18.3.1938*, 38 yaş)
2962.    Məhəmmədov Veysəl (Hacı) İslam oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
2963.    Məhəmmədov Yadigar Məmi oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
2964.    Məhəmmədov Yaqub (Hacı) Əli oğlu (29.3.1938*, 31 yaş)
2965.    Məhəmmədov Yasin Zeynal oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
2966.    Məhəmmədov Yunis Sarı (Heydər) oğlu (8, 27.11.1937*, 31 yaş)
2967.    Məhəmmədov Yusif Fətulla oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
2968.    Məhəmmədov Yusif Nurməhəmməd oğlu (1868-20.1.1938*)
2969.    Məhəmmədov Zalan (?) Nəsir oğlu (6.3.1938*, 64 yaş)
2970.    Məhəmmədov Zülfüqar Abış oğlu (16.3.1938*, 49 yaş)
2971.    Məhəmmədrəhimov Əlican Hidayət oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
2972.    Məhəmmədrəhimov/Kərimbəyov Zahid bəy (Məşədi) Xanlar bəy oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
2973.    Məhəmmədrzayev Həmzə Həmzəli oğlu (29.10.1937*, 36 yaş)
2974.    Məhəmmədrzayev Ziyad Dadaş oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
2975.    Məhəmmədvəliyev Yarəli  Novruzəli oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
2976.    Məhəmmədyarov Əhəd Ənvər oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
2977.    Məhəmmədyarov Məhəmmədyar Heybət oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
2978.    Məhəmmədyarov Mikayıl Məhəmməd oğlu (13.10.1937*)
2979.    Məhəmmədyarov Yaqub Həbibulla oğlu (4.1.1938*)
2980.    Məhəmmədzadə Əbdülbaqi Nəsrulla oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
2981.    Məhəmmədzadə (Hacı) Camal əfəndi (Molla) Səfərəli oğlu (16.11.1937*, 68 yaş)
2982.    Məhəmmədzadə Əyyub Məhəmmədəli oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
2983.    Məhərrəm Allahverdi oğlu (27.7.1937*, 45 yaş)
2984.    Məhərrəm Kamil (1897, Türkiyə-1938) – dilçi
2985.    Məhərrəmov Ağamalı Məhəmmədəli oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
2986.    Məhərrəmov Aslan (Kərbəlayı) Ələsgər oğlu  (26.3.1938*, 43 yaş)
2987.    Məhərrəmov Babaşah Ağa oğlu (15.5.1938*, 54 yaş)
2988.    Məhərrəmov Bünyad Eyvaz oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
2989.    Məhərrəmov Cəlil Əmiraslan oğlu (26.3.1938*, 42 yaş)
2990.    Məhərrəmov Əhmədəli Məhərrəm oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
2991.    Məhərrəmov Əli İbrahim oğlu (1.9.1937*, 25 yaş)
2992.    Məhərrəmov Əli Rəhim oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
2993.    Məhərrəmov Əlihəsən Zülfəli oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
2994.    Məhərrəmov Əlövsət Əlipaşa oğlu (1.9.1937*, 56 yaş)
2995.    Məhərrəmov Həsən Əbdüləli oğlu (10.1.1938*)  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.309)
2996.    Məhərrəmov Həsən Əsgər oğlu (15.5.1938*, 55 yaş)
2997.    Məhərrəmov Hüseyn Hacımurad oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
2998.    Məhərrəmov Hüseyn (Hacı Molla) Haqverdi oğlu (29.11.1937*, 62 yaş)
2999.    Məhərrəmov İmannəzər Pirəli oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
3000.    Məhərrəmov İsmayıl Əbülhəsən oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
3001.    Məhərrəmov Manaf Murad oğlu (4.1.1938*)
3002.    Məhərrəmov Mehdi Tağı oğlu (3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.154)
3003.    Məhərrəmov Məhəmmədhəsən Dadaş oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
3004.    Məhərrəmov Məhərrəm Mirzalı oğlu (21.3.1938*, 56 yaş)
3005.    Məhərrəmov Məhərrəm Sultan oğlu (30.7.1937*, 21 yaş)
3006.    Məhərrəmov/Axundov Mirzəməhəmməd (Molla) Şükür oğlu  (21.3.1938*, 69 yaş)
3007.    Məhərrəmov Musa Əliəkbər oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
3008.    Məhərrəmov Müseyib Həsənxan oğlu  (21.3.1938*, 50 yaş)
3009.    Məhərrəmov Oğuzxan Həsənxan oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3010.    Məhərrəmov Sirac Ağa oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
3011.    Məhərrəmov Surxay Səməd oğlu (4.1.1938*)
3012.    Məhərrəmov (Qasımov) Şahmar Göyüş oğlu (16.9.1937*, 28 yaş)
3013.    Məhərrəmov Tağı Məhərrəm oğlu (14.1.1938*, 66 yaş)
3014.    Məhyəddinov (İsayev) Məhəmməd Abbas oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3015.    Məlikaslanov Xudadat bəy Ağa bəy oğlu (1879-23.7.1935) – Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin keçmiş sədri
3016.    Məlikbəyov Məhəmməd bəy Xələf bəy oğlu (27.9.1937*, 45 yaş)
3017.    Məlikbəyov Səməd bəy Hüseyn bəy oğlu (1939*, 35 yaş)
3018.    Məlikməhəmməd Mövsüm oğlu (29.10.1937*, 49 yaş)
3019.    Məlikov Abdulla Hüseyn oğlu (14.10.1937*)
3020.    Məlikov Bəhram Yusif oğlu (1894-10.10.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.313)
3021.    Məlikov (Molla) Cabbar Əzim oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
3022.    Məlikov (Məşədi) Əliş Səfər oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3023.    Məlikov Həbib Baycan oğlu (21.3.1938*, 42 yaş)
3024.    Məlikov (Molla) İslam (Hacı) Əli oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
3025.    Məlikov İsmayıl İsmayıl oğlu (1.9.1937*, 23 yaş)
3026.    Məlikov Məhərrəm Hacı oğlu (9.9.1937*, 35 yaş)
3027.    Məlikov Nadir Nəcəf oğlu (1894-20.1.1938*)
3028.    Məlikov Rəsul Hüseyn oğlu
3029.    Məlikov Səməd (Hacı) Dadaş oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
3030.    Məlikov (Kərbəlayı) Sultan (Molla) Məlik oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
3031.    Məlikov Tağı Yusif oğlu (9.9.1937*, 21 yaş)
3032.    Məlikov (Məşədi) Zəkəriyyə Ağamalı oğlu (26.3.1938*, 80 yaş)
3033.    Məlikova/Triniç Nemət Kamal Rəcəb qızı (1903-6.3.1938*, 57 yaş) (Əhməd Triniçin bacısı) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.312)
3034.    Məlikyeqanov Bəhram bəy Rza bəy oğlu (14.1.1938*, 43 yaş)
3035.    Məlikzadə Ülvi Rəcəb oğlu (3.1.1938*)
3036.    Məliyev Əbdülbaği Əbdürrəhim oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3037.    Məmiyev (?) Əbdüləli Əliənnağı oğlu (22.3.1938*, 30 yaş)
3038.    Məmiyev (Məşədi) Əbdülhəsən (Hacı) Allahverdi oğlu (1887-9.3.1938*)
3039.    Məmiyev Feyruz Əzizəli oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
3040.    Məmiyev Xanbaba (Kərbəlayı) Bayram oğlu (9.9.1937*, 54 yaş)
3041.    Məmiyev Xankişi Paşa oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
3042.    Məmiyev Məmi Kərim oğlu (20.1.1938*, 59 yaş)
3043.    Məmli Cəfər oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3044.    (Hacı) Məhəmməd Əmrah oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
3045.    Mənsimov Cəbrayıl bəy Cavad bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3046.    Mənsimov İsfəndiyar (Çopur) Hidayət oğlu (9.9.1937*, 27 yaş)
3047.    Mərdanov İdris Şahmalı oğlu (29.10.1937*, 26 yaş)
3048.    Mərdəliyev Mərdəli Əbdülhüseyn oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
3049.    Məsim (Məşədi) Bağır oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
3050.    Məsimov (Molla Hacı) Səməd İsgəndər oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3051.    Məstanzadə Ağabala Zeynal oğlu (22.3.1938*, 41 yaş)
3052.    Məstəliyev Əsədulla Bayram oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3053.    Məşədicamalov Rəhim (Kərbəlayı) Mirzə oğlu (18.3.1938*, 69 yaş)
3054.    Məzahir (Mirzəağa) Məhəmmədhüseyn oğlu (27.11.1937*, 23 yaş)
3055.    Məzahir Övsət oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3056.    Mikayıl Müşfiq – İsmayılzadə Mikayıl Müşfiq (Mirzə) Qədir oğlu’na bax
3057.    Mikayılov Babaxan Baba oğlu (14.1.1938*, 32 yaş)
3058.    Mikayılov Bilal Mustafa oğlu (Aşıq Bilal) (1872-27.11.1937*, 65 yaş) (həbsi: 7.8.1937)
3059.    Mikayılov Fərəməz Ağamirzə oğlu (8.11.1937*, 40 yaş)
3060.    Mikayılov Qədir Şirin oğlu (29.11.1937*, 45 yaş)
3061.    Mikayılov Mehbalı Süleyman oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
3062.    Mikayılov (Molla) Məhəmməd əfəndi (Hacı) Osman əfəndi oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
3063.    Mikayılov Mürvətalı Süleyman oğlu (22.3.1938*, 58 yaş)
3064.    Mikayılov Şirin Cəbrayıl oğlu (27.7.1937*, 50 yaş)
3065.    Mirbabayev Yusif Abbas oğlu (1889-1951) – lüğətçi
3066.    Mirbağırov Mirtağı Mirfəttah oğlu (30.7.1937*, 32 yaş)
3067.    Mircəfərov Mirəbdülhəsən Mirməhəmmədəmin oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.88)
3068.    Mircəfərzadə Mirməhəmmədkərim Mircəfər oğlu (1872-2.3.1938*)
3069.    Mirimov Hacı Misirxan oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
3070.    Miriyev Əfrasiyab Xələf oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
3071.    Miriyev Salah Nəsib oğlu (22.3.1938*, 54 yaş)
3072.    Mirkazımov Miri Mirabbas oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3073.    Mirkazımov (Molla) Mirkazım Mirməhəmməd oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3074.    Mirkişiyev Həsən Ağakişi oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
3075.    Mirqasımov Mirəbdülqəni Əliəkbər oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
3076.    Mirqəniyev Mircəlal Əziz oğlu (31.12.1937*)
3077.    Mirməhəmmədkərim ağa Mircəfər oğlu (1853-2.5.1938*) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
3078.    Mirsalayev Böyükağa Əbülfət oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.350)
3079.    Mirzə Yusif
3080.    Mirzəbəyov Mirzə Arab oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
3081.    Mirzəqulov (Molla) Əziz Nurməhəmməd oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
3082.    Mirzəqulov (Molla) Qafar Nurməhəmməd oğlu (26.3.1938*, 62 yaş)
3083.    Mirzəliyev/Sultanov Yusif (Molla) Azay oğlu (22.3.1938*, 36 yaş)
3084.    Mirzəməhəmmədov Əlimirzə Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 66 yaş)
3085.    Mirzəyev Baxış Əli oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3086.    Mirzəyev Balarazi Ağarazi oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
3087.    Mirzəyev (Molla) Çıraq (Məşədi) Dövlət oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
3088.    Mirzəyev Əhməd Hacıağa oğlu (3.1.1938*)
3089.    Mirzəyev Əli Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3090.    Mirzəyev Əlişir Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 68 yaş)
3091.    Mirzəyev (Molla) Əmənulla Şiri oğlu (26.3.1938*, 63 yaş)
3092.    Mirzəyev Fətulla Eynulla oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
3093.    Mirzəyev Mahmud Rza oğlu (1891-9.3.1938*)
3094.    Mirzəyev Məhəmməd (Məşədi) Mirzə oğlu (20.11.1937*, 29 yaş)
3095.    Mirzəyev Məhərrəm Cəfər oğlu (9.9.1937*, 70 yaş)
3096.    Mirzəyev Mirzəbala Ağaşirin oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
3097.    Mirzəyev Nəbi (Yüzbaşı) Əli oğlu (26.8.1937*, 64 yaş)
3098.    Mirzəyev Nəcəfqulu Gülmirzə oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3099.    Mirzəyev Səhərqulu Maumiəli (?) oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
3100.    Mirzəyev Səttar Mirzə oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
3101.    Mirzəyev Şükür Abbasqulu oğlu (21.3.1938*, 38 yaş)
3102.    Mirzəyev Yusif İsgəndər oğlu (22.3.1938*, 49 yaş)
3103.    Misirxanov Ağa bəy Həşim bəy oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
3104.    Mollaəhmədov (Molla) Nuh əfəndi Yunus oğlu (25.8.1938*, 65 yaş)
3105.    Mollaməhəmmədov (Molla) Hidayət (Molla) Yasin oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3106.    Mollaməhəmmədov (Molla) Nəbi (Hacı) Şıxməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 54 yaş)
3107.    Mollausubov (Məşədi Molla Mirzə) Əliəkbər (Molla) Nəcəf oğlu (16.3.1938*, 62 yaş)
3108.    Mollayev Əbdül Əzim oğlu (4.1.1938*)
3109.    Mollayev İsmayıl İsakoviç  (3.7.1938) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.351)
3110.    Mollayev Məhəmmədəli İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3111.    Möminov Davud (Hacı) Gəray oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3112.    Mövlanov (Məşədi) Novruz Əbdürrəzzaq oğlu (29.11.1937*, 55 yaş)
3113.    Mövlayev Babaş Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3114.    Mövlayev Əlixan İsmayıl oğlu (18.3.1938*, 32 yaş)
3115.    Mövsümov Bəxtiyar Hidayət oğlu (22.3.1938*, 31 yaş)
3116.    Mövsümov Kərəm Kərim oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
3117.    Muğumov Muğum (Hacı) Mustafa oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3118.    Muxtarov Kovtar (?) Əlimuxtar oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
3119.    Muxtarov (Babayev) Əbülfəz Hacımuxtar oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
3120.    Muxtarov (Molla) Zeynal Abdin oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
3121.    Muradəliyev (Məşədi) Məhəmməd Rüstəməli oğlu (14.1.1938*, 41 yaş)
3122.    Muradəliyev Muradəli Zeynal oğlu (23.7.1937*) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
3123.    Muradov Cəlal (Kərbəlayı) Rəhman Cavad oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
3124.    Muradov Əhməd İbrahim oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
3125.    Muradov Fərəc Qurban oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
3126.    Muradov Həsənbala Mürsəl oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
3127.    Muradov Hüseyn Allahverdi (?) oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
3128.    Muradov Hüseynxan Zeynal oğlu (29.11.1937*, 64 yaş)
3129.    Muradov Gülüş (Quluş?) Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 48 yaş) – keçmiş Zaqafqaziya qazisi
3130.    Muradov İsmayıl Yusif oğlu (27.9.1937*, 30 yaş)
3131.    Muradov Kamran Bandi (?) oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
3132.    Muradov Köçəri Gülməhəmməd oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
3133.    Muradov Qaraş (Kərbəlayı) Balaş oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
3134.    Muradov Qədir (Məşədi) Bəşir oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
3135.    Muradov Mehdi Muradəli oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
3136.    Muradov Məhəmməd (Hacı) Xudaverdi oğlu (26.3.1938*, 33 yaş)
3137.    Muradov Məhəmməd İsmayıl oğlu (20.11.1937*, 66 yaş)
3138.    Muradov Məhəmmədqulu Əbilqasım oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3139.    Muradov Məhəmmədyar Muradhasil oğlu (11.3.1938*, 39 yaş)
3140.    Muradov Murad Gülməhəmməd oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3141.    Muradov Novruz Qurban oğlu (29.10.1937*, 24 yaş)
3142.    Muradov Paşa Fətiş oğlu (29.3.1938*, 70yaş)
3143.    Muradov Səbri bəy Murad oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.355)
3144.    Muradov Sultanmahmud Ağa oğlu (21.3.1938*, 84 yaş)
3145.    Muradov Vəli Gülüməli oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3146.    Muradov (Molla) Zahid (16.3.1938*, 68 yaş)
3147.    Murğuzov Baba Mehdixan oğlu (29.3.1938*, 39 yaş)
3148.    Murğuzov Səyyad Qəhrəman oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
3149.    Murtuzayev (Molla) Seyfəddin Aydəmir oğlu (27.9.1937*, 75 yaş)
3150.    Murtuzov Lətif Murtuz oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
3151.    Musa Atababa oğlu (20.8.1937*, 31 yaş)
3152.    Musa Babakişi oğlu (26.8.1937*, 42 yaş)
3153.    (Məşədi) Musa (Məşədi) Əli oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
3154.    *Musabəyov İbrahim bəy Mehdi bəy oğlu (1880–14.9.1942)
3155.    Musabəyov Qəzənfər Mahmud oğlu (1888-1938*) (özündən sonra arvadı Arifəyə 8 il iş kəsilib; 66 yaşlı anası Ziba 5 illiyə Qazaxıstana sürgün edilib; qardaşı Müzəffər güllələnib, onun arvadı Zəhraya 8 il iş verilib; bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.356-357, 359)
3156.    Musabəyov Müzəffər Mahmud oğlu (4.1.1938*)
3157.    Musabəyov Zülfüqar Paşa oğlu (11.3.1938*, 51 yaş)
3158.    Musaxanlı Atababa Daşdəmir oğlu (8.2.1938*, 32 yaş) (son həbsi: 17.12.1937)
3159.    Musayev Əbdülcabbar (Molla) Nemət oğlu (26.3.1938*, 51 yaş)
3160.    Musayev Əsgər İmaməli oğlu (27.11.1937*, 87 yaş)
3161.    Musayev Fərzəli İbad oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3162.    Musayev Həmid Qafar oğlu (9.9.1937*, 31 yaş)
3163.    Musayev Xannan Əli oğlu (27.7.1937*, 43 yaş)
3164.    Musayev İmamqulu Əlisgəndər oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
3165.    Musayev (Molla) Kərim (Hacı) Cəbrayıl oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3166.    Musayev Qasım Musa oğlu (8.11.1937*, 36 yaş)
3167.    Musayev Qüdrət (Məşədi) Nağı oğlu (1919-16.9.1937*, 18 yaş)
3168.    Musayev Məhəmməd Osman oğlu (1896-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
3169.    Musayev Mustafa Muxtar oğlu (6.3.1938*, 48 yaş)
3170.    Musayev Peziməhəmməd Abdulla oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
3171.    Musayev Sədi Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
3172.    Musayev (Molla) Şirin (Molla) İbiş oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
3173.    Musayev Yusif İsa oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
3174.    Musazadə Baxış əfəndi Salman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3175.    Mustafa Hacı Əhməd (26.6.1938*, 52 yaş)
3176.    Mustafa Əliqara Abdin oğlu (26.8.1937*, 28 yaş)
3177.    (Molla) Mustafa Ərzuman oğlu (1.9.1937*, 71 yaş)
3178.    Mustafayev Abuzər sultan oğlu (26.3.1938*, 39 yaş)
3179.    Mustafayev Acar Mustafa oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
3180.    Mustafayev Bayram Mehdiqulu oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3181.    Mustafayev Boran Əsəd oğlu (8.11.1937*, 35 yaş)
3182.    Mustafayev Curu (?) Atakişi oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3183.    Mustafayev Dadaş Hüseynəli oğlu (26.6.1938*, 45 yaş)
3184.    Mustafayev Əhəd Süleyman oğlu (1909-9.3.1938*)
3185.    Mustafayev Əhməd Salam oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
3186.    Mustafayev Əhməd Yusif oğlu (26.3.1938*, 63 yaş)
3187.    Mustafayev (Seyid) Əkbər Seyid oğlu  (26.3.1938*, 58 yaş)
3188.    Mustafayev Əlisəttar Mirzə oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
3189.    Mustafayev Həsən Mustafa oğlu (6.3.1938*, 66 yaş)
3190.    Mustafayev Hüseyn Allahverdi oğlu (29.10.1937*, 38 yaş)
3191.    Mustafayev (Məşədi) Hüseyn (Məşədi) Məhəmmədrza oğlu (6.3.1938*, 58 yaş)
3192.    Mustafayev İsgəndər Mustafa oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
3193.    Mustafayev Qulu Kazım oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
3194.    Mustafayev Qurban (Hacı) Qara oğlu (16.3.1938*, 58 yaş)
3195.    Mustafayev Qurbanəli Yaqub oğlu (11.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
3196.    Mustafayev Məhşəli (?) İsa oğlu (1.9.1937*, 59 yaş)
3197.    Mustafayev (Kərbəlayı) Muxtar Həsən oğlu (22.3.1938*, 62 yaş)
3198.    Mustafayev (Molla) Muxtar Mustafa oğlu (1.9.1937*, 59 yaş)
3199.    Mustafayev Musa Həbibulla oğlu (8.11.1937*, 25 yaş)
3200.    Mustafabəyov Mustafa bəy Dərya bəy oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
3201.    Mustafayev Ağamoğlan Əlipənah oğlu (21.3.1938*, 37 yaş)
3202.    Mustafayev (Molla) Xudayar Tağı oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
3203.    Mustafayev Mehdi Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 27 yaş)
3204.    Mustafayev Nizam Zeybala oğlu (27.7.1937*, 29 yaş)
3205.    Mustafayev Rəfi Həmid oğlu (29.10.1937*, 22 yaş)
3206.    Mustafayev Səməd Hüseynəli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3207.    Mustafayev Yunus İbrahim oğlu (16.9.1937*, 47 yaş)
3208.    Mustafayev Yunus Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 25 yaş)
3209.    Mustafayev Yusif Mustafa oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
3210.    Mustafayev Yusif Süleyman oğlu (16.11.1937*, 23 yaş)
3211.    Müfidzadə Mirmehdi ağa Mirmüfid oğlu (18.3.1938*, 64 yaş)
3212.    Mürsəliyev (Molla) Tacəddin Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
3213.    Mürsəlqulu Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3214.    Mürsəlov/Məhəmmədov Cabbar (Məşədi) Şıx oğlu (6.3.1938*, 37 yaş)
3215.    Mürsəlov Cümə Qulu oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
3216.    Mürsəlov Mirzə (Aşıq) Hüseyn oğlu (3.8.1937*, 25 yaş)
3217.    Mürsəlov Mürsəl Məhəmməd oğlu (29.8.1937*, 24 yaş)
3218.    Mürsəlov Nəsrəddin (Sədrəddin?) Ağakişi oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.358)
3219.    (Kərbəlayı Molla) Müseyib (Kərbəlayı) Əbdülhüseyn oğlu (8.11.1937*, 59 yaş)
3220.    Müslümov Ağalar Ağababa oğlu (29.10.1937*, 47 yaş)
3221.    Müşkiyev Tahir Hüseynqulu oğlu (9.3.1938*, 38 yaş)
3222.    (Molla) Mütəllim Qafar oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
3223.    Mütəllimov Əbdül Kərim oğlu (3.8.1937*, 32 yaş)
3224.    Mütəllimov Əsəd (Molla) Mustafa oğlu (29.3.1938*, 54 yaş)
3225.    Mütəllimov Mirzəşah Həsrət oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
3226.    Nadir Allahhüseyn (?) oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
3227.    Nadirli Hacıağa bəy Xanbaba oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3228.    Nadirov Yusifəli Nadirxan oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3229.    Nağdəliyev Abuzər (Hacı) Ataməli oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
3230.    Nağdəliyev Zeynal (Hacı) Qəmbər oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3231.    Nağıyev Ataş Salman oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
3232.    Nağıyev Bədir Əliəsgər oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
3233.    Nağıyev Cahangir Rüstəm oğlu (13.10.1937*)
3234.    Nağıyev Canəli Mövsüm oğlu (1883-9.3.1938*)
3235.    Nağıyev Əbdülqəni Cəfər oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
3236.    Nağıyev Əliəsgər Əlicəfər oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
3237.    Nağıyev Əli (Kərbəlayı) Abuzər oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
3238.    Nağıyev Əli Həsən oğlu (6.1.1938*)
3239.    Nağıyev Hacıverdi Baxşəli oğlu (29.11.1937*, 35 yaş)
3240.    Nağıyev (Kərbəlayı) Həbib (Hacı) Ramazan oğlu (11.3.1938*, 53 yaş)
3241.    Nağıyev Həsənqulu (Molla) Zülfüqar oğlu (9.3.1938*, 26 yaş)
3242.    Nağıyev Hüseyn (Hacı) Əli oğlu (6.1.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.368)
3243.    Nağıyev Xalıq (Kərbəlayı) Abbas oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3244.    Nağıyev Xanlar Tanrıverdi oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
3245.    Nağıyev Qasım Həsən oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
3246.    Nağıyev Mikayıl (Əl)əsgər/Tahir oğlu – Əhmədov Hümbət Əliəkbər oğlu’na bax
3247.    Nağıyev Rüstəm (Kərbəlayı) Abuzər oğlu (14.1.1938*, 33 yaş)
3248.    Nağıyev Saqi (?) Qasım oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
3249.    Nağıyev (Hacı) Şahəli (Hacı) Mehdi oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3250.    Nağıyev Usub Əbdüləzim oğlu (1875-11.3.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.368)
3251.    Nağıyev Zülfüqar Bəxtiyar oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
3252.    Naibov Bəhram İsmayıl oğlu (6.3.1938*, 35 yaş)
3253.    *Naibov Məhəmməd Əhməd oğlu (12.10.1937*) – ASSR torpaq komissarının müavini
3254.    Namaz Əli oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
3255.    Namazəliyev Azad Abdulla oğlu (14.1.1938*, 57 yaş)
3256.    Namazəliyev Balaca Məhəmmədəli oğlu (16.11.1937*, 43 yaş)
3257.    Namazəliyev Kazım İbrahimxəlil oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3258.    Namazov Əbdülqədir Allahverdi oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
3259.    Namazov (Məcidov) Əhəd Məcid (Məhəmmədədi) oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
3260.    Namazov Əliqulu Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
3261.    Namazov (Bədəlov) İbad (Kərbəlayı) Musa oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
3262.    Namazov Lətif Allahverdi oğlu (1883-9.3.1938*)
3263.    Namazov (Kərbəlayı) Mahmud Namaz oğlu (22.3.1938*, 53 yaş)
3264.    Nazimov Əli Ayzal (?) oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
3265.    Nemətov Hüseynbala Nemət oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
3266.    Nemətullayev Cabbar Vəli oğlu (29.3.1938*, 79 yaş)
3267.    Nəbibəyov Səfi bəy Əliməhəmməd bəy oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
3268.    Nəbiyev Əli Səfərəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3269.    Nəbiyev Əliməhəmməd Hacıağa oğlu (8.11.1937*, 70 yaş)
3270.    Nəbiyev Əmirulla Əmiraslan oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
3271.    Nəbiyev Hacıməhəmməd əfəndi Həşim oğlu (1.9.1937*, 69 yaş)
3272.    Nəbiyev Hüseyn Hacıəli oğlu (6.1.1938*)
3273.    Nəbiyev İmamqulu (Kərbəlayı) Nəbi oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
3274.    Nəbiyev Kamal Baba oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3275.    Nəbiyev Kəbi Əsgər oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
3276.    Nəbiyev Məhəmməd Maqsud oğlu (9.9.1937*, 55 yaş)
3277.    Nəbiyev (Hacı) Nəbi Nurulla oğlu (16.3.1938*, 55 yaş)
3278.    Nəbiyev Şəfayət Heydər oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
3279.    Nəbiyev (Molla) Zəkəriyyə (Hacı) İsmayıl oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
3280.    Nəbiyev Zərbalı Əziz oğlu (26.8.1937*, 24 yaş)
3281.    (Məşədi) Nəcəf İman oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
3282.    Nəcəfbəyov Mehdi bəy Məhəmmədəli bəy oğlu (29.11.1937*, 51 yaş)
3283.    Nəcəfxan İsa oğlu (27.7.1937*, 22 yaş)
3284.    Nəcəfqulu Əsgər oğlu (9.9.1937*, 28 yaş)
3285.    Nəcəfov Abdulla İman oğlu (29.3.1938*, 39 yaş)
3286.    Nəcəfov (Məşədi) Baba (Hacı) Əli oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
3287.    Nəcəfov Əli Xan Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 70 yaş)
3288.    Nəcəfov (Məşədi) Əlövsət (Kərbəlayı) Nəcəf oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3289.    Nəcəfov Ərəstun (Kərbəlayı) Nəcəf oğlu (27.7.1937*, 46 yaş)
3290.    Nəcəfov Fərman Dadaş oğlu (29.3.1938*, 31 yaş)
3291.    Nəcəfov (Molla) Fəttah İlyas oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
3292.    Nəcəfov Gülməhəmməd Abbasəli oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3293.    Nəcəfov İbiş Şirməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 35 yaş)
3294.    Nəcəfov (Məşədi) İsa İmamqulu oğlu (14.1.1938*, 51 yaş)
3295.    Nəcəfov Nəcəf Bayram oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
3296.    Nəcəfov Nəcəfqulu Məhəmmədhüseyn oğlu (29.10.1937*, 56 yaş)
3297.    Nəcəfov (Məşədi) Nəsir (Hacı) Qulu oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
3298.    Nəcəfov Rzaqulu Əliəkbər oğlu (1885-29.10.1937*, 52 yaş) (həbsi: 27.9.1937)
3299.    Nəcəfov Zahid Əsvər oğlu (29.8.1937*, 50 yaş)
3300.    Nəcəfov Zaman Əliəsgər oğlu (29.10.1937*, 80 yaş)
3301.    Nəcəfov Zəbibulla İzzətulla oğlu (6.3.1938*, 33 yaş)
3302.    Nəcəfzadə (Molla) Əbdüləli Nəcəf oğlu (14.1.1938*, 79 yaş)
3303.    Nəcməddin Həmzə (Fərz)əli oğlu (21.9.1937*, 32 yaş)
3304.    Nəcməddinov Əli Paşa oğlu (30.7.1937*, 34 yaş)
3305.    Nəhmədov Əcdər Bəhlul oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
3306.    Nərimanbəyli Nəriman Həşim oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
3307.    Nərimanov Əbdül (Abdulla?) Rəhim oğlu (9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.341-342)
3308.    Nərimanov Müzəffər Əkbər oğlu (1897-4.9.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.375)
3309.    Nərimanov Tahir Nəriman oğlu (27.7.1937*, 47 yaş)
3310.    Nəsibov Güllər Nəsib oğlu (16.11.1937*, 52 yaş)
3311.    Nəsibov Məhəd Əmirastan oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
3312.    Nəsibov (Məşədi) Məhəmmədhəsən Əliəkbər oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3313.    Nəsibov Nəsib Abdulla oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
3314.    Nəsirov Əliabbas Babaş oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
3315.    Nəsirov Əliniyaz (Hacı) Məhəmmədgül oğlu (20.11.1937*, 47 yaş)
3316.    Nəsirov İbrahim Cabbar oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
3317.    Nəsirov İbrahim (Hacı) Qəmbər oğlu (16.9.1937*, 57 yaş)
3318.    Nəsirov İsa Xudaverdi oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3319.    Nəsirov Kərim (Hacı) Xudu oğlu (16.3.1938*, 45 yaş)
3320.    Nəsirov Qulu Məmiş oğlu (21.3.1938*, 50 yaş)
3321.    Nəsirov Məhər Rüstəm oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
3322.    Nəsirov Məhərrəm Qurbanəli oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
3323.    Nəsirov Mirzə Şirin oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3324.    Nəsirov Paşa Cabbar oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3325.    Nəsirov Salman Həsənəli oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
3326.    Nəsirov (Məşədi) Səttar Hacı oğlu (18.3.1938*, 53 yaş)
3327.    Nəsrəddin (Məşədi) İmamqulu oğlu (26.8.1937*, 47 yaş)
3328.    Nəsrullayev Feyzulla Əsəd oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
3329.    Nəsrullayev Mirzəağa Zeynalabdin oğlu (27.9.1937*, 23 yaş)
3330.    Nəzərəliyev Əli İbrahim oğlu (1888-16.9.1937*)
3331.    Nəzərli Hacı[baba] [Əli]əsgər oğlu (1895-9.1.1938*) (həbsi: 16.7.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.379)
3332.    Nəzərov Ağasəf İbadulla oğlu (27.9.1937*, 57 yaş)
3333.    Nəzərov Cəlil Nuruş oğlu (21.3.1938*, 60 yaş)
3334.    Nəzərov Əbdülhüseyn Abbasəli oğlu (14.1.1938*, 59 yaş)
3335.    Nəzərov (Molla) Hafiz İbrahim oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
3336.    Nəzərov Həsən Əsgər oğlu (18.3.1938*, 52 yaş)
3337.    Nəzərov Məhəmmədsaleh Məhəmmədrəsul oğlu (26.3.1938*, 48 yaş)
3338.    Nəzərov (Molla) Mövsüm Ağababa oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3339.    Nəzərov Ömər Əziz oğlu (27.11.1937*, 72 yaş)
3340.    Nəzirməhəmmədov (Əfəndiyev) (Molla) Zəki əfəndi (Molla) Rəhim oğlu (1.9.1937*, 83 yaş)
3341.    Niftəliyev Astan Pənah oğlu (8.11.1937*, 60 yaş)
3342.    Niftəliyev Məhəmməd (Kərbəlayı) Mehbalı oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
3343.    Niftəliyev Rəhim Əmir oğlu (14.1.1938*, 38 yaş)
3344.    Niftullayev Əsəd (Hacı) İbrahimxəlil oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3345.    Niyarov (Molla) Kərim Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
3346.    Niyazquluyev Hümbətəli Həsənqulu oğlu (29.10.1937*, 48 yaş)
3347.    Niyazov Əli Zeynalabdin oğlu (20.1.1938*, 47 yaş)
3348.    Niyazov Qara Qulu oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3349.    Niyazov Məhəmməd Qulu oğlu (3.7.1938*)
3350.    Niyazov Müseyib Zeynalabdin oğlu (21.3.1938*, 57 yaş)
3351.    Nizaməddinov Aynəddin (11.10.1937*)
3352.    Novruz Tağı oğlu (27.9.1937*, 32 yaş)
3353.    Novruzbəyov Fərhad bəy Nəsir bəy oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
3354.    Novruzbəyov Fərrux bəy Cəfərqulu bəy oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
3355.    Novruzəliyev (Kəlbə) Yarəli Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3356.    Novruzi İsmayıl Xairdinoviç (13.10.1937*)
3357.    Novruzov Əvəz Dünyamalı oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
3358.    Novruzov Əli Əcdər oğlu (20.11.1937*, 46 yaş)
3359.    Novruzov Əliş Nuruş oğlu (21.3.1938*, 48 yaş)
3360.    Novruzov (Kərbəlayı) Əsgər İsmayıl oğlu (16.11.1937*, 63 yaş)
3361.    Novruzov Əsgər Musa oğlu (14.10.1937*)
3362.    Novruzov Heydər Əli oğlu (6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.383-384)
3363.    Novruzov Həsənxan Qurbanəli oğlu (18.3.1938*, 36 yaş)
3364.    Novruzov (Məşədi) İbad (Hacı) Səməd oğlu (29.10.1937*, 73 yaş)
3365.    Novruzov (Kərbəlayı) Məhəmməd Bağır oğlu  (26.3.1938*, 64 yaş)
3366.    Novruzov (Molla) Məhəmmədəli Novruz oğlu (20.11.1937*, 58 yaş)
3367.    Novruzov Mərdan İsgəndər oğlu (18.3.1938*, 63 yaş)
3368.    Novruzov Müseyib Mail oğlu (26.7.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.385)
3369.    Novruzov Novruz (Kərbəlayı) Həsən oğlu (1895-9.3.1938*)
3370.    Novruzov (Hacı) Novruz Mehdi oğlu (26.8.1937*, 48 yaş)
3371.    Novruzov Oruc Novruz oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3372.    Novruzov Səfər Novruz oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
3373.    Novruzov Sərkər Ramazan oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
3374.    Novruzov (Kərbəlayı) Vəli (Kərbəlayı) Qurbanəli oğlu (18.3.1938*, 54 yaş)
3375.    Novruzov Yaqub Əli oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
3376.    Novruzov (Kərbəlayı) Yaqub (Kərbəlayı) Mahmud oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3377.    Novruzov (Molla) Zeynal (Kərbəlayı) Cəfər oğlu (29.11.1937*, 70 yaş)
3378.    Nurayev Harun Keçibala (?) oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
3379.    Nurəddinov Canı Söhbət oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
3380.    Nurəliyev Salah bəy Teymur bəy oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
3381.    Nurəliyev Şaib Hacışaib oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
3382.    Nurməhəmmədov (Molla) Muxtar Kərim oğlu (29.10.1937*, 50 yaş)
3383.    Nurullabəyov Şirəli Xankişi oğlu (1888-11.3.1938*)
3384.    Nuruşov Balaxan Nəzər oğlu (29.3.1938*, 39 yaş)
3385.    Nuruyev Böyükkişi Cavad oğlu (21.3.1938*, 48 yaş)
3386.    Nuruyev Əkbər Camal oğlu (18.3.1938*, 35 yaş)
3387.    Nuruyev Əlişah Zərbalı oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
3388.    Nuruyev (Molla) Fəttah (Molla) Abdulla oğlu (27.7.1937*, 67 yaş)
3389.    Nuruyev Hacımirzə Mustafa oğlu (20.11.1937*, 29 yaş)
3390.    Nuruyev İxtiyar (Hacı) Fərzəli oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3391.    Nuruyev İmran Qasım oğlu (20.8.1937*, 43 yaş)
3392.    Nuruyev Mənsim Feyzi oğlu (22.3.1938*, 32 yaş)
3393.    Nuruyev Mirverdi Tarıverdi oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
3394.    Nuruyev (Molla) Nurbaba Əbdüssəməd oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
3395.    Nuruyev Nurməhəmməd Dünyamalı oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
3396.    Nuruyev Qara Ağahəsən oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
3397.    Nuruyev Rəsul İslam oğlu (29.8.1937*, 32 yaş)
3398.    Nuruyev Vəli Həsən oğlu (16.9.1937*, 50 yaş)
3399.    Orduxanov (Molla) Məlikalı (Hacı) İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
3400.    Orxanbəyli (Əliyev) Məhəmməd (Hacı) Mirzəbaba oğlu (1893-14.1.1938*) – terapevt həkim (1911-də İstanbulda Hərbi Tibb Akademiyasını bitirib)
3401.    Oruc Hüseyn oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
3402.    Orucov Abbas Şükür oğlu (8.11.1937*, 68 yaş)
3403.    Orucov Abbasqulu Abbasəli oğlu (29.3.1938*, 43 yaş)
3404.    Orucov Ağasəf Əlif oğlu (30.7.1937*, 42 yaş)
3405.    Orucov Allahverdi Ağamirzə oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
3406.    Orucov Bilal Mustafa oğlu (29.8.1937*, 62 yaş)
3407.    Orucov Dadaşəli Əliağa oğlu (16.11.1937*, 61 yaş)
3408.    Orucov (Kərbəlayı) Fərzəli Abbas oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3409.    Orucov Həsən Mahmud oğlu (14.10.1937*)
3410.    Orucov Məhəmmədcəfər Nəbi oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
3411.    Orucov Məhəmmədəli Seyidəli oğlu (8.11.1937*, 36 yaş)
3412.    Orucov Oruc (Hacı) Veyzi oğlu (26.3.1938*, 61 yaş)
3413.    Orucov Orucəli Vahab oğlu (29.11.1937*, 22 yaş)
3414.    Orucov Seyidqəni Seyidhəsən oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
3415.    Orucov Zakirulla Əsədulla oğlu (21.3.1938*, 38 yaş)
3416.    Osmanbəyov Şəfisultan bəy Nəsib bəy oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
3417.    Osmanov Əliosman Məhəmməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
3418.    Osmanov (Hacı) Qurban İbrahim oğlu (16.3.1938*, 61 yaş)
3419.    Osmanov Məhəmmədnəbi Nəbi oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
3420.    Osmanov Paşa (30.7.1937*)
3421.    Osmanov (Molla) Şalbuz Nəsrulla oğlu (29.11.1937*, 42 yaş)
3422.    Ömərov İmam Qəzal Ömər oğlu (21.9.1937*, 65 yaş)
3423.    Ömərov Osman Əziz oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
3424.    Ömərov Səməd Ömər oğlu (26.6.1938*, 49 yaş)
3425.    (Məşədi) Paşa Səfərəli oğlu (26.8.1937*, 75 yaş)
3426.    Paşabəyov Əzim Əziz oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
3427.    Paşayev Abdulməcid Əcdər oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3428.    Paşayev (Məşədi) Allahqulu Paşa oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
3429.    Paşayev Bürcüm (?) Harun oğlu (26.3.1938*, 54 yaş)
3430.    Paşayev Əhməd ağa Mirzəli ağa oğlu (20.1.1938*, 34 yaş)
3431.    Paşayev Həmid Paşa oğlu (20.11.1937*, 65 yaş)
3432.    Paşayev Kazım Ədalət oğlu (14.1.1938*, 28 yaş)
3433.    Paşayev Məhəmməd Əliəsgər oğlu (9.3.1938*, 51 yaş)
3434.    Paşayev Paşa Kərbəla[yı] oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3435.    Paşayev Sultanhəmid Cəbrayıl oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.392-393)
3436.    Paşayev Talış İsgəndər oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
3437.    Pepinov Əhməd bəy Ömər oğlu (3.7.1938*/19.4.1939*)
3438.    Pənahlı Əlimərdan Əlipənah oğlu (1869-6.3.1938*, 69 yaş)
3439.    Pənahov Ələs Binnət oğlu (26.8.1937*, 28 yaş)
3440.    Pənahov Həmzə Əliisgəndər oğlu (29.3.1938*, 55 yaş)
3441.    Pənahov Periş (?) Həsən oğlu (29.11.1937*, 66 yaş)
3442.    Piriyev Əkbər Musa oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
3443.    Piriyev Qaçay Abbasqulu oğlu (16.3.1938*, 33 yaş)
3444.    Piriyev Sultan Əli oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
3445.    Pirməhəmmədov Abdulla Səfər oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
3446.    Pirverdiyev Bilal Mahmud oğlu (13.10.1937*)
3447.    Pirverdiyev İzətulla Fətulla oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3448.    Pirverdiyev Məhəmmədəli (Məşədi) Əlisəfər oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3449.    Poladov Abid Əhməd oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
3450.    Poladov İsbat Söhbət oğlu (29.10.1937*, 70 yaş)
3451.    Poladov Məcid Abid oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
3452.    Poladzadə Əli – Tərtər SES tikintisi rəisinin müavini, Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika İnstitutunun direktoru
3453.    Ramazanov Alxas Bağı oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3454.    Ramazanov Bəhərçin Ramazan oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
3455.    Ramazanov Əbdülcəlil əfəndi Sadıq oğlu (27.9.1937*, 63 yaş)
3456.    Ramazanov Qasım Hacı Murad oğlu (26.3.1938*, 47 yaş)
3457.    Ramazanov Şüqait (?) Hüseyn oğlu – Kazım(bəy)ov Kərim bəy Xosrov [bəy] oğlu’na bax
3458.    Rasizadə Hüseyn Cavid Molla Abdulla oğlu (24.10.1882-5.12.1941) – şair (həbsi: 3.6.1937)
3459.    Rəcəb (Hacı) Kərim oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
3460.    Rəcəbli İbrahim Cabbar oğlu (1904-?) – Gəncədəki Azərb. KTİ genetika, seleksiya və toxumçuluq kafedrasının müdiri, dosent (1.3.1938)
3461.    Rəcəbov Əli Həsən oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
3462.    Rəcəbov Heybət Malı oğlu (20.11.1937*, 34 yaş)
3463.    Rəcəbov Rəcəb Məhəmməd oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
3464.    Rəcəbov Şərif Seyfulla oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
3465.    Rəcəbov Şıxbala Piri oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
3466.    Rəcəbov Valeh Canbaba oğlu (27.9.1937*, 30 yaş)
3467.    Rəfibəyov Cabbar bəy Əlibaba bəy oğlu (1865-16.9.1937*, 72 yaş)
3468.    Rəfibəyov/Rəfizadə Həmid Əlinağı oğlu (27.7.1937*, 28 yaş)
3469.    Rəfibəyov/Rəfizadə İlyas bəy Məşədi bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3470.    Rəfiyev Əlisəfa Baba oğlu (16.3.1938*, 42 yaş)
3471.    Rəfiyev Xasməhəmməd Seyidməhəmməd yüzbaşı oğlu (22.3.1938*, 32 yaş)
3472.    Rəfiyev İnayət Zaman oğlu (1897-10.10.1938*)
3473.    Rəfiyev Nazim Qara oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
3474.    Rəfiyev Seyidməhəmməd Yüzbaşı oğlu (29.8.1937*, 70 yaş)
3475.    Rəhimbəyov Dadaş bəy İsmayıl bəy oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
3476.    Rəhimbəyov Paşa bəy İsgəndər bəy oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
3477.    Rəhimov Behbud Zeynal oğlu (26.3.1938*, 36 yaş)
3478.    Rəhimov Çoban Yaqub oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
3479.    Rəhimov Əbdülhəsən Əliəkbər oğlu (27.7.1937*, 38 yaş)
3480.    Rəhimov Əlihüseyn Məhəmmədhüseyn oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
3481.    Rəhimov Əliqulu Gülməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 32 yaş)
3482.    Rəhimov Əsədulla Bayram oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
3483.    Rəhimov Əsgər Rəhim oğlu (9.1.1938*)
3484.    Rəhimov Hacı Məhəmməd Bəkir oğlu  (26.3.1938*, 60 yaş)
3485.    Rəcəbov Xasay Salman oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
3486.    Rəhimov İbadulla Yunis oğlu (27.7.1937*)
3487.    Rəhimov İbrahim Müseyib oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
3488.    Rəhimov İsa Murad oğlu (30.7.1937*)
3489.    Rəhimov İsmayıl Rəhim oğlu (30.7.1937*, 63 yaş)
3490.    Rəhimov İsrafil – AHİŞ-in sədri
3491.    Rəhimov Kamal (Usta) Kərim oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3492.    Rəhimov Qaraş Məhəmmədrza oğlu (28.9.1937*, 35 yaş)
3493.    Rəhimov Qurban  Nurməhəmməd oğlu (16.9.1937*,36 yaş)
3494.    Rəhimov (Kərbəlayı) Məhəmməd Həsənağa oğlu (29.11.1937*, 67 yaş)
3495.    Rəhimov Məhəmməd Yunis oğlu – Abdullayev Şirin bəy Əbdüsalam oğlu’na bax
3496.    Rəhimov Məhəmməd Zeynal oğlu (16.9.1937*, 25 yaş)
3497.    Rəhimov Məhəmmədnağı Tağı oğlu (14.1.1938*, 39 yaş)
3498.    Rəhimov Muxtar Mənsum oğlu (26.6.1938*, 42 yaş)
3499.    Rəhimov Nəbi Əlimərdan oğlu (20.1.1938*, 61 yaş)
3500.    Rəhimov Rəhim Məcid oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3501.    Rəhimov Rza Rəhim oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
3502.    Rəhimov Salam Ağarəhim oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
3503.    Rəhimov Sanqa (?) Mənsim oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
3504.    Rəhimov Sərdar Yəhya oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3505.    Rəhimov (Hacı) Talıb Cəfər oğlu (27.9.1937*, 60 yaş)
3506.    Rəhimov Zeynal Rəhim oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3507.    Rəhmanov A[ğa]səf Səttar oğlu (3.1.1938*) – (G.Qədirbəyovanın əri, çekist)
3508.    Rəhmanov Eynulla İmamverdi (?) oğlu (6.3.1938*, 41 yaş)
3509.    Rəhmanov Əli Şahverdi oğlu (11.3.1938*, 69 yaş)
3510.    Rəhmanov Hüseyn Paşa oğlu (1902-1938) – Azərb. SSR XKŞ sədri
3511.    Rəsulbəyov Əlihüseyn bəy Şeyda bəy oğlu (11.3.1938*, 46 yaş)
3512.    Rəsulov Ağabala Həşim oğlu (1882-20.1.1938*)
3513.    Rəsulov Alxas Balakişi oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
3514.    Rəsulov Bədrəddin Rəsul oğlu (26.3.1938*, 39 yaş)
3515.    Rəsulov Əhmədağa Rəsul oğlu (27.7.1937*, 34 yaş)
3516.    Rəsulov Əhməd(əli) Məlik oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
3517.    Rəsulov Əli Əlimərdan oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
3518.    Rəsulov Əliş Xəlil oğlu (26.6.1938*, 33 yaş)
3519.    Rəsulov Əliyar Balakişi oğlu (29.3.1938*, 38 yaş)
3520.    Rəsulov Əzizağa Rüstəm oğlu (26.3.1938*, 38 yaş)
3521.    Rəsulov Qədir İbrahim oğlu (22.3.1938*, 38 yaş)
3522.    Rəsulov Məhəmməd (Hacı) Abdulla oğlu (27.9.1937*, 39 yaş)
3523.    Rəsulov Məhəmməd Hacıməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 66 yaş)
3524.    Rəsulov Məhərrəm Hacı oğlu (1913-20.1.1938*)
3525.    Rəsulov Rəsul Məhəmmədəmin oğlu (20.1.1938*, 24 yaş)
3526.    Rəsulov Səlim Qədir oğlu (9.9.1937*, 65 yaş)
3527.    Rəsulov Yusif Piriş (?) oğlu (29.3.1938*, 29 yaş)
3528.    Rəşidbəyov Rüstəm Bahadır oğlu (4.1.1938*)
3529.    Rəşidov İsmayıl Şahsübut oğlu (27.7.1937*, 56 yaş)
3530.    Rəşidov Salman Məlik oğlu (1887-20.1.1938)
3531.    Rəşidov Süleyman Məlik oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
3532.    Rubel (??) Hacı Fətullah oğlu (14.1.1938*, 47 yaş)
3533.    Rufulla Fətulla oğlu (27.7.1937*, 35 yaş)
3534.    Rüstəmbəyov Fərrux bəy Talıb bəy oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
3535.    Rüstəmbəyov Xosrov bəy (Məşədi) Talıb bəy oğlu (1902-1941*)
3536.    Rüstəmbəyov Qasım bəy Səlim bəy oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3537.    Rüstəmbəyov Zeynalabdin bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
3538.    Rüstəmov Abbas Dövlət oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
3539.    Rüstəmov Astan (Molla) Alış oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
3540.    Rüstəmov Behbud bəy Mikayıl bəy oğlu (29.10.1937*, 31 yaş)
3541.    Rüstəmov (Adıgözəlbəyov) Cəfər bəy Mustafa bəy oğlu (29.11.1937*, 57 yaş)
3542.    Rüstəmov Əhməd Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3543.    Rüstəmov Həsən Rüstəm oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
3544.    Rüstəmov Xanlar bəy Teymur bəy oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
3545.    Rüstəmov Xəlil Zaman oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
3546.    Rüstəmov İsgəndər Məhəmməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3547.    Rüstəmov İsmayıl bəy Gəray bəy oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
3548.    Rüstəmov Kərim Süleyman oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
3549.    Rüstəmov Konsur Əmir oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3550.    Rüstəmov Qara Astan oğlu (20.1.1938*, 57 yaş)
3551.    Rüstəmov Qasım (Xası) Məhəmmədəli oğlu (30.7.1937*, 31 yaş)
3552.    Rüstəmov Qulam Əsədulla oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
3553.    Rüstəmov Nəbi Abdulla oğlu (22.3.1938*, 28 yaş)
3554.    Rüstəmov Rüstəm Zeynalabdin oğlu (22.3.1938*, 66 yaş)
3555.    Rüstəmov Şahmur Hüseyn oğlu (29.11.1937*, 38 yaş)
3556.    Rüstəmov Şükür (Hacı) Abbas oğlu (8.11.1937*, 45 yaş)
3557.    Rüstəmov Üzeyir Rüstəm oğlu (16.3.1938*, 40 yaş)
3558.    Rüstəmov Yunus bəy Cümşüd bəy oğlu (29.10.1937*, 30 yaş)
3559.    Rüstəmov Zal Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 80 yaş)
3560.    Rzabəyov Hüseynqulu bəy Hüseynqulu bəy oğlu (1.9.1937*, 50 yaş)
3561.    Rzaxanov Feyzulla Nazir oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
3562.    Rzaquluyev Həmzə Şahbaz oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
3563.    Rzaquluyev Yusif Aslan (?) oğlu (16.3.1938*, 67 yaş)
3564.    Rzayev Ağamirzə Əli oğlu (29.3.1938*, 52 yaş)
3565.    Rzayev Ağarza Məlikrza oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3566.    Rzayev Atamalı Kiçikmirzə oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3567.    Rzayev Balaxan Əkbər oğlu (21.3.1938*, 62 yaş)
3568.    Rzayev (Əliyev) Bəylər Əli oğlu (26.8.1937*, 50 yaş)
3569.    Rzayev Böyükəli Məhəmmədrza oğlu (11.3.1938*, 70 yaş)
3570.    Rzayev Cəfər İbad oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.415)
3571.    Rzayev David Namaz oğlu (29.3.1938*, 40 yaş)
3572.    Rzayev Əhməd Əsəd oğlu (3.7.1938*)
3573.    Rzayev Əlibəndə Baxşəli oğlu (29.10.1937*, 46 yaş)
3574.    Rzayev Həsən (Hacı) Əli oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3575.    Rzayev (Kərbəlayı) Hüseyn Rəsul oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3576.    Rzayev İmamqulu (Məşədi) Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
3577.    Rzayev (Kərbəlayı) İsa Süleyman oğlu (26.8.1937*, 60 yaş)
3578.    Rzayev İsmayıl Əbdülxaliq oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
3579.    Rzayev Kamil Sübhan (?) oğlu (20.11.1937*, 21 yaş)
3580.    Rzayev (Məşədi) Kərim (Məşədi) Teymur oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
3581.    Rzayev (Məşədi) Məhəmmədəli (Hacı) Rza oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3582.    Rzayev Məhəmməd Abbasəli oğlu (29.8.1937*, 42 yaş)
3583.    Rzayev Məhəmmədrza (Hacı) Əhməd oğlu (1.9.1937*, 30 yaş)
3584.    Rzayev Muxtar (Kərbəlayı) Salman oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3585.    Rzayev Mürvətəli Əlimirzə oğlu (11.3.1938*, 67 yaş)
3586.    Rzayev Namaz Əli oğlu (16.3.1938*, 51 yaş)
3587.    Rzayev Novruz – Azərb. Dövlət Siyasi İdarəsinin rəisi
3588.    Rzayev Rəhman Hüseyn oğlu (9.3.1938*, 42 yaş)
3589.    Rzayev Sədrəddin bəy Hacıağa bəy oğlu (25.8.1938*, 48 yaş)
3590.    Rzayev Səlim Cavad oğlu (6.3.1938*, 40 yaş)
3591.    Rzayev (Kərbəlayı) Səməd Məhəmmədbağır oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3592.    Rzazadə İsgəndər Mirzə Cabbar oğlu (18.11.1897-1.1.1938*) – ZSFSR MİK üzvü, SSRİ Xalq Ağır Sənaye Komissarlığı «Hidroenercilayihə» tresti Azərbaycan şöbəsinin müdiri, SSRİ EA Zaqafqaziya Filialı Azərbaycan Bölməsi Energetika Bölümü müdirinin müavini, Azərb. Qırmızıbayraqlı Neft İnstitutunun dosenti; Azərbaycanın ali təhsilli ilk energetiki
3593.    Saburov (?) Məhəmməd Mehdi oğlu (26.3.1938*, 37 yaş)
3594.    Sadatov Hətəm Rüstəm oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
3595.    (Molla) Sadıq (Molla) Cabbar oğlu (26.8.1937*, 55 yaş)
3596.    Sadıq Əbdül oğlu (20.8.1937*, 23 yaş)
3597.    Sadıqbəyov Bahadır Həmid bəy oğlu (1.3.1938*, 32 yaş)
3598.    Sadıqbəyov Əlı Qabil bəy oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
3599.    Sadıqov Abbas Aslan oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3600.    Sadıqov Ağabala Əli oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3601.    Sadıqov Ağabala Yaqubəli oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3602.    Sadıqov Ağabəy Bəşir oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3603.    Sadıqov Ağahüseyn Hənifə oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3604.    Sadıqov Əbdüləli Əliəsgər oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
3605.    Sadıqov (Məşədi) Əbil Əliəkbər oğlu (1.9.1937*, 58 yaş)
3606.    Sadıqov (Molla) Əkbər Allahverdi oğlu (16.11.1937*, 79 yaş)
3607.    Sadıqov (Kərbəlayı) Əli Əliəkbər oğlu (16.11.1937*, 59 yaş)
3608.    Sadıqov Əliəkbər Mehdi oğlu (20.1.1938*, 44 yaş)
3609.    Sadıqov Əliqulu Qara oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
3610.    Sadıqov Əliş Həsən oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3611.    Sadıqov Xalıq Nurəli oğlu (1894-20.1.1938*)
3612.    Sadıqov Qəhrəman Sadıq oğlu (3.1.1938*)
3613.    Sadıqov Qəmbər Nəzir oğlu (1901-13.10.1937*) – Sovet Quruculuğu və Hüququ İnstitutunun rektoru, Marksizm-leninizm İnstitutunun direktoru, AK(b)P MK sovet ticarəti şöbəsi müdirinin müavini (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.422-423)
3614.    Sadıqov Qulam Əli oğlu (16.3.1938*, 32 yaş)
3615.    Sadıqov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (18.3.1938*, 30 yaş)
3616.    Sadıqov Məhət (Molla) Osman oğlu (8.11.1937*, 48 yaş)
3617.    Sadıqov Musa Balakişi oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3618.    Sadıqov Nəsrulla Ağaəli oğlu (1.9.1937*, 41 yaş)
3619.    Sadıqov Oruc Əziz oğlu (8.11.1937*, 30 yaş)
3620.    Sadıqov Rza Abdulla oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3621.    Sadıqov Sadıq bəy Məhəmməd bəy oğlu (9.9.1937*, 60 yaş)
3622.    Sadıqov Sarı (Hacı) Mansur oğlu (26.8.1937*, 58 yaş)
3623.    Sadıqov Səlim Duman oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3624.    Sadıqov Sultan Səfərəli oğlu (21.3.1938*, 70 yaş)
3625.    Sadıqov (Molla) Teyyub Hacı əfəndi oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3626.    Sadıqzadə Seyid Hüseyn Mirkazım oğlu (6.1.1938*) (son həbsi: 11.7.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.421-422)
3627.    Sagitov Alim Temirbayeviç (12, 13.10.1937*)
3628.    Sağıyev Balaqardaş Əliəkbər oğlu (1907-20.1.1938*)
3629.    Salahov Əbdürrəhim (Kərbəlayı) Nəsir oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
3630.    Salahov Mövsüm Süleyman oğlu  (26.3.1938*, 48 yaş)
3631.    Salahov Pənah (Kərbəlayı) Abbas oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
3632.    Salahov Şirəli Salah oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3633.    Salahov Teymur Heydər oğlu (1896-4.7.1938*) – AK(b)P Laçın rayon komitəsinin keçmiş birinci katibi, Azərb. Meyvə-Tərəvəz Ticarəti Təşkilatının direktoru (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.424-425)
3634.    Salahov Yasiməli Hüseyn oğlu (1.9.1937*, 70 yaş)
3635.    Salahzadə (Seyid) Söhbət (Seyid) Abdulla oğlu (1877-6.3.1938*, 61 yaş)
3636.    Salamov Hüseynxan Şirəli oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
3637.    Salamov Mahmud bəy Zülfüqar bəy oğlu (8.11.1937*, 33 yaş)
3638.    Salamov Mövsüm bəy Zülfüqar bəy oğlu (8.11.1937*, 41 yaş)
3639.    Salamov Novruz (Oruc) Eyyub oğlu (26.8.1937*, 23 yaş)
3640.    Salamov Sadıq Məhəmmədismayıl oğlu (26.3.1938*, 51 yaş)
3641.    Salamzadə (Molla) Əbdül Həsən oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
3642.    Salamzadə Əbdüləziz Heydər oğlu (1907-12.10.1937*) — EA Az. F Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun doktorantı; Azərb-da ilk tarix elmləri namizədi (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.425)
3643.    Salayev Ağa Dadaş oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.426)
3644.    Salayev Ağamüslüm İbrahim oğlu (15.5.1938*, 39 yaş)
3645.    Salayev Gülməhəmməd Məhəmmədsalah oğlu (20.1.1938*, 45 yaş)
3646.    Salayev Salah İbrahim oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
3647.    Salayev Şıxəli Zərbəli oğlu (20.1.1938*, 46 yaş)
3648.    Salayev Şıxməhəmməd Şıxbala oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3649.    Salikov Mansur Sarabiyeviç (22.3.1938*, 38 yaş)
3650.    Salman (Mirzəağa) Talıb (Beydar) oğlu (30.7.1937*, 27 yaş)
3651.    Salmanov Ağa bəy Sücəddin bəy oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3652.    Salmanov Dadaş Nurət oğlu (29.11.1937*, 30 yaş)
3653.    Salmanov Əsgər bəy Fərhad bəy oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
3654.    Salmanov Xanlar Qəhrəman oğlu (28.9.1937*, 26 yaş)
3655.    Salmanov Mirkazım Salman oğlu (21.3.1938*, 42 yaş)
3656.    Salmanov Rza Ağa oğlu (1904-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.427)
3657.    Salmanov Saleh Süleyman oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3658.    Sanıılı (Sanıyev) Hacıkərim (Kərbəlayı) Hüseyn oğlu (1878-16.9.1937*) – şair və müəllim
3659.    Saniyev Kəbi Hacımurad oğlu (11.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.428)
3660.    Sarıyev Əkbər Şükür oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3661.    Sarıyev Xəlil Qubad oğlu (20.1.1938*, 27 yaş)
3662.    Sarıyev Rəhim Astan oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
3663.    Sarıyev Sarı bəy İmanəli oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
3664.    Sayatxanov Ağagül (Hacı) Eyvaz oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3665.    Saybalinski Bəylər bəy Hüseyn bəy oğlu (9.9.1937*, 50 yaş)
3666.    Sayılov (Molla) Əhməd Qaratqulu oğlu (9.9.1937*, 61 yaş)
3667.    Sayılov Heybət Məhəmməd oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
3668.    (Molla) Seyfulla Rövşən oğlu (1878-20.1.1938*)
3669.    Seyid Hüseyn — Sadıqzadə Seyid Hüseyn Mirkazım oğlu’na bax
3670.    Seyidbəyli Zülfüqar Abbas oğlu (1892-8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.432)
3671.    Seyidəliyev Bassan (?) Aslan oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3672.    Seyidəliyev Həsən (Hacı) Məhəmmədyar oğlu (29.11.1937*, 60 yaş)
3673.    Seyidəliyev Zülfüqar Əli oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
3674.    Seyidhəsənov (Molla) Mirsəttar ağa Seyidəli oğlu (1858-11.3.1938*, 80 yaş )
3675.    Seyidhəsənov Seyidmustafa Seyidhəsən oğlu (1.9.1937*, 65 yaş)
3676.    Seyidqiyasov (Molla) Məhəmməd (Seyid) Sədrəddin oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
3677.    Seyidməhəmmədov Seyidəhməd Seyidməti oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
3678.    Seyidməhəmmədov Seyidmahmud Seyidməhəmməd oğlu (26.8.1937*, 88 yaş)
3679.    Seyidov (Seyid) Həşim Əliəsgər oğlu (16.3.1938*, 64 yaş)
3680.    Seyidov Hətəm Salman oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3681.    Seyidov İsa Seyidəli oğlu (26.3.1938*, 32 yaş)
3682.    Seyidov (Molla) İsmayıl Nuru bəy oğlu (27.9.1937*, 72 yaş)
3683.    Seyidov Məhəmməd Əhməd oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
3684.    Seyidov Mirhəbib Mirməhəmməd oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3685.    Seyidov Mirhəşim Mirəli oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
3686.    Seyidov Mirqasım Mirəziz oğlu (18.3.1938*, 45 yaş)
3687.    Seyidov Ömər Nadir oğlu (26.3.1938*, 37 yaş)
3688.    Seyidov (Seyid) Sadıq (Seyid) Bayram oğlu (1893-9.3.1938*)
3689.    Seyidov Seyid Sadəddin oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
3690.    Seyidov (Məşədi) Seyidağa Əli oğlu (28.9.1937*, 80 yaş)
3691.    Seyidov Səlimxan Fərman oğlu (29.11.1937*, 40 yaş)
3692.    Seyidov Sultanəli Məhəmməd oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
3693.    Seyidzadə (Molla) Murad Hacı oğlu (9.9.1937*, 47 yaş)
3694.    Səbzəliyev Hətəm Əli oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3695.    Səbzəliyev Səbzəli Heybət oğlu (29.11.1937*, 44 yaş)
3696.    Sədirzadə Əliəkbər Əhməd oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
3697.    Sədiyev Məhəmməd Həmid oğlu (3.8.1937*, 20 yaş)
3698.    Sədrəddinov Cəbiş bəy Həmid bəy oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3699.    (Məşədi) Səfər Baxşəli oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
3700.    Səfərbəyov Əliabbas bəy Nəsrulla bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3701.    Səfərəlibəyov Heydər bəy Mehdiqulu bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
3702.    Səfərəlibəyov Şirin bəy Hüseyn bəy oğlu (14.1.1938*, 49 yaş)
3703.    Səfərəliyev Ağalar Fərzəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3704.    Səfərəliyev Əbil Şükür oğlu (21.3.1938*, 70 yaş)
3705.    Səfərəliyev Həbib Zərbəli oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3706.    Səfərəliyev Süleyman Sərdar oğlu (1870-6.3.1938*, 68 yaş)
3707.    Səfərəliyev Mirəsəd Əbdülcəfər oğlu (14.1.1938*, 42 yaş)
3708.    Səfərəliyev Şahbaz Rüstəm oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3709.    Səfərov Ağalar Qasımxan oğlu (16.3.1938*, 44 yaş)
3710.    Səfərov (Kərbəlayı) Ağaverdi Əli oğlu (1.9.1937*, 45 yaş)
3711.    Səfərov Behbud Qaraş oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3712.    Səfərov Bəhrəm Babalı oğlu (16.11.1937*, 53 yaş)
3713.    Səfərov Çingiz Qəhrəman oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
3714.    Səfərov Əvəz Namaz oğlu (8.11.1937*, 61 yaş)
3715.    Səfərov Əziz Baba oğlu (29.11.1937*, 39 yaş)
3716.    Səfərov Həsən Qulam oğlu (1898-1937*)– Azərb. K(b)P MK kənd təsərrüfatı şöbəsinin müdiri (həbsi: 28.8.1936) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.420)
3717.    Səfərov Hüseynqulu İmanqulu oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3718.    Səfərov İsmayıl Hənifə oğlu (27.9.1937*, 39 yaş)
3719.    Səfərov Mahmud Qaraş oğlu (18.3.1938*, 65 yaş)
3720.    Səfərov (?) Mehdi Fərzəli oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3721.    Səfərov Məhəmməd (Hacı) Baxşəli oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
3722.    Səfərov Məhəmməd Səlim oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3723.    Səfərov (Molla) Mövsüm Səfərəli oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
3724.    Səfərov Murad Əli oğlu (28.9.1937*, 53 yaş)
3725.    Səfərov Nəcəf (Hacı) Əliəsgər oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3726.    Səfərov Nuhbala (Hacı) Almurad oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
3727.    Səfərov Səfər Gülmirzə oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
3728.    Səfərov (Molla) Səfər Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 64 yaş)
3729.    Səfərov Surxay bəy Muxtar bəy oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
3730.    Səfərov (?) Vəli Fərzəli oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
3731.    Səfərov Yusif Səfərəli oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3732.    Səfiyev Bəhmən Əli oğlu (14.10.1937*)
3733.    Səfiyev Əhməd Səfərəli oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.437)
3734.    Səfiyev Əziz çələbi Əziz çələbi (?) oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
3735.    Səfiyev Pənah Niftəli oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
3736.    Səhərli Mirabutalıb Əli oğlu (6.1.1938*)
3737.    Səlim İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
3738.    Səlimbəyov Ağa bəy Cabbar bəy oğlu (6.1.1938*)
3739.    Səlimxanov Nəriman Əhməd oğlu (1902-15.11.1937) – Dövlət Plan Komitəsinin mühəndisi (27.7.1937)
3740.    Səlimov (Kərbəlayı) Abdulkərim Şirin oğlu (29.8.1937*, 71 yaş)
3741.    Səlimov Ağakişi (Hacı) Həmid oğlu (16.9.1937*, 66 yaş)
3742.    Səlimov (Hacı) Cəfər Məhəmmədsəlim oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
3743.    Səlimov Əli İbrahimxəlil oğlu (26.3.1938*, 35 yaş)
3744.    Səlimov Əliəkbər (Molla) Əliheydər oğlu (1.9.1937*, 29 yaş)
3745.    Səlimov Əliqardaş Əsəd oğlu (27.7.1937*, 65 yaş)
3746.    Səlimov Əsgər Məhəmmədsəlim oğlu (11.3.1938*, 57 yaş)
3747.    Səlimov Hacıbala Məhəmməd oğlu (14.1.1938*, 69 yaş)
3748.    Səlimov İmamverdi Əsəd oğlu (27.7.1937*, 52 yaş)
3749.    Səlimov Qaxi (?) Lətif oğlu (9.9.1937*, 20 yaş)
3750.    Səlimov Məhəmmədəli Əhməd oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
3751.    Səlimov Məhəmmədəli Hacıbaba oğlu (9.9.1937*, 56 yaş)
3752.    Səlimov Məşədi (Mirzə) Əsgər oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
3753.    Səlimov Rəsul Məhəmməd oğlu (29.8.1937*, 47 yaş)
3754.    Səlimov (Məşədi) Rza Əsgər oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
3755.    Səlimov Sərxan Səlimxan oğlu (16.9.1937*, 52 yaş)
3756.    Səlimov Şahbaz Cavad oğlu (29.3.1938*, 28 yaş)
3757.    Səlimzadə (Molla) Qivam Abdulla oğlu (14.1.1938*, 64 yaş)
3758.    Səməd (Yüzbaşı) Allahverdi oğlu (21.9.1937*, 70 yaş)
3759.    Səməd Pircan oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3760.    Səmədov Ağabala Xələf oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3761.    Səmədov Ağamoğlan Balaoğlan oğlu (22.3.1938*, 46 yaş)
3762.    Səmədov Ataxan Əzim oğlu (21.3.1938*, 36 yaş)
3763.    Səmədov Azay bəy – Qəhrəmanbəyov Azay bəy Abbasəli bəy oğlu’na bax
3764.    Səmədov Eldar (Hacı) Səfərəli oğlu (27.11.1937*, 50 yaş)
3765.    Səmədov Hümbət Rüstəm oğlu (29.10.1937*, 29 yaş)
3766.    Səmədov Xalıq Məhəmmədzahir oğlu (20.8.1937*, 41 yaş)
3767.    Səmədov (Molla) Qəhrəman Osman oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3768.    Səmədov Qulam Həsən oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3769.    Səmədov (Kərbəlayı) Rza Əlimusa oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3770.    Səmədulla Dadaş oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
3771.    Sərdarov Habil İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 32 yaş)
3772.    Sərdarov Fətiş Hüseyn oğlu (16.3.1938*, 48 yaş)
3773.    Sərdarov Vəliqulu Allahverdi oğlu (16.3.1938*, 31 yaş)
3774.    (Məşədi) Sərxan Hümbət oğlu (29.10.1937*, 62 yaş)
3775.    Sərkərov Şaban Sərkər oğlu (27.9.1937*, 45 yaş)
3776.    Səttarov Hacı Abdulla oğlu (6.1.1938*)
3777.    Səttarov (Məşədi) Həsən Səttar oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3778.    Sısoyev Fyodor Matveyeviç (8.11.1937*, 47 yaş)
3779.    Sofiyev Hacıibrahim Məhəmməd oğlu (9.9.1937*, 49 yaş)
3780.    Sofiyev Zeynalabdin (Hacı) Abbas oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
3781.    Söhbətov Şirinbala Abbas oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3782.    Söhbətov Zinhar Ağayar oğlu (20.1.1938*, 40 yaş)
3783.    Sultan Ramazan oğlu (21.9.1937*, 28 yaş)
3784.    Sultanbəyov Əli bəy (Hacı) Mürsəl bəy oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
3785.    Sultanbəyov Hacıməhəmməd bəy (6.3.1938*, 55 yaş)
3786.    Sultanbəyov Hadı bəy İrza bəy oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
3787.    Sultanbəyov Murad bəy Məhəmməd bəy oğlu (15.5.1938*, 35 yaş)
3788.    Sultanov Abbas [bəy] Ağalar bəy oğlu (1896-9.1.1938*)
3789.    Sultanov Adil ağa Həsən ağa oğlu (20.1.1938*, 52 yaş)
3790.    Sultanov Ağacan Mirzəcan oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
3791.    Sultanov Allahyar İsgəndər oğlu (1894-20.1.1938*)
3792.    Sultanov Baxış Mirzəkişi oğlu (18.3.1938*, 43 yaş)
3793.    Sultanov Balakişi Balaoğlan oğlu (1887-20.1.1938*)
3794.    Sultanov Böyükağa Sübhan bəy oğlu (9.3.1938*, 55 yaş)
3795.    Sultanov Əli Sultan oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.449)
3796.    Sultanov Əliməhəmməd Heybətqulu oğlu (29.10.1937*, 55 yaş)
3797.    Sultanov Əlisəftər Sultan oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
3798.    Sultanov Əsgər Cabbar oğlu (1897-3.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.448-449)
3799.    Sultanov Fərhad Sadıq oğlu (11.3.1938*, 64 yaş)
3800.    Sultanov Həmid Həsən oğlu (1889-21.1.1938*) – Azərb. SSR xalq kommunal təsərrüfat komissarı
3801.    Sultanov Həmid bəy Rüstəm bəy oğlu (16.9.1937*, 75 yaş)
3802.    Sultanov Hidayət Sultan oğlu (16.9.1937*, 53 yaş)
3803.    Sultanov İbrahim Salman oğlu (28.9.1937*, 25 yaş)
3804.    Sultanov Kərim bəy Bəyalı oğlu (14.1.1938*, 48 yaş)
3805.    Sultanov Kərim bəy Əli bəy oğlu (6.3.1938*, 43 yaş)
3806.    Sultanov Qəzənfər (Hacı) Zeynal oğlu (27.7.1937*, 40 yaş)
3807.    Sultanov Qulam Həmid oğlu (1900-3.1.1938*) – direktor UKF’a (arvadı Şahtaxtinskaya Adilə İsa [Sultan] qızına 5 il iş kəsilib; bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.463)
3808.    Sultanov Mehdi bəy Eynalı bəy oğlu (27.7.1937*, 57 yaş)
3809.    Sultanov Məcid Ağaşərif oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
3810.    Sultanov Mərdan bəy Babaxan bəy oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
3811.    Sultanov Mövlud Heybət oğlu (22.3.1937*, 26 yaş)
3812.    Sultanov Nadirbəy ağa (Məşədi) Müseyib ağa oğlu (1.3.1938*, 53 yaş)
3813.    Sultanov Nəsib Məhəmmədhəsən oğlu (8.11.1937*, 37 yaş)
3814.    Sultanov Nəsrulla bəy Sultan bəy oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
3815.    Sultanov Salman Əliəkbər oğlu (26.8.1937*, 45 yaş)
3816.    Sultanov Sultan Teymur oğlu (1905-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.453)
3817.    Sultanov (Məşədi) Talıb bəy Rüstəm bəy oğlu (29.10.1937*, 75 yaş)
3818.    Sultanov Yaqubəli Yaqub oğlu (20.1.1938*, 39 yaş)
3819.    Sultanov Yunis (Molla) Azay oğlu (22.3.1938*, 40 yaş)
3820.    Sultanov Zülfüqar bəy Süleyman bəy oğlu (29.8.1937*, 37 yaş)
3821.    Sultanova Ayna Mahmud qızı (1895-4.7.1938*) (Qəzənfər Musabəyovun bacısı, Həmid Sultanovun arvadı) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.444-446)
3822.    Sücəddinov İqdır Ağəddin oğlu (9.9.1937*, 24 yaş)
3823.    Süleyman Kərbəlayı Hacı oğlu (29.3.1938*, 42 yaş)
3824.    Süleymanov Ağalar İrzaqulu oğlu (1883-9.3.1938*)
3825.    Süleymanov Alı Xası oğlu (28.9.1937*, 32 yaş)
3826.    Süleymanov Bünyad Vəli oğlu (26.8.1937*, 35 yaş)
3827.    Süleymanov Çıraq Məstan oğlu (16.3.1938*, 35 yaş)
3828.    Süleymanov Əliəsgər Nəbi oğlu (8.11.1937*, 57 yaş)
3829.    Süleymanov Əziz Səfər oğlu (26.3.1938*, 69 yaş)
3830.    Süleymanov Hacı Hacıbala oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
3831.    Süleymanov Hacı Sadıq oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
3832.    Süleymanov Həmzə Güləli oğlu (16.9.1937*, 72 yaş)
3833.    Süleymanov Hüseyn Mürsəl oğlu (Aşıq Hüseyn) (3.8.1937*, 45 yaş)
3834.    Süleymanov Mahmud Hacı oğlu (20.1.1938*, 33 yaş)
3835.    Süleymanov (Məşədi) Məhəmməd Əliqurban oğlu (9.9.1937*, 78 yaş)
3836.    Süleymanov Məhəmməd Yusif oğlu (1898-11.3.1938*)
3837.    Süleymanov Məhəmməd Rəhim oğlu (27.11.1937*, 33 yaş)
3838.    Süleymanov Mənsur Qayıb oğlu (1897-9.3.1938*)
3839.    Süleymanov Məstan Astan oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3840.    Süleymanov Mirbaba Həsən oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
3841.    Süleymanov Nəbi İbrahim oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3842.    Süleymanov Sərdar Süleyman oğlu (1.9.1937*, 67 yaş)
3843.    Süleymanov Süleyman Alxaz oğlu (22.3.1938*, 33 yaş)
3844.    Süleymanov Süleyman Pirməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3845.    Süleymanov Şahmar Qəhrəman oğlu (28.9.1937*, 27 yaş)
3846.    Süleymanov Şahmar Süleyman oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
3847.    Süleymanov Şalbuz Mehdi oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3848.    Süleymanov Zəki əfəndi Güllü oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
3849.    Şaban Murtuz oğlu (29.10.1937*, 40 yaş)
3850.    Şabanov Ağakişi Nuru oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
3851.    Şabanov Əbdürrəhman Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 57 yaş)
3852.    Şabanov Gülhəsən Mirzəhəsən oğlu (29.10.1937*, 63 yaş)
3853.    Şabanov Hacı Novruz oğlu (1.9.1937*, 66 yaş)
3854.    Şabanov Rza Həqqi (1895-?) – mühəndis
3855.    Şahbaba Kulatışxan (?) oğlu (22.3.1938*, 28 yaş)
3856.    Şahbazi Tağı Abbas oğlu (1889-3.1.1938*) – Yazıçılar Cəmiyyətinin keçmiş sədri, Fiziologiya İnstitutunun assistenti (həbsi: 11.7.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.459)
3857.    Şahbazov Ağadədə Xeyrulla oğlu (27.7.1937*, 33 yaş)
3858.    Şahbazov Bəhrəm Qulu oğlu (1.9.1937*, 24 yaş)
3859.    Şahbazov Mehdi Haqverdi oğlu (14.1.1938*, 35 yaş)
3860.    Şahbazov (Molla) Muxtar Mirzə oğlu (21.3.1938*, 45 yaş)
3861.    Şahbazov Müseyib Alim oğlu (3.1.1938) – Azərb. SSR xalq maarif komissarı
3862.    Şahbazov Səhrəng Əmrah oğlu (21.3.1938*, 26 yaş)
3863.    Şahdələn (?) Rəhim oğlu (9.9.1937*, 68 yaş)
3864.    Şahhüseyn Heydər İman oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3865.    Şahmalıyev Kamil Şahmalı oğlu (1.3.1938*, 60 yaş)
3866.    Şahmirov Baba Şahmir oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
3867.    Şahmirov İslam Hacıməhəmməd oğlu (9.9.1937*, 75 yaş)
3868.    Şahmuradov Əhliman Murad oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
3869.    Şahmuradov Şahməhəmməd Xaspolad oğlu (14.1.1938*, 25 yaş)
3870.    Şahnəzərov Salman Muradxan oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3871.    Şahnəzərov Şahnəzər Ağarəhim oğlu (16.11.1937*, 68 yaş)
3872.    Şahnəzərov Şamil Abbas oğlu (30.7.1937*, 19 yaş)
3873.    Şahsuvarov Nurməhəmməd Adilxan oğlu – 9.2.1940-da 5 il sürgün olunub (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.462)
3874.    Şahtaxtinski Ataulla Baxşəli oğlu (1904-10.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.464-465)
3875.    Şahtaxtinski Nəcəf Əbülfət oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
3876.    Şahverdiyev Əlibəndə Ağaverdi oğlu (20.11.1937*, 49 yaş)
3877.    Şahverdiyev Hüseyn Ağa oğlu (16.9.1937*, 46 yaş)
3878.    Şahverdiyev Hüseynəli Şahbaz oğlu (1902-20.1.1938*)
3879.    Şahverdiyev İsa bəy Səfərəli bəy oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3880.    Şahverdiyev İsabala Xudabaxış oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
3881.    Şahverdiyev Qafar İmamqulu oğlu (20.11.1937*, 45 yaş)
3882.    Şahverdiyev (Molla) Lətif Süleyman oğlu (9.9.1937*, 67 yaş)
3883.    Şakir (Şəkər?) Əlihəsən oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
3884.    Şamçızadə Əli Razi Yəhya oğlu (1886-8.1.1938*)
3885.    Şamxalov (Çopur) Məhəmməd Əhməd oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
3886.    Şamxalov Şamil Hüseyn oğlu (16.9.1937*, 63 yaş)
3887.    Şamxorski Firidun bəy Mehdi bəy oğlu (25.8.1938*, 43 yaş)
3888.    Şamilov Familağa Hacıbala oğlu (26.6.1938*, 35 yaş)
3889.    Şamilov/Hüseynbəyov Mehdi bəy Şamil bəy oğlu (18.3.1938*, 56 yaş))
3890.    Şammədov Şamməd Məhəmməd oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
3891.    Şammədov Şamməd Məhəmmədcan oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
3892.    Şapiro Abram Davidoviç (12.10.1937*)
3893.    Şaşıqzadə Ülvi Rəcəb Molla oğlu (1901-2.1.1938*) – artist (həbsi: 16.9.1937)
3894.    Şeydabəyov Cəlil bəy Cəbrayıl bəy oğlu (16.11.1937*, 27 yaş)
3895.    Şeydayev Ağasəf Müseyib oğlu (14.1.1938*, 29 yaş)
3896.    Şeyxəli Adıgözəl oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
3897.    Şeyxov (Məşədi) Tağı (Kərbəlayı) Əsgər oğlu (18.3.1938*, 37 yaş)
3898.    Şeyxzadə Əhməd əfəndi Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 32 yaş)
3899.    Şeyxzadə (Molla) Mustafa Məhəmməd oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
3900.    Şəfiyev (Molla) Ağa Əsgər oğlu (16.11.1937*, 62 yaş)
3901.    Şəfiyev Cümə Hacı oğlu (26.3.1938*, 64 yaş)
3902.    Şəfiyev Əli Şəfi oğlu (16.11.1937*, 38 yaş)
3903.    Şəfiyev (Məşədi) Mahmud Şəfi oğlu (8.11.1937*, 66 yaş)
3904.    Şəfiyev (Məşədi) Novruz (Məşədi) Hacı oğlu (21.3.1938*, 73 yaş)
3905.    Şəfiyev Teymur bəy Cabbar bəy oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
3906.    Şəkərəliyev Cəbrayıl Şəkərəli (Baba) oğlu (26.8.1937*, 27 yaş)
3907.    Şəkixanov Həmid ağa Əbdürrəhman ağa oğlu (1886-11.3.1938*)
3908.    Şəkilinski Əsgər İsmayıl oğlu (29.10.1937*, 65 yaş)
3909.    Şəmmədov İsgəndər Şəmməd oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
3910.    Şəmmədov Yusif Qəhrəman oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
3911.    Şəmsəddinov Şeyxməhəmməd İsrafil oğlu (27.9.1937*, 56 yaş)
3912.    Şəmsəddinski Musa – Azərb. MİK katibi
3913.    Şəmsiyev İbad Şəmsi oğlu (20.11.1937*, 70 yaş)
3914.    Şəmşad Həbib oğlu (29.3.1938*, 49 yaş)
3915.    Şərifov Abdulla Məhəmməd oğlu (1893-4.7.1938*) — EA Az. F Tarix, Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi işçisi, APİ-nin dil ədəbiyyat kafedrasının müdiri; 22 dərsliyin müəllifi
3916.    Şərifov Camal Cəfər oğlu (16.9.1937*, 44 yaş)
3917.    Şərifov Eyyub ağa Şərif ağa oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
3918.    Şərifov Əliəsgər Zülfüqar oğlu (16.9.1937*, 45 yaş)
3919.    Şərifov Əli İsmayıl oğlu (1902-4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.362)
3920.    Şərifov Xəlil Şərif oğlu (1.9.1937*, 61 yaş)
3921.    Şərifov Nəcəf Heydər oğlu (4.1.1938*)
3922.    Şərifov Şərif (Hacı) Mehdi oğlu  (26.3.1938*, 60 yaş)
3923.    Şərifzadə Abbas Mirzə Rəsul oğlu (1891-16.11.1938*) – artist (həbsi: 3.12.1937)
3924.    Şıxcamalov Mahal Hacımet oğlu (27.9.1937*, 80 yaş)
3925.    Şıxəliyev Həsən Muxtar oğlu (23.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.468)
3926.    Şıxəliyev Qafur Abbasəli oğlu (16.11.1937*, 42 yaş)
3927.    Şıxəliyev Şıxəli Dövlət oğlu (27.7.1937*, 31 yaş)
3928.    Şıxəlizadə (Molla) Yusup Məhəmmədsaat oğlu (9.9.1937*, 40 yaş)
3929.    Şıxıyev Namaz Allahverdi oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
3930.    Şıxlinski Şərif Abdulla oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
3931.    Şıxməhəmmədbəyov Şirin bəy Nəzir bəy oğlu (8.11.1937*, 65 yaş)
3932.    Şıxseyidov Mirzə Seyid oğlu (1905-6.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.222-223)
3933.    Şıxzadə Zeynal Baba oğlu (16.9.1937*, 51 yaş)
3934.    Şikarov Ağa Abbasəli oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
3935.    Şirəlibəyov Məhəmməd bəy Səlim bəy oğlu (26.3.1938*, 43 yaş)
3936.    Şirəlibəyov (Məşədi) Mənsur bəy Səlim bəy oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
3937.    Şirəlibəyov Səməd bəy Abış bəy oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3938.    Şirəli(bəy)ov Səməd (Hacı) Şirəli oğlu (18.3.1938*, 55 yaş)
3939.    Şirəlibəyov Şirəli bəy Səlim bəy oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
3940.    Şirəliyev Balabəy Bəylər oğlu (30.7.1937*, 22 yaş)
3941.    Şirəliyev Qasım Əli oğlu (21.3.1938*, 49 yaş)
3942.    Şirəliyev Mikayıl Alı oğlu (29.10.1937*, 27 yaş)
3943.    Şirəliyev Səməd (Hacı) Şirəli oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
3944.    Şirin Əli oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
3945.    Şirinbəyov Sərdar bəy İmran bəy oğlu (18.3.1938*, 42 yaş)
3946.    Şirinov Azad bəy Cavad bəy oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
3947.    Şirinov Bəylər Vəlikişi oğlu (29.10.1937*, 37 yaş)
3948.    Şirinov Böyükkişi Balakişi oğlu (16.9.1937*, 30 yaş)
3949.    Şirinov Cəbrayıl Şirin oğlu (29.3.1938*, 58 yaş)
3950.    Şirinov Cəlil Qulu oğlu (16.11.1937*, 70 yaş)
3951.    Şirinov Əhli Nuru oğlu (1906-20.1.1938*)
3952.    Şirinov Əhməd Rəcəb oğlu (1.9.1937*, 73 yaş)
3953.    Şirinov İldırım (Məşədi) Kazım oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
3954.    Şirinov İsmayıl İmamverdi oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
3955.    Şirinov (Məşədi) Məlik Balaoğlan oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
3956.    Şirinov Sadıq Abdulsalam oğlu (9.9.1937*, 46 yaş)
3957.    Şirinov Şamil Şirin oğlu (21.9.1937*, 72 yaş)
3958.    Şirinov Şirin bəy Hacı ağa oğlu (26.3.1938*, 45 yaş)
3959.    Şirinov (Məşədi) Şirin Usub oğlu (16.11.1937*, 47 yaş)
3960.    Şirinov Tərlan bəy Kamran bəy oğlu (26.8.1937*, 54 yaş)
3961.    Şirməhəmmədov Sadıq (30.7.1937*, 53 yaş)
3962.    Şirvanski Sultan Həmidxan oğlu (9.9.1937*, 36 yaş)
3963.    Şövkətov Əliheydər İsa oğlu (9.9.1937*, 80 yaş)
3964.    Şükürbəyli Məhəmməd Əli oğlu (8.1.1938*)
3965.    Şükürov Balay Gülməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
3966.    Şükürov (Kərbəlayı) Həbib Allahverdi oğlu (21.3.1938*, 57 yaş)
3967.    Şükürov Rəhim Şükür oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
3968.    Tağarov (?) (Məşədi) Müseyib Rza oğlu (18.3.1938*, 60 yaş)
3969.    Tağı Nağı oğlu (20.1.1938*, 65 yaş)
3970.    Tağıbəyov Məhəmməd ağa Tağı bəy oğlu (18.3.1938*, 61 yaş)
3971.    Tağıverdiyev (Məşədi) Bəxtiyar Hüseyn oğlu (22.3.1938*, 55 yaş)
3972.    Tağıyev Adil Qəmbər oğlu (9.3.1938*, 46 yaş)
3973.    Tağıyev Adil Nağı oğlu (26.3.1938*, 26 yaş)
3974.    Tağıyev Ağaqulu Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 55 yaş)
3975.    Tağıyev Ağamir (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (21.3.1938*, 49 yaş)
3976.    Tağıyev Əbülfəz İsa bəy oğlu (20.11.1937*, 27 yaş)
3977.    Tağıyev Əlif Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 50 yaş)
3978.    Tağıyev Əsəd (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (21.3.1938*, 58 yaş)
3979.    Tağıyev İbrahim Tağı oğlu (1894-13.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.475)
3980.    Tağıyev İsmayıl Əhməd (Heydər?) oğlu (1897-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.473)
3981.    Tağıyev Kamal Əsgər oğlu (15.5.1938*, 51 yaş)
3982.    Tağıyev (Məşədi) Kərim Tağı oğlu (16.11.1937*, 56 yaş)
3983.    Tağıyev Məlikməhəmməd Məlik oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
3984.    Tağıyev Mirxalıq Mirqasım oğlu (11.3.1938*, 47 yaş)
3985.    Tağıyev Nağı Əli oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
3986.    Tağıyev Ramazan Şirəli oğlu (22.3.1938*, 30 yaş)
3987.    Tağıyev Rəhim bəy Mürsəl bəy oğlu (29.8.1937*, 54 yaş)
3988.    Tağıyev Rəşid Ağası oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
3989.    Tağıyev Rəzzaq Məhəmməd oğlu (29.3.1938*, 27 yaş)
3990.    Tağıyev Rüstəm Ağalar oğlu (16.11.1937*, 30 yaş)
3991.    Tağıyev Sadıq (Məşədi) Əlinağı oğlu (9.3.1938*, 40 yaş)
3992.    Tağıyev (Molla) Salah Əbdüləzim oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
3993.    Tağıyev Seyidağa (Seyid) Rəhim oğlu (26.8.1937*, 70 yaş)
3994.    Tağıyev Seyidmirzə Seyidsöyün oğlu (21.3.1938*, 39 yaş)
3995.    Tağıyev Tağı Nağı oğlu (16.9.1937*, 36 yaş)
3996.    Tağıyev (Seyid) Usub (Məşədi) (Seyid) Rəhim oğlu (21.3.1938*, 59 yaş)
3997.    Tağıyev (Ağa)Zeynal Sadıq oğlu (1893-28.12.1939)
3998.    Tağızadə Abdulla Məhəmməd oğlu (1897-3.1.1938*) – EA AzF elmi işçisi, APİ-nin dilçilik kafedrasının müdiri
3999.    Tağızadə (Məşədi) İlyas Abbas oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
4000.    Tağızadə Qafar Əsəd oğlu (1902-9.1.1938*)
4001.    Tağızadə Mirzə Hüseynqulu oğlu (20.11.1937*, 73 yaş)
4002.    Tahirov Adıgözəl Qəni oğlu (2.3.1938*, 41 yaş)
4003.    Tahirov Aman Əmirəli oğlu (30.7.1937*, 30 yaş)
4004.    Tahirov Baba Tahir oğlu (16.9.1937*, 68 yaş)
4005.    Tahirov (Molla) Əli (Molla) Əhmədəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
4006.    Tahirov Əli Həmzə oğlu (16.9.1937*, 35 yaş)
4007.    Tahirov Heydər Məhəmmədnağı oğlu (1892-19.10.1938*)
4008.    Tahirov (Məhəmmədov) (Molla) Mahmud Məhəmmədəli oğlu (16.9.1937*, 65 yaş)
4009.    Tahirov Mehdi Nəzir oğlu (14.1.1938*, 54 yaş)
4010.    Tahirov Mirzə Tarverdi oğlu (26.3.1938*, 65 yaş)
4011.    Tahirov Süleyman (Molla) Həmzə oğlu (18.3.1938*, 62 yaş)
4012.    Tahirov Yusif Paşa oğlu (1893-8.1.1938*) – Gəncədəki Azərb.KTİ-nun keçmiş direktoru, Azərb. SSR Xalq Torpaq Komissarlığı plan şöbəsi rəisinin müavini  (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.480)
4013.    Talıblı Böyükağa Mirqasım oğlu (1897-13.10.1937*) – Azərb. SSR Xalq Torpaq Komissarlığının əməkdaşı, Yazıçılar İttifaqının, Azərbaycan MİK-nın, Bakı Sovetinin üzvü (həbsi: 9.1.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.479)
4014.    Talıbov Məhəmmədəli Əli (Malik) oğlu (29.3.1938*, 59 yaş)
4015.    Talıbov Məhərrəm Cəlil oğlu (18.3.1938*, 27 yaş)
4016.    Talıbov (Kərbəlayı) Vəliqulu Paşa oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
4017.    Talıbzadə Murtuş Heydər oğlu (1902-9.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.481)
4018.    Talışxanov Cavad Əbdül oğlu (14.1.1938*, 67 yaş)
4019.    Talışxanov Sərxan bəy Əhməd bəy oğlu (20.11.1937*, 60 yaş)
4020.    Talışinski Fətəli Mövsüm xan oğlu (20.11.1937*, 26 yaş)
4021.    Tamrazov/Bağırov Cahangir Bağır oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
4022.    Tamrazov Əmrah Cuma oğlu (9.9.1937*, 25 yaş)
4023.    Tamrazov Məşədi Məhəmməd oğlu (21.3.1938*, 59 yaş)
4024.    Tanrıverdiyev Qafar Tağı oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
4025.    Tapdıqov Həsən Sadıq oğlu (6.3.1938*, 59 yaş)
4026.    Taralov (Xəlilov) Qurbanmaqoma Ramazan oğlu (29.10.1937*, 77 yaş)
4027.    Tarıverdiyev Balaoğlan Etibar oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
4028.    Tarıverdiyev Hacı Zülfüqar oğlu (1900-9.10.1938*)
4029.    Tarıverdiyev Müseyib Əliəkbər oğlu (26.3.1938*, 50 yaş)
4030.    Teymurov Məhəmmədşah Nurməhəmməd oğlu (29.10.1937*, 45 yaş)
4031.    Teyyubzadə (Teyyubov) Camal Teyyub oğlu (27.7.1937*, 24 yaş)
4032.    Təhməzov Əlibaba Şahmədət oğlu (16.9.1937*, 67 yaş)
4033.    Təhməzov (Hacı) Musa (Hacı) Məhəmməd oğlu (27.9.1937*, 65 yaş)
4034.    Təkinski Məhəmməd xan (22.3.1938*, 58 yaş)
4035.    Təmbiyev Dövlət Təmbət oğlu (16.9.1937*, 54 yaş)
4036.    Tərxan Sərxan oğlu (14.1.1938*, 46 yaş)
4037.    Tixomirov Boris Nikolayeviç (1898-14.10.1937*) – Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru, ADU-nun tarix fakültəsinin dekanı, professor
4038.    Tomarov Qaraxan Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
4039.    Tomtiyev (?) Hacı Hüseyn oğlu (29.3.1938*, 34 yaş)
4040.    Tomtiyev (?) Şəmistan Süleyman oğlu (29.3.1938*, 44 yaş)
4041.    Torqəliyev (?) Həbib Bayram oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
4042.    *Triniç Əhməd Bədi – Azərnəşrin direktoru (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.312)
4043.    Turabxanov Əhməd Turabxan oğlu (9.3.1938*, 50 yaş)
4044.    Umudəliyev Adil Ağalar oğlu (16.11.1937*, 60 yaş)
4045.    Umudəliyev Hüseyn Nəzərəli oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
4046.    Umudov Eyvazəli Bayram oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
4047.    Usubov Əzim Səfər oğlu (21.3.1938*, 65 yaş)
4048.    Umudov Müseyib Hacıəli oğlu (20.1.1938*, 55 yaş)
4049.    Umuxanov Cəngi Camal yüzbaşı oğlu (9.9.1937*, 33 yaş)
4050.    Usubov Abdal Usub oğlu (6.1.1938*)
4051.    Usubov Ağalar (Kərbəlayı) Allahqulu oğlu (14.1.1938*, 77 yaş)
4052.    Usubov Baxış Əli oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
4053.    Usubov (Məşədi) Bayraməli Usub oğlu (1875-9.3.1938*)
4054.    Usubov Əşrəf Əhməd oğlu (20.1.1938*, 32 yaş)
4055.    Usubov Gülmalı Ömər oğlu (21.3.1938*, 52 yaş)
4056.    Usubov Həbibulla Lətif oğlu (9.9.1937*, 42 yaş)
4057.    Usubov/Revazov Məhəmməd Nəsib oğlu (26.3.1938*, 51 yaş)
4058.    Usubov Səttar Mövsüməli oğlu (16.11.1937*, 25 yaş)
4059.    Usubov Usub Ocaqqulu oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
4060.    Usubov Zeynal Usub oğlu (26.3.1938*, 69 yaş)
4061.    Usubov Zəkəriyyə Yunis oğlu (9.9.1937*, 79 yaş)
4062.    (Molla) Üzeyir Rza əfəndi oğlu (21.9.1937*, 50 yaş)
4063.    Üzeyirov Babaxan Murad oğlu (20.1.1938*, 28 yaş)
4064.    (Molla) Vahab (Molla) İmanqulu oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
4065.    Vahabov (Şulumxanov) (Kərbəlayı) Əsəd Rəsul oğlu (16.11.1937*, 67 yaş)
4066.    Vahabov Hüseyn İbad oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
4067.    Vahabov Məhəmməd (Hacı) Rəsul oğlu (20.11.1937*, 36 yaş)
4068.    Vahabov (?) Nurulla Əli oğlu (26.3.1938*, 54 yaş)
4069.    Vahabov Səbzəli Niftalı oğlu (29.8.1937*, 60 yaş)
4070.    Vahidov (Məşədi) İman Nəcəf oğlu (1902-20.1.1938*)
4071.    (Molla) Vatsi (?) (Hacı) Ömər oğlu (21.10.1937*, 65 yaş)
4072.    Verdiyev Ağakişi Kamil oğlu (20.8.1937*, 25 yaş)
4073.    Verdiyev Balakişi Xankişi oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
4074.    Verdiyev Əsəd Tağı oğlu (3.1.1938*)
4075.    Verdiyev Hüseyn Abbas oğlu (16.11.1937*, 37 yaş)
4076.    Verdiyev Nurməhəmməd Canməhəmməd oğlu (16.11.1937*, 36 yaş)
4077.    Veyisov Əsgər Qara oğlu (26.8.1937*, 27 yaş)
4078.    Vəkilov Həsən İsmayıl oğlu (26.8.1937*, 41 yaş)
4079.    Vəkilov Qalib bəy İbrahim ağa oğlu (16.11.1937*, 49 yaş)
4080.    Vəkilov Qasım Əyyub oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
4081.    (Məşədi) Vəli Kərim oğlu  (26.3.1938*, 56 yaş)
4082.    Vəli Musa oğlu (29.3.1938*, 48 yaş)
4083.    Vəli Mustafa oğlu (20.1.1938*, 50 yaş)
4084.    Vəlibəyov Allahverdi Baxşəli oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
4085.    Vəlibəyov Bahadır Qasım oğlu (1894-17.2.1940) – respublika prokuroru (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.488)
4086.    Vəlibəyov Camal bəy Həmid bəy oğlu (29.11.1937*, 54 yaş)
4087.    Vəlibəyov Cümşüd bəy Əhməd bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
4088.    Vəlibəyov İbrahim Mürsəl oğlu (16.11.1937*, 45 yaş)
4089.    Vəlibəyov Rəşid Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 32 yaş)
4090.    Vəlibəyov (Hacı) Vəli bəy Hacı bəy oğlu (29.3.1938*, 70 yaş)
4091.    Vəliməhəmmədov Əliş Allahverdi oğlu  (21.3.1938*, 65 yaş)
4092.    Vəliyev Ağahüseyn Qara oğlu (18.3.1938*, 40 yaş)
4093.    Vəliyev Bala bəy Şirin bəy oğlu (6.3.1938*, 38 yaş)
4094.    Vəliyev (Hacı) Balaoğlan Vəlibəy oğlu (16.9.1937*, 80 yaş)
4095.    Vəliyev Əliəsgər Nəcəf oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
4096.    Vəliyev (Molla) Əli (Molla) Qurbanəli oğlu (1.9.1937*, 55 yaş)
4097.    Vəliyev/Məhəmmədrzayev (Molla) Əli Vəlibəy oğlu (18.3.1938*, 59 yaş)
4098.    Vəliyev Əliməhəmməd Səfiyar oğlu (18.3.1938*, 50 yaş)
4099.    Vəliyev Əlövsət Cavad oğlu (27.9.1937*, 62 yaş)
4100.    Vəliyev Əsgərxan Novruzəli oğlu  (21.3.1938*, 42 yaş)
4101.    Vəliyev Əzizəli Şakir oğlu  (21.3.1938*, 60 yaş)
4102.    Vəliyev Hacı Qurban oğlu (26.3.1938*, 59 yaş)
4103.    Vəliyev Həbib Qeybulla oğlu (20.1.1938*, 54 yaş)
4104.    Vəliyev Həsən İbrahim oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
4105.    Vəliyev Hüseyn Qurban oğlu (22.3.1938*, 53 yaş)
4106.    Vəliyev Xanlar (Hacı) Əliisgəndər oğlu (27.11.1937*, 49 yaş)
4107.    Vəliyev Kamran Polad oğlu (29.3.1938*, 54 yaş)
4108.    Vəliyev Kərəm Muxtar oğlu (16.11.1937*, 35 yaş)
4109.    Vəliyev Qəmbər Məhəmməd oğlu (28.9.1937*, 27 yaş)
4110.    Vəliyev Quba İsa oğlu (16.11.1937*, 39 yaş)
4111.    Vəliyev Məhəmməd Babakişi oğlu (29.3.1938*, 45 yaş)
4112.    Vəliyev (Məşədi) Məhəmməd Əli oğlu (16.11.1937*, 57 yaş)
4113.    Vəliyev Məhəmməd Hacı oğlu (26.3.1938*, 56 yaş)
4114.    Vəliyev Məhəmməd İbrahim oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
4115.    Vəliyev Molla İsgəndər oğlu  (16.11.1937*, 37 yaş)
4116.    Vəliyev (Məşədi) Muxtar Heydər oğlu (16.11.1937*, 55 yaş)
4117.    Vəliyev Mürsəl Əbdül oğlu  (21.3.1938*, 36 yaş)
4118.    Vəliyev Rəcəb Qurban oğlu (16.3.1938*, 63 yaş)
4119.    Vəliyev Səməd Vəli oğlu (20.1.1938*, 62 yaş)
4120.    Vəliyev (Hacı) Səməd Vəli oğlu (29.3.1938*, 65 yaş)
4121.    Vəliyev Sərkər Aydın oğlu (6.3.1938*, 75 yaş)
4122.    Vəliyev Şahbala Polad oğlu (27.7.1937*, 37 yaş)
4123.    Vəliyev Vəli Cabbar oğlu (26.8.1937*, 37 yaş)
4124.    Vəliyev Vəli Əli oğlu (16.9.1937*, 42 yaş)
4125.    Vəliyev Vəli Hüseyn oğlu (16.11.1937*, 26 yaş)
4126.    Vəliyev Vəli Hüseyn oğlu (18.3.1938*, 56 yaş)
4127.    Vəliyev (Seyid) Vəli Məhəmməd oğlu (26.3.1938*, 70 yaş)
4128.    Vəliyev Vəli Məhəmmədbağır oğlu (16.9.1937*, 71 yaş)
4129.    Vəliyev (Məşədi) Vəli Şıxməhəmməd oğlu (9.9.1937*, 72 yaş)
4130.    Vəliyev Vəli (Kərbəlayı) Şükür oğlu  (21.3.1938*, 35 yaş)
4131.    Vəliyev Vəliməhəmməd Nurməhəmməd oğlu (1.9.1937*, 31 yaş)
4132.    Vəliyev Yusif Mustafa oğlu (27.9.1937*, 70 yaş)
4133.    Vəliyev (Molla) Yusif (Molla) Süleyman oğlu (8.11.1937*, 55 yaş)
4134.    Vəzirov Alim Kərim oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
4135.    Vəzirov Bəhlul Bəyalı oğlu (29.10.1937*, 59 yaş)
4136.    Vəzirov Cəmil İsmayıl oğlu (1888-?)
4137.    Vəzirov Əsgər bəy Məhəmmədhəsən oğlu (16.3.1938*, 38 yaş)
4138.    Vəzirov Heydər Sadıq oğlu (1893-14.10.1937*) – Azərb. SSR-in xalq torpaq komissarı (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.491)
4139.    Vəzirov Qambay Məhəmməd oğlu (1899-14.10.1937*) – diviziya komandiri, Azərb.SSR və SSRİ MİK üzvü (27.7.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.492-493)
4140.    Vəzirov Sədrəddin Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
4141.    Vəzirov Şamxal bəy İsfəndiyar bəy oğlu (29.10.1937*, 52 yaş)
4142.    Vəzirov Yusif (Məşədi) Mirbaba oğlu (Çəmənzəminli Yusif Vəzir) (12.9.1887, Şuşa-3.1.1943, həbsdə) (Özbəkistan SSR Urgənc Dövlət Pedaqoci İnstitutunun müəllimi) (həbsi: 27.1.1940)
4143.    Yağnalıyev Məcid Nuru oğlu (29.10.1937*, 35 yaş)
4144.    Yaxşıbəyov Rəsul Ağarazi oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
4145.    Yaqub Zəki Mustafa oğlu (13.10.1937*)
4146.    Yaqubov Cəmi Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 36 yaş)
4147.    Yaqubov Bahadır bəy Həsən bəy oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
4148.    Yaqubov Həmid Qulu oğlu (8.1.1938*)
4149.    *Yaqubov Həmid (Qulu oğlu???) – Azərb. SSR-in prokuroru
4150.    Yaqubov Hüseyn Məhəmməd oğlu (4.1.1938*)
4151.    Yaqubov Xəlil Yaqub oğlu (27.7.1937*, 49 yaş)
4152.    Yaqubov Hacı Məhəmməd Hüseyn oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
4153.    Yaqubov İsmayıl Bayram oğlu (20.1.1938*, 51 yaş)
4154.    Yaqubov Məlik Baba oğlu (3.7.1938*)
4155.    Yaqubov Salah Xanəli oğlu (18.3.1938*, 58 yaş)
4156.    Yaqulin Usman İskaxonoviç (12.10.1937*)
4157.    Yampolski İosif Zaxaroviç (16.11.1937*, 59 yaş)
4158.    Yaradanquluyev Hüseynqulu Xəlfəqulu oğlu (16.9.1937*, 70 yaş)
4159.    Yarıyev Qılıncxan Cəfər oğlu (20.1.1938*, 42 yaş)
4160.    Yarməhəmmədov Abı Xamı oğlu (26.3.1938*, 30 yaş)
4161.    Yarməhəmmədov Hacıbala Hacıəhməd oğlu (16.9.1937*, 40 yaş)
4162.    Yasinov Niftalı Mustafa oğlu (1.9.1937*, 60 yaş)
4163.    Yeqanbəyov Baba bəy Xudaverdi oğlu (16.11.1937*, 65 yaş)
4164.    Yəhya Əli oğlu (27.7.1937*, 23 yaş)
4165.    Yəhyayev Həbib Zərbəli oğlu (26.3.1938*, 55 yaş)
4166.    Yəhyayev Kərəm Cəfər oğlu (1888-16.9.1937*)
4167.    Yolçuyev Huseyn Həsən oğlu (16.11.1937*, 29 yaş)
4168.    Yolçuyev Mahmud (Molla) Əli oğlu (29.11.1937*, 53 yaş)
4169.    Yolçuyev Məhəmməd Əlişan oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
4170.    Yunusov Məhəmməd çələbi Mahmud çələbi oğlu (27.7.1937*, 30 yaş)
4171.    (Kərbəlayı) Yusif Qənbər oğlu (14.1.1938*, 69 yaş
4172.    Yusifbəyov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
4173.    Yusifbəyov Mühib bəy Əsəd bəy oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
4174.    Yusifov Abbas Əlizadə (1900-12.10.1937*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.495)
4175.    Yusifov Abbas (Kərbəlayı) Məhəmməd oğlu (29.11.1937*, 52 yaş)
4176.    Yusifbəyov Abbas bəy Rzaqulu oğlu (18.3.1938*, 48 yaş)
4177.    Yusifov (Molla) Bəkir Həsənəli oğlu (27.7.1937*, 70 yaş)
4178.    Yusifov Bəşir çələbi (Hacı) İbrahimxəlil oğlu (8.11.1937*, 56 yaş)
4179.    Yusifov (Kərbəlayı) İbrahim (Kərbəlayı) Muxtar oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
4180.    Yusifov (Dərzi) İsmayıl Abdulla oğlu (27.7.1937*, 42 yaş)
4181.    Yusifov Məhəmməd Hacı oğlu (30.7.1937*, 23 yaş)
4182.    Yusifov (Kərbəlayı) Məhəmməd (Kərbəlayı) Muxtar oğlu (1.9.1937*, 52 yaş)
4183.    Yusifov Məhəmməd Vahab oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
4184.    Yusifov Miryusif Mirhüseyn əfəndi oğlu (27.9.1937*, 47 yaş)
4185.    Yusifov Nüsrətəli Məhəmmədyusif oğlu (20.1.1938*, 60 yaş)
4186.    Yusubov (Kərbəlayı) Qaytaran Yusub oğlu (29.10.1937*, 67 yaş)
4187.    Yusubov Seyidəli Tahirxan oğlu (9.3.1938*, 36 yaş)
4188.    Yüzbəyov Yüzbəy Qədim oğlu (16.9.1937*, 61 yaş)
4189.    Zahidov Zahid Məhəmməd oğlu (26.8.1937*, 29 yaş)
4190.    Zahidov Zahid Zeynalabdin oğlu  (21.3.1938*, 40 yaş)
4191.    Zahirov (Hacı) Əli (Hacı) Zahir oğlu (14.1.1938*, 76 yaş)
4192.    Zahirov Sahib Əlizadə (6.1.1938*)
4193.    Zakir Bəşir oğlu (27.7.1937*, 36 yaş)
4194.    Zalov Sədrəddin Mail oğlu (14.1.1938*, 30 yaş)
4195.    Zamanbəyov Əli bəy Nəcəfqulu bəy oğlu (9.3.1938*, 50 yaş)
4196.    Zamanov Eynulla Zaman oğlu (29.3.1938*, 41 yaş)
4197.    Zamanov (Hüseynov) (Molla Mirzə) Əkbər Qədim oğlu (29.11.1937*, 65 yaş)
4198.    Zamanov Əlimirzə Məhəmməd (Feyzulla) oğlu (27.11.1937*, 32 yaş)
4199.    Zamanov (Kərbəlayı) Kərəm Ağalar oğlu (16.11.1937*, 40 yaş)
4200.    Zamanov Səməd bəy Zaman bəy oğlu (16.9.1937*, 64 yaş)
4201.    (Molla) Zeynal Abdinəli oğlu (20.1.1938*, 66 yaş)
4202.    Zeynalabdinov Müseyib Seyid oğlu (29.11.1937*, 50 yaş)
4203.    Zeynalabdiyev Qafar İsa oğlu  (21.3.1938*, 26 yaş)
4204.    Zeynallı Hənəfi/Hənifə Baba oğlu (1896-13.10.1937*) – Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutunun elmi katibi (həbsi: 27.1.1937) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.499)
4205.    Zeynalov (Molla Mirzə) Abbas Cəfər oğlu (16.3.1938*, 60 yaş)
4206.    Zeynalov Abbasəli Balakişi oğlu (27.7.1937*, 32 yaş)
4207.    Zeynalov Abdulla (Əbdül) Məhəmməd(əli) oğlu (9.9.1937*, 30 yaş)
4208.    Zeynalov Ağasadıq Zeynal oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
4209.    Zeynalov Baba Əbdülhəsən oğlu (29.3.1938*, 32 yaş)
4210.    Zeynalov Babaş Səməd oğlu (29.3.1938*, 35 yaş)
4211.    Zeynalov (Seyid) Bağı Mirzeynal oğlu (27.7.1937*, 58 yaş)
4212.    Zeynalov Balasadıq Umruz oğlu (16.11.1937*, 50 yaş)
4213.    Zeynalov (Kərbəlayı) Cəfər (Hacı) Məhəmmədəli oğlu (6.3.1938*, 70 yaş)
4214.    Zeynalov Cəlal Xaspolad oğlu  (21.3.1938*, 46 yaş)
4215.    Zeynalov Eynulla Məhəmmədxan oğlu (6.3.1938*, 55 yaş)
4216.    Zeynalov Əbdüləli Zeynalabdin oğlu (16.9.1937*, 59 yaş)
4217.    Zeynalov Əli Muxtar oğlu (6.3.1938*, 45 yaş)
4218.    Zeynalov Əziz Əli Əmir oğlu (1904-20.1.1938*)
4219.    Zeynalov Feyruz Qulu oğlu (30.7.1937*, 36 yaş)
4220.    Zeynalov Güləhməd Əsgər oğlu  (21.3.1938*, 38 yaş)
4221.    Zeynalov (Həmzəyev) Hacımirzə Zeynal oğlu (21.9.1937*, 29 yaş)
4222.    Zeynalov (Molla) Hüseyn (Molla) Əhməd oğlu (14.1.1938*, 72 yaş)
4223.    Zeynalov Xanlar Abbas oğlu (16.3.1938*, 47 yaş)
4224.    Zeynalov İbrahim Kərim oğlu (11.10.1937*)
4225.    Zeynalov İdris Qurban oğlu (1916-16.9.1937*, 21 yaş)
4226.    Zeynalov (Molla) İsgəndər (Hacı) Qurbanəli oğlu (16.9.1937*, 62 yaş)
4227.    Zeynalov Qafar (Hacı) Zeynal oğlu (20.11.1937*, 55 yaş)
4228.    Zeynalov/Hacıyev Məcnun Əliəkbər oğlu (26.3.1938*, 68 yaş)
4229.    Zeynalov Məhərrəm Hüseynbala oğlu (8.11.1937*, 50 yaş)
4230.    Zeynalov (Kərbəlayı) Murtuz Zeynal oğlu (18.3.1938*, 57 yaş)
4231.    Zeynalov Nurulla Zeynalabdin oğlu (6.3.1938*, 61 yaş)
4232.    Zeynalov (Molla) Ruhulla (Axund) Abdulla oğlu (14.1.1938*, 60 yaş)
4233.    Zeynalov Saday Gəray oğlu (26.3.1938*, 60 yaş)
4234.    Zeynalov Səfər Allahverdi oğlu (27.9.1937*, 54 yaş)
4235.    Zeynalov Şamur bəy Fərəculla bəy oğlu (27.7.1937*, 66 yaş)
4236.    Zeynalov Şirməhəmməd Gülməhəmməd oğlu (20.1.1938*, 48 yaş)
4237.    Zeynalov Talıb Nəcəf oğlu (26.3.1938*, 40 yaş)
4238.    Zeynalov Teymur Cəfər oğlu (14.1.1938*, 40 yaş)
4239.    Zeynalov (Hüseynov) Yəhya (Kərbəlayı) Abdulla oğlu (29.10.1937*, 60 yaş)
4240.    Zeynalov Yusif Cəfərqulu oğlu (16.3.1938*, 30 yaş)
4241.    Zeynalov Zeynal İbrahim oğlu (1874-9.3.1938*)
4242.    Zeynalov Zeynal Rəhim oğlu (16.3.1938*, 34 yaş)
4243.    Zeynalov Zeynal Tanrıqulu oğlu (8.11.1937*, 78 yaş)
4244.    Zəki Kərim oğlu (28.9.1937*, 45 yaş)
4245.    Zəkiyev (Molla) Həsən İsmayıl oğlu (29.3.1938*, 60 yaş)
4246.    Zəliyev Sirac Məhərrəm oğlu (16.9.1937*, 33 yaş)
4247.    Zərbalı Yusif oğlu (30.7.1937*, 28 yaş)
4248.    Zərbalıyev Hüseynbaba Baba oğlu (27.11.1937*, 38 yaş)
4249.    Zərbəlibəyov Əkbər bəy Nəsir bəy oğlu (1872-20.1.1938*)
4250.    Zərbəlibəyov Kərim bəy Şahnəsib bəy oğlu (16.9.1937*, 37 yaş)
4251.    Zərbəliyev Abbasqulu İsmayıl oğlu (28.9.1937*, 62 yaş)
4252.    Zərbəliyev Yusif Zərbəli oğlu (16.9.1937*, 60 yaş)
4253.    Zərgərov Miriş Hüseynbala oğlu (8.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.504)
4254.    Zifeldt-Simumyagi Artur Rudolfoviç (1889-1938) (11.2.1938-də həbs olunub, 21.6.1939-da 8 il iş verilib) – EA Az. F. Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, professor
4255.    Zizikski Əli bəy Harun bəy oğlu (1876-17.9.1929)
4256.    Zülfüqarov Ağa Mirzə (26.6.1938*, 49 yaş)
4257.    Zülfüqarov Camal Niftalı oğlu (20.8.1937*, 35 yaş)
4258.    Zülfüqarov Əliqulu Nəbi oğlu (27.7.1937*, 25 yaş)
4259.    Zülfüqarov Gülhüseyn Hacıməhəmməd oğlu (14.1.1938*, 45 yaş)
4260.    Zülfüqaraov Qasım Əliəkbər oğlu (18.3.1938*, 47 yaş)
4261.    Zülfüqarov Məhəmməd(ağa) İsa oğlu (4.1.1938*) (bax: Şəfiqə Məmmədova. Anaların fəryadı. Bakı: «Gənclik». 2006, s.506)
4262.    Zülqədərov İsgəndər Əmir oğlu (14.10.1937*)

Başlıca qaynaq: «Yaddaşın bərpası», 1 («Sərhəd» qəzetinin xüsusi buraxılışı)

Şəfiqə Məhəmmədovanın kitabında bu siyahıdakı şəxslərin arvadlarının repressiya olunması haqqında bilgi verilib.

 

 

Реклама
Стандартный

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s